Ajuda HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Guia de l'usuari

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les

lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està

subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i

serveis de HP s’especifiquen en les

declaracions de garantia expresses que

acompanyen els productes i serveis

esmentats. Cap informació d’aquest

document pot ésser considerada com una

garantia addicional. HP no serà

responsable del errors u omissions tècnics o

d’edició que contingui aquest document.

Número de referència: CC522-90903

Edition 2, 10/2012

Crèdits de marques comercials

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

i

PostScript

®

són marques registrades

d'Adobe Systems Incorporated.

Apple i el logotip d'Apple són marques

comercials d'Apple Computer, Inc.,

registrades als Estats Units i a altres països/

regions. iPod és una marca comercial

d'Apple Computer, Inc. iPod només té

llicència per a la reproducció legal o prèvia

autorització del titular dels drets d'autor. No

pirategeu música.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® són marques de Microsoft

Corporation registrades als EUA.

PANTONE® és la marca de control

estàndar de color de Pantone, Inc.

UNIX

®

és una marca registrada de The

Open Group.

background image

Índex de continguts

1 Introducció al producte ..................................................................................................... 1

Comparació de productes ......................................................................................................... 2
Vistes del producte ................................................................................................................... 5

Vista frontal del producte ........................................................................................... 5
Vista posterior del producte ........................................................................................ 6
Opcions d'entrada del producte ................................................................................. 7
Ports de la interfície ................................................................................................... 8
Ubicació del número de sèrie i del número de model .................................................... 9

Tauler de control .................................................................................................................... 10

Disseny del tauler de control ..................................................................................... 10
Pantalla d'inici del tauler de control ........................................................................... 10
Neteja del tauler de control ...................................................................................... 12
Ajuda del tauler de control ....................................................................................... 12

Informes del producte ............................................................................................................. 14

2 Connexió del producte i instal·lació del programari ........................................................ 17

Connexió del producte a un ordinador mitjançant un cable USB i instal·lació del programari
(Windows) ............................................................................................................................ 18
Connexió del producte a una xarxa mitjançant un cable de xarxa i instal·lació del programari
(Windows) ............................................................................................................................ 19

Configuració de l'adreça IP ...................................................................................... 19
Instal·lació del programari ....................................................................................... 20

Connexió del producte a un ordinador mitjançant un cable USB i instal·lació del programari (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 21
Connexió del producte a una xarxa mitjançant un cable de xarxa i instal·lació del programari
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 22

Configuració de l'adreça IP ...................................................................................... 22
Instal·lació del programari ....................................................................................... 23

3 Safates d'entrada i safates de sortida ............................................................................. 25

Mides de paper compatibles ................................................................................................... 26
Tipus de paper compatibles .................................................................................................... 30

CAWW

iii

background image

Configuració de les safates ..................................................................................................... 32

Configuració d'una safata quan es carrega el paper ................................................... 32
Configuració d'una safata per ajustar-se a la configuració del treball d'impressió ........... 32
Configureu una safata mitjançant el tauler de control .................................................. 33

Mode de capçalera alternativa ................................................................................................ 34
Safata 1 ............................................................................................................................... 35

Capacitat de la safata i orientació del paper ............................................................. 35
Càrrega de la safata 1 ............................................................................................ 38
Detecció automàtica del paper (mode de detecció automàtica) ..................................... 40

Paràmetres de detecció automàtica ............................................................ 40

Safata 2 ............................................................................................................................... 41

Capacitat de la safata i orientació del paper ............................................................. 41
Càrrega de la safata 2 ............................................................................................ 43
Detecció automàtica del paper (mode de detecció automàtica) ..................................... 44

Paràmetres de detecció automàtica ............................................................ 45

Safates de 500 fulls. .............................................................................................................. 46

Capacitat de la safata i orientació del paper ............................................................. 46
Càrrega de les safates de 500 fulls ........................................................................... 48
Detecció automàtica del paper (mode de detecció automàtica) ..................................... 49

Paràmetres de detecció automàtica ............................................................ 50

Safata de gran capacitat per a 3.500 fulls ............................................................................... 51

Capacitat d'entrada d'alta capacitat de 3.500 fulls i orientació del paper ..................... 51
Càrrega de la safata d'alta capacitat de 3.500 fulls ................................................... 51

Safata de sortida estàndard .................................................................................................... 53
Grapadora/apiladora (només models z i z+) ............................................................................ 53

4 Components, subministraments i accessoris .................................................................... 55

Encarregueu peces, accessoris i subministraments ...................................................................... 56
Política d'HP sobre els consumibles que no són d'HP .................................................................. 57
Lloc web contra les falsificacions d'HP ...................................................................................... 58
Impressió quan el cartutx de tòner arriba al final de la seva vida útil estimada .............................. 59
Activació o desactivació de les opcions Paràmetres Molt baix del tauler de control ........................ 60
Peces d'autoreparació per part del client .................................................................................. 61
Accessoris ............................................................................................................................. 64
Cartutxos de tòner .................................................................................................................. 65

Vista del cartutx de tòner ......................................................................................... 65
Informació sobre el cartutx de tòner .......................................................................... 66

Recicleu els cartutxos de tòner ................................................................... 66
Emmagatzematge dels cartutxos de tòner .................................................... 66
Política d' HP sobre cartutxos de tòner d'altres fabricants .............................. 66

Substitució dels cartutxos de tòner ............................................................................. 67

iv

CAWW

background image

Unitat de recollida del tòner .................................................................................................... 70

Substituïu la unitat de recollida del tòner .................................................................... 70

Grapes (només models amb grapadora) ................................................................................... 73

Carregueu grapes ................................................................................................... 73

5 Impressió ....................................................................................................................... 75

Controladors d'impressió compatibles (Windows) ...................................................................... 76

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP) ................................ 76

Modes d'instal·lació de l'UPD .................................................................... 77

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Windows) ...................................................... 78

Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programa .... 78
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 78
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 78

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Mac OS X) .................................................... 79

Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programari .. 79
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 79
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 79

Tasques d'impressió (Windows) ............................................................................................... 81

Utilització d'una drecera d'impressió (Windows) ........................................................ 81
Creació de dreceres d'impressió (Windows) .............................................................. 83
Impressió automàtica a les dues cares (Windows) ....................................................... 86
Impressió manual a les dues cares (Windows) ............................................................ 88
Impressió de diverses pàgines per full (Windows) ....................................................... 90
Selecció de l'orientació de la pàgina (Windows) ........................................................ 92
Selecció del tipus de paper (Windows) ...................................................................... 94
Impressió de la primera o l'última pàgina amb un paper diferent (Windows) ................. 97
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Windows) ........... 100
Creació d'un fullet (Windows) ................................................................................ 102
Selecció d’opcions de grapat (Windows) ................................................................. 104

Tasques d'impressió (Mac OS X) ............................................................................................ 106

Utilització d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) ............................................ 106
Creació d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) ............................................... 106
Impressió automàtica a les dues cares (Mac OS X) .................................................... 106
Impressió manual a les dues cares (Mac OS X) ......................................................... 107
Impressió de diverses pàgines per full (Mac OS X) .................................................... 107
Selecció de l'orientació de la pàgina (Mac OS X) ..................................................... 107
Selecció del tipus de paper (Mac OS X) ................................................................... 108
Impressió d'una portada (Mac OS X) ...................................................................... 108
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Mac OS X) .......... 108
Creació d'un fullet (Mac OS X) ............................................................................... 108
Selecció d’opcions de grapat (Mac OS X) ................................................................ 109

CAWW

v

background image

Altres tasques d'impressió (Windows) ..................................................................................... 110

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Windows) ...................................................... 110
Selecció de la mida de paper (Windows) ................................................................ 110
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Windows) ........................................ 111
Impressió de marques d'aigua (Windows) ............................................................... 111

Tasques d'impressió addicionals (Mac OS X) .......................................................................... 112

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Mac OS X) ..................................................... 112
Selecció de la mida de paper (Mac) ....................................................................... 112
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Mac OS X) ...................................... 112
Impressió de marques d'aigua (Mac OS X) .............................................................. 113

Impressió en color ................................................................................................................ 114

Ús de l'opció HP EasyColor .................................................................................... 114
Canvi de les opcions de color (Windows) ................................................................ 114
Canvi del tema de color per a una tasca d'impressió (Windows) ................................ 115
Canvi de les opcions de color (Mac OS X) ............................................................... 116
Opcions manuals de color ..................................................................................... 116
Ajust dels colors .................................................................................................... 117

Correspondència de colors de llibres de mostra ......................................... 118
Impressió de mostres de color .................................................................. 118
Coincidència de colors PANTONE® ........................................................ 118

Emmagatzematge de tasques d'impressió al producte .............................................................. 119

Creació d'una tasca emmagatzemada (Windows) .................................................... 119
Creació d'una tasca emmagatzemada (Mac OS X) ................................................... 121
Imprimir una tasca emmagatzemada ....................................................................... 122
Eliminar una tasca emmagatzemada ....................................................................... 122

Addició d'una pàgina de separació de tasques (Windows) ...................................................... 124
Utilització d'HP ePrint ........................................................................................................... 125
Ús del programari HP ePrint .................................................................................................. 126
Utilització de l'Apple AirPrint ................................................................................................. 127

Connexió del dispositiu a l'AirPrint .......................................................................... 127
Cerca del nom del producte AirPrint ........................................................................ 127
Impressió des de l'AirPrint ...................................................................................... 127
Canvi del nom del producte de l'AirPrint .................................................................. 128
Resolució de problemes de l’AirPrint ........................................................................ 128

Utilització de l'HP Smart Print (Windows) ................................................................................ 129
Ús de la impressió d'accés senzill des d'USB ........................................................................... 130

Impressió de documents d'accés senzill des d'USB .................................................... 130

6 (Copy) Còpia ................................................................................................................. 133

Configuració de nous paràmetres de còpia per defecte ............................................................ 134
Creació d'una còpia individual ............................................................................................. 136

vi

CAWW

background image

Creació de diverses còpies ................................................................................................... 137
Còpia d'un original amb diverses pàgines .............................................................................. 139
Classificació d'una feina de còpia ......................................................................................... 141
Grapat d'una tasca de còpia ................................................................................................ 143
Còpia a les dues cares (dúplex) ............................................................................................. 144

Còpia a les dues cares automàticament ................................................................... 144
Còpia a les dues cares manual ............................................................................... 145

Reducció o ampliació d'una imatge de còpia .......................................................................... 147
Realització de còpies a color o de còpies en blanc i negre ....................................................... 149
Optimització de la imatge de còpia per a text o imatges .......................................................... 150
Ajustament de la claredat/foscor de la còpia .......................................................................... 151
Ajustament de la mida i el tipus de paper per a realitzar còpies en paper especial ...................... 153
Utilització del mode de creació de feines ................................................................................ 154
Còpia d'un llibre .................................................................................................................. 155
Còpia d'una fotografia ......................................................................................................... 157

7 Escaneig/enviament ..................................................................................................... 159

Configuració de les funcions d'escaneig/enviament ................................................................. 160
Canvi de la configuració predeterminada d'escaneig/enviament mitjançant el tauler de control
del producte ........................................................................................................................ 162
Enviament d'un document escanejat a una carpeta de la xarxa ................................................. 164
Enviament d'un document escanejat a una carpeta de la memòria del producte .......................... 168
Enviament d'un document escanejat a una unitat flaix USB ....................................................... 169

Escaneig i desament del document .......................................................................... 169

Enviament d'un document escanejat a una o més adreces de correu electrònic ............................ 172
Utilització de la llibreta d'adreces per enviar correu electrònic .................................................. 175

Afegir contactes a la llibreta d'adreces mitjançant el tauler de control del producte ...... 175
Enviament d'un document a una adreça de correu electrònic utilitzant la llibreta
d'adreces ............................................................................................................. 177

Escaneig d'una fotografia ..................................................................................................... 180

8 Fax .............................................................................................................................. 183

Configuració de paràmetres de fax necessaris ......................................................................... 184

Assistent de configuració de fax .............................................................................. 184
Definir o comprovar la data i l'hora ........................................................................ 185
Configuració o comprovació del format de data i hora .............................................. 186

Configuració dels paràmetres de marcatge de fax ................................................................... 187
Configuració de paràmetres d'enviament de fax generals ......................................................... 189
Configuració dels codis de facturació de fax ........................................................................... 190
Configuració de les opcions per defecte per a tasques de d'enviament de fax ............................. 191
Configuració de paràmetres de recepció de fax ...................................................................... 193

CAWW

vii

background image

Utilització d'un programa d'impressió de faxos ....................................................................... 194
Blocar els faxos entrants ....................................................................................................... 195

Crear una llista de faxos blocats ............................................................................. 195
Eliminació de números de la llista de faxos bloquejats ............................................... 195

Configuració de les opcions per defecte per a tasques de recepció de fax .................................. 196
Arxiu i transmissió de faxos ................................................................................................... 197

Activació de l'arxivament de faxos .......................................................................... 197
Activació del reenviament de faxos ......................................................................... 197

Crear una llista de marcatge ràpid ......................................................................................... 198
Afegir un número a una llista de marcatge ràpid existent .......................................................... 201
Suprimir una llista de marcatge ràpid ..................................................................................... 202
Eliminació d'un sol número d'una llista de marcatge ràpid ........................................................ 203
Enviament d'un fax mitjançant la introducció manual de números .............................................. 204
Enviament d'un fax utilitzant una entrada de marcatge ràpid .................................................... 206
Cercar una llista de marcatge ràpid per nom .......................................................................... 208
Enviament d'un fax mitjançant números de la llibreta d'adreces de fax ....................................... 209
Cerca a la llibreta d'adreces de fax ....................................................................................... 212
Cancel·lar un fax ................................................................................................................. 213
Fax reports (Informes de fax) ................................................................................................. 214

Registre d’activitat del fax ...................................................................................... 214
Informe de codis de facturació ................................................................................ 215
Informe de faxos bloquejats .................................................................................... 215
Informe de llista de marcatges ràpids ...................................................................... 215
Informe de trucada de fax ...................................................................................... 215

9 Gestió del producte ...................................................................................................... 217

Configuració dels paràmetres de xarxa de l'adreça IP .............................................................. 218

Descàrrec per compartir impressora ........................................................................ 218
Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ........................................................ 218
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control ................. 218
Configuració manual dels paràmetres IPv6 TCP/IP des del tauler de control ................. 219

Servidor web incrustat d HP .................................................................................................. 220

Obertura del servidor web incrustat d'HP ................................................................. 220
Característiques del servidor web incrustat d' HP ...................................................... 221

Fitxa Informació ..................................................................................... 221
Fitxa General ........................................................................................ 221
Fitxa Còpia/Imprimeix ............................................................................ 222
Fitxa Escaneig/Enviament digital ............................................................. 223
Fitxa Fax ............................................................................................... 224
Fitxa Solució de problemes ...................................................................... 225
Fitxa Seguretat ....................................................................................... 225

viii

CAWW

background image

Fitxa Serveis web d'HP ........................................................................... 226
Fitxa Treball en xarxa ............................................................................. 226
Llista de Altres enllaços ........................................................................... 226

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 227

Obertura de l'HP Utility .......................................................................................... 227
Característiques d' HP Utility .................................................................................. 227

Utilització del programari HP Web Jetadmin ........................................................................... 229
Paràmetres d’estalvi ............................................................................................................. 230

Optimització de la velocitat o de l'ús de l'energia ..................................................... 230
Configuració del mode d'hibernació ....................................................................... 230
Configuració del programa d'hibernació ................................................................. 231

Característiques de seguretat del producte .............................................................................. 232

Declaracions de seguretat ...................................................................................... 232
Seguretat IP .......................................................................................................... 232
Inici de sessió al producte ...................................................................................... 232
Assignació d'una contrasenya de sistema ................................................................ 232
Assistència de codificació: Unitats HP High-Performance Secure Hard Disk .................. 233
Bloqueig del compartiment de la formatadora .......................................................... 233

Actualització del microprogramari del producte ....................................................................... 234

10 Resolució de problemes .............................................................................................. 235

Llista de comprovació per a solucionar problemes ................................................................... 236
Factors que afecten el rendiment del producte ......................................................................... 238
Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica .................................................................. 239
Ajuda del tauler de control .................................................................................................... 240
L'alimentació del paper és incorrecta o es produeixen embussos de paper ................................. 241

El producte no agafa paper ................................................................................... 241
El producte agafa més d'un full de paper alhora ....................................................... 241
L'alimentador de documents s'embussa, fa que es torci el paper o agafa més d'un full
de paper. ............................................................................................................. 242
Prevenció dels embussos de paper .......................................................................... 242

Solució d'encallaments ......................................................................................................... 244

Ubicacions dels embussos ...................................................................................... 244
Autonavegació per eliminar embussos ..................................................................... 244
Elimineu els embussos de l'alimentador de documents ............................................... 245
Elimineu els embussos a la zona de la safata de sortida ............................................ 247
Elimineu els embussos de grapes ............................................................................ 247
Eliminar els embussos de la grapadora/apiladora .................................................... 250
Elimineu embussos a la porta dreta ......................................................................... 252
Elimineu els embussos de la safata 1 ....................................................................... 254
Eliminació d'embussos a la safata 2 ........................................................................ 256

CAWW

ix

background image

Eliminació d'embussos a l'alimentador d'1 x 500 fulls o l'alimentador d'1 x 500 fulls
amb armari .......................................................................................................... 258
Eliminació dels embussos de l'alimentador de 3 x 500 fulls ........................................ 260
Eliminació d'embussos a la safata d'alta capacitat de 3.500 fulls ............................... 262

Canviar la recuperació d'embussos ........................................................................................ 265
Millora de la qualitat d'impressió ........................................................................................... 266

Impressió des d'un altre programa .......................................................................... 266
Configuració del tipus de paper per al treball d'impressió ......................................... 266

Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Windows) ......................... 266
Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X) ........................ 266

Comprovació de l'estat del cartutx de tòner .............................................................. 267
Calibratge del producte per alinear els colors .......................................................... 268
Impressió d'una pàgina de neteja ........................................................................... 268
Pàgines de prova de qualitat d'impressió internes ..................................................... 269
Inspecció visual del cartutx del tòner ....................................................................... 269
Comprovació del paper i de l'entorn d'impressió ...................................................... 269

Ús de paper que compleixi les especificacions d'HP ................................... 269
Comprovació de l'entorn ......................................................................... 270

Ajustament dels paràmetres de color (Windows) ....................................................... 270
Proveu amb un altre controlador d'impressió ............................................................ 271
Configuració de l'alineament de la safata individual ................................................. 273

Millora de la qualitat de còpia .............................................................................................. 274

Comprovació de si hi ha brutícia o taques al vidre de l'escàner ................................. 274
Calibratge del dispositiu ........................................................................................ 276
Comprovació dels paràmetres del paper .................................................................. 276

Comprovació de la configuració de la mida i el tipus de paper ................... 276
Selecció de la safata que s'utilitzarà per a la còpia ................................... 276

Comprovació dels paràmetres d'ajustament de la imatge ........................................... 276
Optimització de la imatge de còpia per a text o imatges ........................................... 277
Còpia de marge a marge ...................................................................................... 277
Neteja dels rodets de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de
documents ............................................................................................................ 278

Millora de la qualitat d'escaneig ............................................................................................ 280

Comprovació de si hi ha brutícia o taques al vidre de l'escàner ................................. 280
Comprovació dels paràmetres de la resolució ........................................................... 281
Comprovació dels paràmetres de color .................................................................... 282
Comprovació dels paràmetres d'ajustament de la imatge ........................................... 282
Optimització de la qualitat d'escaneig per a text o imatges ....................................... 283
Comprovació dels paràmetres de qualitat de sortida ................................................. 283
Neteja dels rodets de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de
documents ............................................................................................................ 284

x

CAWW

background image

Millora de la qualitat de fax .................................................................................................. 286

Comprovació de si hi ha brutícia o taques al vidre de l'escàner ................................. 286
Comprovació dels paràmetres de resolució d'enviament de fax .................................. 288
Comprovació dels paràmetres d'ajustament de la imatge ........................................... 288
Optimització de la qualitat de fax per a text o imatges .............................................. 288
Comprovació dels paràmetres de correcció d'errors .................................................. 289
Enviament a un altre fax ........................................................................................ 289
Neteja dels rodets de recollida i dels coixinets de separació de l'alimentador de
documents ............................................................................................................ 289
Comprovació del paràmetre d'ajustament a la pàgina .............................................. 291
Comprovació de la màquina de fax del remitent ....................................................... 291

El producte no imprimeix o imprimeix lentament ...................................................................... 292

El producte no imprimeix ....................................................................................... 292
El producte imprimeix lentament ............................................................................. 293

Solució de problemes d'impressió USB de fàcil accés ............................................................... 294

El menú Recupera des d'USB no s'obre en introduir la unitat de memòria USB. ............ 294
El fitxer no s'imprimeix des de la unitat de memòria USB. .......................................... 295
El fitxer que voleu imprimir no apareix al menú Recupera des d'USB ........................... 295

Solució de problemes de connexió USB .................................................................................. 296
Solució de problemes de la xarxa cablejada ........................................................................... 297

El producte té una mala connexió física ................................................................... 297
L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte .................... 297
L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte .......................................... 298
El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió a doble
cara (dúplex) per a la xarxa ................................................................................... 298
Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat ........................... 298
El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat correctament ...... 298
El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa incorrectes ............... 298

Resolució de problemes amb el fax ........................................................................................ 299

Llista de comprovació per solucionar problemes de fax ............................................. 299

Quin tipus de línia telefònica esteu utilitzant? ............................................. 299
Esteu utilitzant un dispositiu de protecció contra sobretensions? ................... 299
Esteu utilitzant un servei de missatgeria de veu o un contestador automàtic? . . 300
La línia telefònica té una funció de trucada en espera? ............................... 300

Comprovar l'estat de l'accessori del fax ................................................................... 301
Problemes generals del fax ..................................................................................... 302
Utilitzar el fax mitjançant xarxes de VoIP ................................................................. 303
Problemes de recepció de faxos .............................................................................. 304
Problemes d'enviament de faxos ............................................................................. 306
Codis d'error del fax ............................................................................................. 308
Missatges d'error de fax al tauler de control del producte .......................................... 308

CAWW

xi

background image

Missatges d'enviament/fax ..................................................................... 309
Missatges de recepció/fax ...................................................................... 311

Paràmetres del servei ............................................................................................. 312

Configuració del menú Solució de problemes ............................................ 312

Resolució de problemes de programari del producte (Windows) ................................................ 313

El controlador d'impressió del producte no apareix a la carpeta Impressora ................ 313
Apareix un missatge d'error durant la instal·lació del programari ............................... 313
El producte està en el mode A punt, però no s'imprimeix res ...................................... 313

Solució de problemes de programari del producte (Mac OS X) ................................................. 315

El nom del producte no apareix a la relació de productes de la llista Print & Fax
(Impressió i fax) o Print & Scan (Impressió i escaneig) ................................................ 315
Una tasca d'impressió no s'ha enviat al producte que volíeu ...................................... 315
Si el connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el producte
no apareix a la llista Print & Fax (Impressió i fax) o Print & Scan (Impressió i escaneig) . 315

Eliminació de programari (Windows) ..................................................................................... 317
Eliminació del controlador d'impressió (Mac OS X) .................................................................. 318

Índex ............................................................................................................................... 319

xii

CAWW