HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Instal·lació del programari

background image

Instal·lació del programari

1.

Tanqueu tots els programes de l'ordinador.

2.

Instal·leu el programari des del CD.

3.

Feu clic a la icona del producte i seguiu les instruccions en pantalla.

4.

Un cop finalitzada la instal·lació, feu clic al botó Close (Tanca).

NOTA:

Seguiu els següents passos després de completar la instal·lació del programari del

sistema d'impressió només si no heu afegit una impressora en executar l'instal·lador.

5.

A l'ordinador, obriu el menú Apple , feu clic al menú System Preferences (Preferències
del sistema)
i després feu clic a la icona Print & Fax (Imprimeix i envia per fax) o la

icona Print & Scan (Impressió i escaneig).

6.

Feu clic al símbol de positiu (+).

7.

Utilitzeu el Bonjour (navegador per defecte) o Impressió IP per a la connexió de xarxa.

NOTA:

El Bonjour és el mètode més senzill i adequat si el producte està instal·lat a la vostra

xarxa local.

La impressió IP s'ha de fer servir si el producte es troba fora de l'espai local d'enllaç de Bonjour a

una xarxa més gran.

CAWW

Connexió del producte a una xarxa mitjançant un cable de xarxa i instal·lació del programari

(Mac OS X)

23

background image

Si utilitzeu el Bonjour, seguiu els passos següents:

a. Feu clic a la pestanya Default Browser (Navegador per defecte).

b. Seleccioneu el producte de la llista. Aquest programari comprova que el producte estigui

connectat a la xarxa. El camp Print Using (Imprimeix amb) s'emplena automàticament amb

el PPD correcte del producte.

NOTA:

Si us trobeu en una xarxa amb més d'un producte, imprimiu una pàgina de

configuració i busqueu el nom de la impressora de Bonjour entre els noms de la llista a fi

d'identificar el producte que esteu instal·lant.

NOTA:

Si el producte no apareix a la llista, comproveu que el producte estigui engegat i

connectat a la xarxa i, a continuació, proveu d'apagar el producte i tornar a engegar-lo. Si

el PPD del producte no és a la llista desplegable Print Using (Imprimeix amb), apagueu

l'ordinador i torneu a engegar-lo, i després reinicieu el procés d'instal·lació.

c.

Feu clic al botó Add (Afegeix) per completar el procés d'instal·lació.

Si utilitzeu el mètode d'Impressió IP, seguiu els passos següents:

a. Feu clic a la pestanya IP Printer (Impressora IP).

b. Seleccioneu HP Jet Direct – Socket del menú desplegable Protocol. Aquest és el

paràmetre recomanat per als productes HP.

c.

Escriviu l'adreça IP al camp Address (Adreça) de la pantalla d'addició de la impressora.

d. La informació dels camps Name (Nom), Location (Ubicació) i Print Using (Imprimeix

amb) s'omple automàticament. Si el PPD del producte no és al camp Print Using (Imprimeix

amb), apagueu l'ordinador i torneu a engegar-lo, i després reinicieu el procés d'instal·lació.

24

Capítol 2 Connexió del producte i instal·lació del programari

CAWW