HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Ajustament de la claredat/foscor de la còpia

background image

Ajustament de la claredat/foscor de la còpia

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control

del producte, toqueu el botó

Còpia

.

2.

Toqueu el botó

Ajust d'imatge

.

CAWW

Ajustament de la claredat/foscor de la còpia

151

background image

3.

Ajusteu els botons lliscants per establir el nivell

de

Foscor

, de

Contrast

, de

Nitidesa

i de

Neteja fons

. Toqueu el botó

D'acord

.

4.

Toqueu el botó Inicia .

152

Capítol 6 (Copy) Còpia

CAWW

background image

Ajustament de la mida i el tipus de paper per a
realitzar còpies en paper especial

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control

del producte, toqueu el botó

Còpia

.

2.

Toqueu el botó

Selecció paper

.

3.

Seleccioneu la safata que té el paper que

voleu fer servir i, a continuació, toqueu el botó

D'acord

.

CAWW