HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Còpia a les dues cares manual

background image

Còpia a les dues cares manual

1.

Aixequeu la tapa de l'escàner.

2.

Col·loqueu el document cara avall damunt el

vidre de l'escàner amb el cantó superior

esquerre de la pàgina al cantó superior

esquerre del vidre.

CAWW

Còpia a les dues cares (dúplex)

145

background image

3.

Tanqueu suaument la tapa de l'escàner.

4.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control

del producte, toqueu el botó

Còpia

.

5.

Toqueu el botó

Cares

.

6.

Per a fer una còpia a dues cares d'un original

a una cara, toqueu el botó

Original d'1 cara,

sortida de 2 cares

.

Per a fer una còpia a dues cares d'un original

a dues cares, toqueu el botó

Original de 2

cares, sortida de 2 cares

.

Per a fer una còpia a una cara d'un original a

dues cares, toqueu el botó

Original de 2

cares, sortida d'1 cara

.

Toqueu el botó

D'acord

.

7.

Toqueu el botó Inicia .

8.

El producte us demanarà que carregueu el

següent document original. Col·loqueu-lo

damunt el vidre i toqueu el botó

Escaneja

.

9.

El producte desa les imatges escanejades

temporalment. Toqueu el botó

Finalitza

per

finalitzar la impressió de les còpies.

146

Capítol 6 (Copy) Còpia

CAWW