HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Configuració de nous paràmetres de còpia per defecte

background image

Configuració de nous paràmetres de còpia per
defecte

Podeu utilitzar el menú

Administració

per establir els paràmetres per defecte que s'apliquen a totes les

tasques de còpia. Si cal, podeu substituir la majoria dels paràmetres per a una tasca individual.

Després d'haver finalitzat la tasca es recuperen els paràmetres per defecte.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Administració

.

2.

Obriu el menú

Configuració de còpia

.

3.

Disposeu de diverses opcions. Podeu configurar els valors per defecte de totes les opcions o

només d'algunes opcions.

NOTA:

Per obtenir més informació sobre cada opció de menú, toqueu el botó Ajuda situat a

la part superior dreta de la pantalla corresponent a cada opció.

Element de menú

Descripció

Còpies

Utilitzeu la funció

Còpies

per configurar el nombre per defecte de còpies per a

totes les tasques de còpia.

Cares

Utilitzeu la funció

Cares

per indicar si el document original està imprès en una o en

ambdues cares del paper, i per indicar si cal imprimir les còpies en una o en
ambdues cares del paper.

Color/negre

Utilitzeu la funció

Color/negre

per especificar si les còpies s'imprimiran en color o

només en negre.

Classifica

Si feu vàries còpies d'un mateix document, utilitzeu la funció

Classifica

per agrupar

cada conjunt de pàgines mantenint el mateix ordre que el document original.

Desactiveu la funció

Classifica

per agrupar les pàgines iguals. Per exemple, si esteu

fent cinc còpies d'un document de dues pàgines, les cinc primeres pàgines
s'agruparan per separat de les cinc segones pàgines també agrupades.

Redueix/Amplia

Utilitzeu la funció

Redueix/Amplia

per escalar la mida del document i fer-la més

gran o més petita.

Per reduir la imatge, seleccioneu un percentatge inferior a 100. Per ampliar la
imatge, seleccioneu un percentatge superior a 100.

Selecció paper

Utilitzeu la funció

Selecció paper

per especificar la safata que es farà servir per

imprimir còpies.

Ajust d'imatge

Utilitzeu la funció

Ajust d'imatge

per millorar la qualitat general de la còpia.

Orientació del contingut

Utilitzeu la funció

Orientació del contingut

per especificar la direcció del contingut

sobre la pàgina del document original.

Optimiza text/imatge

Utilitzeu la funció

Optimiza text/imatge

per optimitzar el resultat d'un tipus concret

de contingut: text, imatges impreses o fotografies.

Pàgines per full

Utilitzeu la funció

Pàgines per full

per copiar vàries pàgines en un full de paper.

Mida original

Utilitzeu la funció

Mida original

per descriure la mida de la pàgina del document

original.

134

Capítol 6 (Copy) Còpia

CAWW

background image

Element de menú

Descripció

Format fullet

Utilitzeu la funció

Format fullet

per copiar dues o més pàgines en un full de paper,

per tal de poder doblegar els fulls pel centre i fer un fullet. El producte col·loca les
pàgines en l'ordre correcte. Per exemple, si el document original té vuit pàgines, el
producte imprimeix les pàgines 1 i 8 al mateix full.

De marge a marge

Utilitzeu la funció

De marge a marge

per evitar ombres que poden aparèixer al

llarg dels marges de les còpies quan el document original està imprès gairebé fins
a les vores. Combineu aquesta característica amb la característica

Redueix/Amplia

per assegurar-vos que s'imprimeix tota la pàgina en les còpies.

Creació tasca

Utilitzeu la funció

Creació tasca

per dividir una tasca complexa en parts més

petites. Aquesta funció resulta útil quan es copia o s'escaneja un document original
que té més pàgines que les que admet l'alimentador de documents, o bé quan es
volen combinar pàgines de mides diferents en una tasca.

CAWW

Configuració de nous paràmetres de còpia per defecte

135