HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Reducció o ampliació d’una imatge de còpia

background image

Reducció o ampliació d'una imatge de còpia

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control

del producte, toqueu el botó

Còpia

.

2.

Toqueu el botó

Redueix/Amplia

.

CAWW

Reducció o ampliació d'una imatge de còpia

147

background image

3.

Seleccioneu un dels percentatges predefinits o

toqueu el camp

Canvi de mida

i escriviu un

percentatge entre 25 i 200 en fer servir

l'alimentador de documents o entre 25 i 400

en copiar des del vidre de l'escàner. Toqueu

el botó

D'acord

. També podeu seleccionar

aquestes opcions:

Auto

: El producte escala automàticament

la imatge per a ajustar-la a la mida del

paper de la safata.

Inclou marges autom.

: El producte redueix

lleugerament la imatge per a ajustar tota

la imatge escanejada a la zona

imprimible de la pàgina.

NOTA:

Per reduir la imatge, seleccioneu un

percentatge inferior a 100. Per ampliar la

imatge, seleccioneu un percentatge superior a

100.

4.

Toqueu el botó Inicia .

148

Capítol 6 (Copy) Còpia

CAWW

background image

Realització de còpies a color o de còpies en blanc i
negre

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Còpia

.

2.

Toqueu el botó

Color/negre

.

3.

Seleccioneu l’opció de color que vulgueu utilitzar i, a continuació, toqueu el botó

D'acord

.

4.

Toqueu el botó Inicia .

CAWW