HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Configuració de les opcions per defecte per a tasques de d’enviament de fax

background image

Configuració de les opcions per defecte per a tasques de d'enviament de fax

191

background image

Element de menú

Descripció

Ajust d'imatge

Utilitzeu la funció

Ajust d'imatge

per ajustar els paràmetres

Foscor

,

Contrast

,

Neteja fons

o

Nitidesa

.

En alguns casos, si hi ha un fons gris al document, el fax es transmet més
lentament.

NOTA:

Toqueu el botó

Per defecte

per a restablir la nitidesa al valor de fàbrica.

Optimiza text/imatge

Utilitzeu la funció

Optimiza text/imatge

per obtenir el fax que millor coincideixi

amb l'original. L'enviament de gràfics i fotografies amb el mode text redueix la
qualitat de les imatges.

Creació tasca

Utilitzeu la funció

Creació tasca

per combinar diversos originals en una sola feina

de fax.

Supressió pàg. en blanc

Utilitzeu la funció

Supressió pàg. en blanc

per evitar que s'imprimeixin les pàgines

en blanc d'un fax.

192

Capítol 8 Fax

CAWW