HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Configuració de les opcions per defecte per a tasques de recepció de fax

background image

Configuració de les opcions per defecte per a
tasques de recepció de fax

NOTA:

Les opcions de feina predeterminades s'utilitzen en tots els mètodes de fax: analògic, LAN i

per Internet.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Administració

.

2.

Obriu els següents menús:

Paràmetres de fax

Paràmetres de recepció de fax

Opcions de tasca per defecte

Configureu qualsevol dels següents paràmetres:

Element de menú

Descripció

Notificació

El paràmetre

Notificació

controla el moment en què s'imprimirà l'informe de

trucades de fax per als faxos d'entrada.

Marca els faxos rebuts

El paràmetre

Marca els faxos rebuts

habilita o inhabilita la indicació de data i hora

als faxos d'entrada. L'opció de marca imprimeix la data, l'hora, el número de
telèfon i el número de pàgina de cada pàgina entrant.

Ajusta a la pàgina

Quan seleccioneu una mida de pàgina per a imprimir un fax, el producte
determina, entre les mides disponibles al producte, la mida de pàgina més propera
que coincideix amb la mida que voleu. Si la configuració de l'opció ajustar a
pàgina està activada i la imatge rebuda és més gran que la mida d'aquesta
pàgina, el producte intenta escalar la imatge perquè s'ajusti a la pàgina. Si es
deshabilita aquesta configuració, una imatge entrant d'una mida superior a la
pàgina es dividirà en pàgines.

Selecció paper

Utilitzeu la funció

Selecció paper

per especificar la safata que es farà servir per

imprimir faxos.

Cares

Utilitzeu la funció

Cares

per especificar una sortida dels faxos a 1 o 2 cares.

196

Capítol 8 Fax

CAWW