HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Configuració dels codis de facturació de fax

background image

Configuració dels codis de facturació de fax

Si la configuració del codi de facturació està habilitada, sol·licita a l'usuari que introdueixi un número

en enviar un fax. Aquest número es col·loca a l'informe del codi de facturació. Per veure l'informe del

codi de facturació, imprimiu-lo o consulteu-lo mitjançant una aplicació.

Els codis de facturació estan desactivats de manera predeterminada. Seguiu aquests passos per a

activar els codis de facturació:

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Administració

.

2.

Obriu els següents menús:

Paràmetres de fax

Paràmetres d'enviament de fax

Configuració d'enviament de faxos

Codis de facturació

3.

Toqueu la funció

Activa codis de facturació

per a activar els codis de facturació.

NOTA:

Per a desactivar els codis de facturació, anul·leu la selecció de la funció

Activa codis de

facturació

, toqueu el botó

Desa

i, a continuació, ignoreu la resta de passos.

Per permetre als usuaris editar els codis de facturació, seleccioneu la casella

Permet als usuaris

editar codis de facturació

.

4.

Toqueu el camp

Codi de facturació per defecte

per obrir el teclat.

5.

Introduïu el codi de facturació i, a continuació, toqueu el botó

D'acord

.

6.

Toqueu el camp

Llargada mínima

per obrir el teclat numèric.

7.

Escriviu el nombre mínim de dígits que voleu que aparegui al codi de facturació i, a continuació,

toqueu el botó

D'acord

.

8.

Toqueu el botó

Desa

.

190

Capítol 8 Fax

CAWW

background image

Configuració de les opcions per defecte per a
tasques de d'enviament de fax

NOTA:

Les opcions de feina predeterminades s'utilitzen en tots els mètodes de fax: analògic, LAN i

per Internet.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Administració

.

2.

Obriu els següents menús:

Paràmetres de fax

Paràmetres d'enviament de fax

Opcions de tasca per defecte

Configureu qualsevol dels següents paràmetres:

Element de menú

Descripció

Visualització prèvia de la imatge

Feu servir la funció

Visualització prèvia de la imatge

per obtenir una visualització

prèvia de la imatge de fax abans d'enviar-la. Podeu configurar la visualització
prèvia perquè sigui opcional per a tots els usuaris, necessària per a tots els usuaris
o desactivada per a tots els usuaris.

Resolució

La configuració de la resolució del fax de sortida determina la resolució màxima
admesa pel fax destinatari. L'accessori de fax utilitza la resolució més alta possible
que comparteixin les màquines de fax d'enviament i de recepció (restringida per
aquest paràmetre).

NOTA:

Per reduir el temps de telèfon, els faxos de més de 21,25 cm s'envien

automàticament fent servir la resolució estàndard o fina.

NOTA:

Quant més alta sigui la resolució, més temps de transmissió es necessita.

NOTA:

Els paràmetres de resolució del fax LAN poden variar segons el

proveïdor i poden ser diferents dels que s'indiquen.

Cares original

Utilitzeu la funció

Cares original

per seleccionar originals d'

1 cara

o de

2 cares

.

Notificació

Utilitzeu la funció

Notificació

per seleccionar quan i com se us notifica l’estat del

fax de sortida. Aquesta configuració només s'aplica al fax actual. Per canviar la
configuració permanentment, canvieu la configuració predeterminada.

Orientació del contingut

Utilitzeu la funció

Orientació del contingut

per establir com voleu orientar el

contingut del fax a la pàgina. Per a pàgines d'1 cara, seleccioneu Vertical (vora
més curta a dalt, configuració predeterminada) o Horitzontal (vora més llarga a
dalt). Per a pàgines de 2 cares, seleccioneu Estil llibre (vora més curta a dalt) o Estil
llibreta (vora més llarga a dalt).

Mida original

Utilitzeu la funció

Mida original

per fer coincidir el contingut del fax amb la mida

del document original.

CAWW