HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Configuració dels paràmetres de marcatge de fax

background image

Configuració dels paràmetres de marcatge de fax

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Administració

.

2.

Obriu els següents menús:

Paràmetres de fax

Paràmetres d'enviament de fax

Configuració d'enviament de faxos

Paràmetres de marcatge de fax

Configureu qualsevol dels següents paràmetres:

Element de menú

Descripció

Volum de marcatge de fax

Utilitzeu l'ajustament

Volum de marcatge de fax

per a controlar el nivell de volum

del marcatge del producte en enviar faxos.

Mode de marcatge

El paràmetre

Mode de marcatge

defineix el tipus de marcatge que es fa servir: tons

(telèfons de tecles) o impulsos (telèfons de disc giratori).

Velocitat d'enviament de faxos

El paràmetre

Velocitat d'enviament de faxos

permet establir la velocitat en bits del

mòdem de fax analògic (mesurada en bits per segon) per a l'enviament de faxos.

Ràpida

(predeterminada) — v.34/màx. 33.600 bps

Mitjana

— v.17/màx. 14.600 bps

Lenta

— v.29/màx. 9.600 bps

Interval de marcatge nou

El paràmetre

Interval de marcatge nou

permet seleccionar el número de minuts

entre reintents si el número marcat està ocupat o no respon, o si es produeix un
error.

NOTA:

És possible que veieu un missatge de tornar a marcar al tauler de control

quan els paràmetres

Torna a marcar si comunica

i

Torna a marcar si no hi ha

resposta

estiguin desactivats. Això succeeix quan l'accessori de fax marca un

número, estableix una connexió i després la perd. Com a conseqüència d'aquest
error, l'accessori de fax intenta tornar a marcar tres vegades de manera
automàtica, independentment de la configuració d'aquest paràmetre. Durant
aquesta operació de tornar a marcar, es mostra un missatge al tauler de control per
indicar que s'està tornant a marcar.

Torna a marcar si hi ha error

La funció

Torna a marcar si hi ha error

estableix el nombre de vegades que es

tornarà a marcar un número de fax quan es produeixi un error amb la transmissió
del fax.

Torna a marcar si comunica

El paràmetre

Torna a marcar si comunica

permet seleccionar el número de vegades

(de 0 a 9) que l'accessori de fax torna a marcar un número quan el número està
ocupat. L'interval entre reintents es defineix amb la configuració de l'interval per
tornar a marcar.

CAWW

Configuració dels paràmetres de marcatge de fax

187

background image

Element de menú

Descripció

Torna a marcar si no hi ha resposta

El paràmetre

Torna a marcar si no hi ha resposta

permet seleccionar el número de

vegades que l'accessori de fax torna a marcar si el número marcat no respon. El
número de reintents és de 0 a 1 (es fa servir als EUA) o de 0 a 2, depenent de la
configuració del país/ la regió. L'interval entre reintents es defineix amb la
configuració de l'interval per tornar a marcar.

Detecció to de trucada

El paràmetre

Detecció to de trucada

determina si el fax comprova si hi ha senyal

de línia abans d'enviar un fax.

Prefix de marcatge

El paràmetre

Prefix de marcatge

permet introduir un número de prefix (com ara "9"

per accedir a una línia exterior) en marcar. Aquest número de prefix s'afegeix
automàticament a tots els números de telèfon quan es marca.

188

Capítol 8 Fax

CAWW

background image

Configuració de paràmetres d'enviament de fax
generals

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Administració

.

2.

Obriu els següents menús:

Paràmetres de fax

Paràmetres d'enviament de fax

Configuració d'enviament de faxos

Paràmetres d'enviament de fax generals

Configureu qualsevol dels següents paràmetres:

Element de menú

Descripció

Confirmació número de fax

Quan la funció

Confirmació número de fax

està habilitada, se us demanarà que

escriviu dues vegades el número de fax per comprovar que l'heu escrit
correctament. Aquesta funció està inhabilitada per defecte.

Enviament de fax de PC

Utilitzeu la funció

Enviament de fax de PC

per enviar faxos des d'un PC. Aquesta

funció està activada per defecte.

Encapçalament de fax

Utilitzeu la funció

Encapçalament de fax

per controlar si l'encapçalament s'afegirà

a la part superior i el contingut es desplaçarà cap avall, o si l'encapçalament es
col·locarà damunt la imatge.

Compressió JBIG

Si habiliteu la funció

Compressió JBIG

, podreu disminuir les despeses telefòniques

en reduir el temps de transmissió dels faxos, per la qual cosa pot ser que aquesta
sigui la vostra opció preferida. No obstant això, la funció

Compressió JBIG

pot

provocar problemes de compatibilitat en les comunicacions amb màquines de fax
antigues, i en aquest cas l'haureu d'inhabilitar.

NOTA:

La característica

Compressió JBIG

només funciona quan tant la màquina

d'enviament com la de recepció tenen aquest paràmetre.

Mode de correcció d'errors

Normalment l'accessori de fax supervisa les senyals de la línia telefònica mentre
envia o rep un fax. Si l'accessori de fax detecta un error durant la transmissió i el
paràmetre

Mode de correcció d'errors

està activat, l'accessori de fax pot sol·licitar

que es torni a enviar la part errònia del fax.

La funció

Mode de correcció d'errors

està habilitada per defecte. Només cal que la

desactiveu si teniu problemes per enviar o rebre un fax, i si esteu disposats a
acceptar els errors de la transmissió i una probable reducció de la qualitat de la
imatge. La desactivació de la configuració pot ser útil quan intenteu enviar un fax a
l'estranger o rebre'n un, o si esteu fent servir una connexió de telèfon per satèl·lit.

NOTA:

És possible que alguns proveïdors de VoIP us recomanin desactivar el

paràmetre

Mode de correcció d'errors

. Però no sol ser necessari.

CAWW