HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Crear una llista de marcatge ràpid

background image

Crear una llista de marcatge ràpid

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control

del producte, toqueu el botó

Fax

.

2.

Toqueu el botó

Entr. marc. ràpid

per mostrar

la pantalla

Entr. marc. ràpid

.

3.

Toqueu un dels números de

Marcatges ràpids

una pulsació

no assignats.

198

Capítol 8 Fax

CAWW

background image

4.

Toqueu el camp

Nom de marcatge ràpid

per

mostrar el teclat.

5.

Escriviu un nom per al marcatge ràpid.

CAWW

Crear una llista de marcatge ràpid

199

background image

6.

Escriviu el número de fax per al marcatge

ràpid.

NOTA:

Per afegir números de fax

addicionals per a un marcatge ràpid, toqueu

la pantalla just a la dreta del darrer dígit del

número de fax introduït anteriorment. Quan

aparegui el cursor, toqueu la tecla Intro per a

moure el cursor a la línia següent. Repetiu

aquest pas per introduir tots els números per al

marcatge ràpid.

Toqueu el botó

D'acord

.

7.

El nom i el número (o números) de fax

apareixeran al costat del número

Marcatges

ràpids una pulsació

seleccionat.

Toqueu el botó

D'acord

per tornar a la

pantalla

Fax

.

200

Capítol 8 Fax

CAWW

background image

Afegir un número a una llista de marcatge ràpid
existent

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Fax

.

2.

Toqueu el botó

Entr. marc. ràp.

per a mostrar la pantalla

Entr. marc. ràpid

.

3.

Toqueu el número de

Marcatges ràpids una pulsació

de la llista que vulgueu editar.

4.

Toqueu la fletxa cap avall al quadre

Nom de marcatge ràpid

per obrir el menú desplegable.

5.

Toqueu l'opció

Números de fax

.

6.

Per a afegir un número de fax a un nom de marcatge ràpid, toqueu la pantalla situada a la dreta

del darrer dígit del darrer número de fax introduït a la llista. Quan aparegui el cursor, toqueu la

tecla Intro per moure el cursor a la línia següent i, a continuació, escriviu el número de fax.

7.

Toqueu el botó

D'acord

per a tornar a la pantalla

Entr. marc. ràp.

.

8.

Toqueu el botó

D'acord

per a tornar a la pantalla

Fax

.

CAWW