HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Registre d’activitat del fax

background image

Registre d’activitat del fax

El registre d'activitat de fax inclou la informació següent.

La informació de la capçalera del fax configurada al producte.

El número de feina de cada feina de fax.

La data i hora dels faxos rebuts, enviats o amb errors en la transmissió.

El tipus de feina de fax: enviament o recepció.

La identificació del remitent (número de telèfon, si està disponible).

Durada (temps de transmissió)

Nombre de pàgines

Resultat (enviat correctament, pendent o amb errors de transmissió, que inclou tipus i codi d’error)

La base de dades emmagatzema les 500 entrades de fax més recents. Les entrades de fax de la base

de dades inclouen qualsevol sessió de fax com una entrada. Una sessió de fax pot ser, per exemple,

214

Capítol 8 Fax

CAWW

background image

un fax enviat, rebut o actualitzacions del microprogramari. Segons l'activitat, poden haver menys de

500 entrades a l'informe.

Si voleu utilitzar el registre per mantenir un històric, imprimiu el registre periòdicament i esborreu-lo.

Per a eliminar el registre d’activitats del fax, seguiu els passos següents.

1.

Al tauler de control, toqueu la icona

Administració

.

2.

Obriu els següents menús:

Paràmetres de fax

Elimina el registre d'activitats del fax

3.

Toqueu el botó

Elimina

per a eliminar el registre d'activitats del fax.