HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Suprimir una llista de marcatge ràpid

background image

Suprimir una llista de marcatge ràpid

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Fax

.

2.

Toqueu el botó

Entr. marc. ràp.

per a mostrar la pantalla

Entr. marc. ràpid

.

3.

Toqueu el número de

Marcatges ràpids una pulsació

de la llista que vulgueu eliminar.

4.

Toqueu el botó

Suprimeix

.

5.

Toqueu el botó

per a confirmar l'eliminació de la llista de marcatges ràpids i per a tornar a la

pantalla

Fax

.

202

Capítol 8 Fax

CAWW

background image

Eliminació d'un sol número d'una llista de marcatge
ràpid

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Fax

.

2.

Toqueu el botó

Entr. marc. ràp.

per a mostrar la pantalla

Entr. marc. ràpid

.

3.

Toqueu el número de

Marcatges ràpids una pulsació

de la llista per a obrir el teclat.

4.

Toqueu la fletxa cap avall al quadre

Nom de marcatge ràpid

per obrir el menú desplegable i, a

continuació, toqueu l'opció

Números de fax

.

5.

Desplaceu-vos per la llista de números de fax i toqueu la pantalla a la dreta de l'últim dígit del

número de fax que voleu suprimir. Feu servir la tecla de retrocés per suprimir el número de fax.

6.

Toqueu el botó

D'acord

per a tornar a la pantalla

Entr. marc. ràp.

.

7.

Toqueu el botó

D'acord

per a tornar a la pantalla

Fax

.

CAWW