HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Fitxa Còpia/Imprimeix

background image

Fitxa Còpia/Imprimeix

Taula 9-3

Fitxa Còpia/Imprimeix del servidor web incrustat d’HP

Menú

Descripció

Configuració de Recupera des
d'USB

Activa o desactiva el menú

Recupera des d'USB

al tauler de control.

222

Capítol 9 Gestió del producte

CAWW

background image

Taula 9-3

Fitxa Còpia/Imprimeix del servidor web incrustat d’HP (continuació)

Menú

Descripció

Gestiona tasques
d'emmagatzematge

Activa o desactiva la capacitat d’emmagatzemar feines a la memòria del producte,
i configura opcions d’emmagatzematge de feines.

Ajusta tipus paper

Si observeu problemes de qualitat d'impressió en utilitzar un tipus de paper
específic, podeu substituir els paràmetres del mode per defecte de fàbrica.

Restringeix el color

Permet o restringeix la impressió i còpia en color. Podeu especificar permisos per a
un usuari o per a tasques que s'enviïn des d'un programa concret.

Configuració general d'impressió

Configura paràmetres per a totes les tasques d'impressió, incloent-hi tasques de
còpia i faxos rebuts.

Configuració de còpia

Configura les opcions per defecte de les tasques de còpia.

Gestiona safates

Configura els paràmetres per a les safates de paper.