HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Creació d’una tasca emmagatzemada (Windows)

background image

Emmagatzematge de tasques d'impressió al producte

119

background image

4.

Seleccioneu una opció Mode

d'emmagatzematge de tasques.

Tasques personals o d'impressió de

prova: Feu una còpia de prova d'una

tasca i, a continuació, imprimiu-ne més

còpies.

Tasca personal: La tasca no s'imprimeix

fins que no ho sol·liciteu al tauler de

control del producte. Per a aquest mode

d'emmagatzematge de tasques, podeu

seleccionar una de les opcions de Feu la

tasca privada/segura . Si assigneu un

número d'identificació personal (PIN) a la

tasca, heu de proporcionar el PIN

necessari al tauler de control. Si

codifiqueu la tasca, cal que introduïu la

contrasenya necessària al tauler de

control.

Còpia ràpida: Imprimiu el nombre

sol·licitat de còpies d'una tasca i guardeu-

ne una còpia a la memòria del producte

per poder-la tornar a imprimir més

endavant.

Tasca emmagatzemada:

Emmagatzemeu una tasca al producte i

permeteu que altres usuaris imprimeixin la

tasca en qualsevol moment. Per a aquest

mode d'emmagatzematge de tasques,

podeu seleccionar una de les opcions de

Feu la tasca privada/segura . Si

assigneu un número d'identificació

personal (PIN) a la tasca, la persona que

imprimeix la tasca ha d'introduir el PIN

necessari al tauler de control. Si

codifiqueu la tasca, cal que la persona

que imprimeix la tasca introdueixi la

contrasenya necessària al tauler de

control.

120

Capítol 5 Impressió

CAWW

background image

5.

Si voleu utilitzar un nom d'usuari o un nom de

tasca personalitzat, feu clic al botó

Personalitzada i, tot seguit, introduïu el

nom d'usuari o el nom de tasca.

Si ja hi ha una tasca emmagatzemada amb el

mateix nom, seleccioneu quina opció voleu fer

servir:

Utilitza el nom de la tasca + (1-99):

Afegeix un número exclusiu al final de

cada nom de tasca.

Substitueix el fitxer existent:

Sobreescriu la tasca emmagatzemada

existent amb la nova.

6.

Feu clic al botó D'acord per tancar el quadre

de diàleg Propietats del document. Al

quadre de diàleg Impressió, feu clic al botó

D'acord per imprimir la tasca.