HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Eliminar una tasca emmagatzemada

background image

Eliminar una tasca emmagatzemada

Quan s'envia una feina emmagatzemada a la memòria del producte, el producte sobreescriu

qualsevol feina anterior amb el mateix nom d'usuari i de feina. Si no hi ha una tasca ja

emmagatzemada amb el mateix nom d'usuari i de tasca, i el producte necessita espai addicional, és

possible que el producte elimini altres tasques emmagatzemades, començant per les més antigues.

Podeu canviar el nombre de tasques que pot emmagatzemar el producte des del menú

Paràmetres

generals

del tauler de control del producte.

122

Capítol 5 Impressió

CAWW

background image

Utilitzeu aquest procediment per a eliminar una feina emmagatzemada a la memòria del producte.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Recupera des de la memòria del dispositiu

.

2.

Seleccioneu el nom de la carpeta on està emmagatzemada la feina.

3.

Seleccioneu el nom de la feina i, a continuació, toqueu el botó

Suprimeix

.

4.

Si la tasca és privada o està codificada, introduïu el PIN o la contrasenya i toqueu el botó

Suprimeix

.

CAWW

Emmagatzematge de tasques d'impressió al producte

123