HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Selecció d’una mida de pàgina personalitzada (Mac OS X)

background image

Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Al menú Copies & Pages (Copies i pàgines), feu clic al botó Page Setup (Configuració

de la pàgina).

4.

A la llista desplegable Paper Size (Mida del paper), seleccioneu l'opció Gestionar mides

personalitzades.

5.

Especifiqueu les dimensions de la mida de paper i, a continuació, feu clic al botó D'acord.

112

Capítol 5 Impressió

CAWW

background image

6.

Feu clic al botó D'acord per tancar el quadre de diàleg Page Setup (Configuració de la

pàgina).

7.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).