HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Resolució de problemes de l’AirPrint

background image

Resolució de problemes de l’AirPrint

Comproveu que el producte sigui compatible amb l'AirPrint.

Aneu a

www.hp.com/go/airprint

.

Actualitzeu el microprogramari del producte per fer servir
l'AirPrint.

Aneu a

www.hp.com/go/lj700colorMFPM775_firmware

.

Assegureu-vos que el producte estigui connectat a la mateixa
xarxa sense cables que el dispositiu d'Apple.

Connecteu el producte a la xarxa fent servir un encaminador
sense cables o l'accessori sense cables instal·lat al producte.

Comproveu que el servidor web incrustat d'HP estigui
configurar per a l'AirPrint.

1.

En un navegador web compatible del vostre ordinador,
introduïu l'adreça IP del producte o el nom de l'amfitrió
al camp d'adreça/URL per obrir el servidor web
incrustat HP.

2.

Feu clic a la fitxa Treball en xarxa i, a continuació,
feu clic a l'opció Other Settings (Altres
paràmetres)
.

3.

Seleccioneu les caselles següents:

Bonjour

AirPrint

Impressió IPP

4.

Feu clic al botó Aplica.

Assegureu-vos que el producte d'Apple compleixi amb
aquestes especificacions.

Apple iOS 4.2 o versions posteriors

iPhone amb 3GS o posterior

iPad amb iOS 4.2 o posterior

iPod Touch de tercera generació o posterior

128

Capítol 5 Impressió

CAWW