HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Informes del producte

background image

Informes del producte

Els informes del producte proporcionen detalls sobre el producte i la seva configuració actual. Utilitzeu

el procediment següent per a imprimir o consultar els informes:

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Administració

.

2.

Obriu el menú

Informes

.

3.

Seleccioneu una de les categories d'informes:

Pàgines estat/configuració

Informes de fax

(només models de fax)

Altres pàgines

4.

Seleccioneu el nom de l'informe que voleu revisar i, a continuació, toqueu el botó

Impressió

per a

imprimir-lo o el botó

Mostra

per a revisar la configuració a la pantalla del tauler de control.

NOTA:

Algunes pàgines no disposen de l'opció

Mostra

.

Taula 1-1

Menú Informes

Primer nivell

Segon nivell

Descripció

Pàgines estat/configuració

Mapa de menús d'administració

Mostra l'estructura del menú

Administració

.

Pàgina Com connectar-s'hi

Mostra una adreça IP, el nom d'amfitrió i
l'adreça MAC per al producte si està
connectat a una xarxa. Si escau, també
mostra l'adreça d'HP ePrint i l'adreça de
l'Airprint.

Pàgina de paràmetres actuals

Mostra la configuració actual de cada opció
del menú

Administració

.

Pàgina de configuració

Mostra la configuració del producte i els
accessoris instal·lats.

Pàgina d'estat dels subministraments

Mostra una aproximació de la vida útil
restant dels subministraments; genera un
informe estadístic sobre el nombre total de
pàgines i tasques processades, el número de
sèrie, recomptes de pàgines i informació
sobre manteniment.

HP proporciona aproximacions de la vida
útil restant dels subministraments per a la
comoditat dels clients. Els nivells reals
restants dels subministraments poden ser
diferents dels valors aproximats que es
proporcionen.

14

Capítol 1 Introducció al producte

CAWW

background image

Taula 1-1

Menú Informes (continuació)

Primer nivell

Segon nivell

Descripció

Pàgina d'utilització

Mostra un recompte de totes les mides de
paper que han passat pel producte, indica si
han estat d'impressió per una cara, a doble
cara, monocrom o a color, i també el
recompte de pàgines.

Pàgina de directori de fitxers

Mostra el nom del fitxer i de la carpeta per a
aquelles feines emmagatzemades a la
memòria del producte.

Pàgina d'estat dels serveis web

Mostra els serveis web detectats per al
producte.

Registre de tasca d'ús de color

Mostra les estadístiques d'ús de color per al
producte.

Informes de fax

Registre d'activitats de fax

Inclou una llista dels faxos que s'han enviat
o rebut mitjançant aquest producte.

Informe codis de facturació

Una llista dels codis de facturació que s'han
utilitzat per als faxos de sortida. Aquest
informe mostra el nombre de faxos enviats
que s'ha facturat a cada codi.

Llista de faxos bloquejats

Una llista dels números de telèfon que estan
bloquejats per a enviar faxos a aquest
producte.

Llista de marcatge ràpid

Mostra els números de marcatge ràpid que
s'han configurat per a aquest producte.

Informe de trucades de fax

Un informe detallat de la darrera operació
de fax, tant d'enviament com de recepció.

Altres pàgines

Pàgina de demostració

Imprimeix una pàgina de demostració que
ressalta la capacitat d'impressió del
producte.

Mostres RGB

Imprimeix mostres a color dels diferents
valors d'RGB. Utilitzeu les mostres com a
guia per a acarar els colors impresos.

Mostres CMYK

Imprimeix mostres a color dels diferents
valors de CMYK. Utilitzeu les mostres com a
guia per a acarar els colors impresos.

Llista de tipus de lletra PCL

Imprimeix les fonts PCL disponibles.

Llista de tipus de lletra PS

Imprimeix les fonts d'emulació postscript de
nivell 3 d'HP disponibles.

CAWW

Informes del producte

15

background image

16

Capítol 1 Introducció al producte

CAWW