HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Ajuda del tauler de control

background image

Ajuda del tauler de control

El producte té un sistema d'ajuda incorporat que explica com utilitzar cada pantalla. Per obrir el
sistema d'ajuda, toqueu el botó Ajuda situat a la cantonada superior dreta de la pantalla.

En algunes pantalles l'ajuda obre un menú global en què podeu buscar temes específics. Per

desplaçar-vos per l'estructura de menús podeu prémer els botons del menú.

En les pantalles que contenen paràmetres de tasques individuals, l'ajuda obre un tema que explica les

opcions de la pantalla en qüestió.

Si el producte us avisa de la presència d'un error o un avís, toqueu el botó Error o el botó

Advertència per tal que aparegui un missatge de descripció del problema. Al missatge també hi

apareixeran instruccions que us ajudaran a solucionar el problema.

12

Capítol 1 Introducció al producte

CAWW

background image

Podeu imprimir o veure un informe del menú

Administració

complet de manera que pugueu navegar

més fàcilment fins als paràmetres específics que necessiteu.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Administració

.

2.

Obriu els següents menús:

Informes

Pàgines estat/configuració

3.

Seleccioneu l'opció

Mapa de menús d'administració

.

4.

Toqueu el botó

Impressió

per imprimir l’informe. Toqueu el botó

Mostra

per veure l’informe.

CAWW

Tauler de control

13