HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Canviar la recuperació d’embussos

background image

Canviar la recuperació d'embussos

Aquest producte inclou una funció de recuperació en cas d'embús que torna a imprimir les pàgines

encallades.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Administració

.

2.

Obriu el menú

Paràmetres generals

i, a continuació, el menú

Recuperació d'embussos

.

3.

Seleccioneu una d'aquestes opcions:

Auto

— El producte intenta tornar a imprimir pàgines encallades quan hi ha prou memòria

disponible. Aquesta és l'opció predeterminada.

Desactivat

— El producte no intenta tornar a imprimir pàgines embussades. Com que no es

fa servir gens de memòria per emmagatzemar les pàgines més recents, el rendiment és

òptim.

NOTA:

És possible que es perdi alguna pàgina si el producte es queda sense paper

mentre imprimeix una tasca dúplex amb l'opció Recuperació d'embussos configurada com a

Desactivat

.

Activat

: El producte sempre torna a imprimir pàgines encallades. S'assigna memòria

addicional per emmagatzemar les últimes pàgines impreses.

CAWW

Canviar la recuperació d'embussos

265