HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Impressió d’una pàgina de neteja

background image

Impressió d'una pàgina de neteja

Imprimiu una pàgina de neteja per eliminar la pols i l'excés de tòner del fusor si teniu qualsevol dels

problemes següents:

Apareixen punts de tòner a les pàgines impreses.

El tòner està tacant les pàgines impreses.

Apareixen marques repetides a les pàgines impreses.

Seguiu el procediment que s'indica tot seguit per imprimir una pàgina de neteja.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Manteniment del dispositiu

.

2.

Obriu els següents menús:

Calibratge/Neteja

Pàgina de neteja

3.

Toqueu el botó

Impressió

per a imprimir la pàgina.

4.

El procés de neteja pot trigar uns quants minuts. Quan acabi, rebutgeu la pàgina impresa.

268

Capítol 10 Resolució de problemes

CAWW