HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Missatges d’error de fax al tauler de control del producte

background image

Missatges d'error de fax al tauler de control del producte

Si el procés de fax s'interromp o es produeix un error durant una transmissió o recepció de fax, el

subsistema de fax del producte genera una descripció d'estat/error de dues parts. Els faxos normals o

satisfactoris també generen missatges que indiquen l'èxit del procés. La informació del missatge

consisteix en una descripció de text i un codi numèric (alguns missatges no inclouen codis numèrics).

Només es mostra la part del text al tauler de control del producte; no obstant això, tant el missatge de

text com el codi numèric apareixen a l'informe d'activitat de fax, l'informe de trucades de fax i el

seguiment T.30 de fax. El codi numèric es mostra als informes entre parèntesi, després de la part de

text del missatge.

El mòdem del fax genera el codi numèric. Normalment un codi numèric de (0) indica una resposta de

mòdem normal. Alguns missatges mostren sempre un codi numèric de (0), d'altres poden incloure

diversos codis numèrics, i uns quants no en tenen cap. Habitualment, un codi numèric de (0) indica

que un error no està associat amb el mòdem del fax, sinó que s'ha produït en un altre lloc del sistema

del fax o del producte, com ara el sistema d'impressió. Els codis d'error diferents de zero proporcionen

més detalls sobre l'acció o el procés concret que està executant el fax, i no indiquen necessàriament

que existeixi un problema amb el mòdem.

Els missatges d'error recurrents amb codis numèrics diferents dels que figuren en aquesta llista

requereixen el servei d'assistència al client. Imprimiu un informe Seguiment T.30 de fax abans de

posar-vos en contacte amb el servei d'assistència al client perquè us ajudi a identificar el problema.

Aquest informe conté detalls de l'última trucada de fax.

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Administració

.

2.

Obriu els següents menús:

Solució de problemes

Fax

Seguiment T.30 de fax

3.

Seleccioneu l'opció

Imprimeix informe T.30

per imprimir l'informe.

308

Capítol 10 Resolució de problemes

CAWW