HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Missatges d’enviament/fax

background image

Missatges d'enviament/fax

Taula 10-1

Missatges d'enviament/fax

Message (Missatge)

N.º error

Descripció

Acció

Cancel·lat

0

Algú ha cancel·lat el fax des del
tauler de control del producte.

Cap

Correcte

n/a

El fax s'ha enviat correctament.

Cap

Error d'ocupat

0

La màquina de fax destinatària
està ocupada.

El fax farà un reintent
automàticament (si s'ha
configurat); en cas contrari,
torneu a enviar el fax més tard.

No hi ha resposta

0 o 17

La màquina de fax destinatària
no contesta la trucada, o l'ha
contestat una persona.

Pot ser que la màquina de fax
destinatària estigui
desconnectada o apagada;
poseu-vos en contacte amb el
destinatari per comprovar la
màquina. Intenteu tornar-ho a
enviar.

No hi ha to de trucada

0

No s'ha detectat to de marcatge
en enviar el fax.

Comproveu si la línia telefònica
està activa, definiu el fax
d'enviament de manera que
"no" detecti el to de marcatge.

Error

Qualsevol

És possible que el fax estigui
malmès o no s'hagi enviat.

Intenteu tornar a enviar el fax.

Error

0

Amplada de pàgina
incompatible, o bé la pàgina té
massa línies errònies.

Intenteu tornar a enviar el fax i si
no heu resolt l'error, poseu-vos
en contacte amb el servei tècnic.

Error

17 o 36

S'ha perdut la connexió
telefònica entre l'emissor i el
receptor. El problema pot ser
degut a trucades de veu que
interrompin el fax, o que una
persona contesti la trucada.

Intenteu tornar a enviar el fax.

Error o bé Error de
comunicació

Qualsevol llevat de 17 o 36

Problema general de
comunicació en el qual la
transmissió de fax es va
interrompre o no fou l'esperada.

Intenteu tornar a enviar el fax i,
si l'error continua apareixent,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

Error d'espai

0

No és possible llegir ni escriure
el fitxer d'imatges de fax al disc,
pot ser que el disc del producte
estigui malmès o no hi hagi
espai disponible al disc del
producte.

Intenteu tornar a enviar el fax i,
si l'error continua apareixent,
poseu-vos en contacte amb el
servei tècnic.

CAWW

Resolució de problemes amb el fax

309

background image

Taula 10-1

Missatges d'enviament/fax (continuació)

Message (Missatge)

N.º error

Descripció

Acció

Error de memòria

0

No queda memòria al producte.

Si l'error continua apareixent,
suprimiu elements de la memòria
del producte, com ara tasques
emmagatzemades o faxos
desats.

Avaria elèctrica

0

S'ha interromput el
subministrament elèctric al
producte de fax d'enviament
durant la transmissió del fax.

Intenteu tornar a enviar el fax.

310

Capítol 10 Resolució de problemes

CAWW