HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Problemes d’enviament de faxos

background image

Problemes d'enviament de faxos

Problema

Causa

Solució

Els faxos es transmeten molt lentament.

Pot ser que estigueu enviant un fax
complex, com per exemple un que
contingui molts gràfics.

Els faxos complexos triguen més en
transmetre's.

La màquina de fax de destinació té una
velocitat de mòdem lenta.

L’accessori de fax envia el fax a la
velocitat més ràpida admesa per la
màquina de fax destinatària. Espereu
fins que finalitzi la transmissió del fax.

La resolució del fax enviat o rebut és
molt alta. Una resolució més alta permet
obtenir millor qualitat però també
demana més temps de transmissió.

Reduïu la resolució i canvieu l'opció

Optimiza text/imatge

.

Si hi ha una connexió de línia telefònica
de baixa qualitat, l'accessori del fax i
l'equip de fax que rep el document
baixen la seva velocitat de transmissió
per poder resoldre els errors.

Cancel·leu i torneu a enviar el fax.
Demaneu a la companyia telefònica que
revisi la línia de telèfon.

És possible que el document tingui un
fons gris, la qual cosa pot incrementar el
temps de transmissió del fax.

Utilitzeu la funció

Ajust d'imatge

per

netejar l'ombrejat del fons.

La transmissió s’interromp durant
l’enviament.

Potser l'aparell receptor no funciona
correctament.

Intenteu enviar el fax a una altra
màquina de fax.

Potser la línia telefònica no funciona.

Desconnecteu l’accessori de fax de la
presa de telèfon i connecteu-hi un
telèfon. Intenteu realitzar una trucada
per assegurar-vos que la línia funciona
correctament.

Pot ser que la línia telefònica sigui
sorollosa o de mala qualitat.

Intenteu utilitzar una velocitat de fax
inferior per millorar la fiabilitat de la
transmissió. Utilitzeu el menú

Paràmetres

de marcatge de fax

per configurar la

velocitat per a l'enviament de faxos.

És possible que hi hagi una funció de
trucada en espera activa.

Comproveu que no teniu una funció de
trucada en espera activa a la línia
telefònica del fax. Un avís de trucada en
espera pot interrompre una trucada de
fax en curs, cosa que provoca un error
de comunicació.

L’accessori de rep faxos però no
n’envia.

Si l’accessori de fax es troba en un
sistema PBX, pot ser que aquest sistema
estigui generant un to de marcatge que
l’accessori de fax no pot detectar.

Inhabiliteu l'opció de detecció del to de
marcatge.

Pot ser que la connexió telefònica sigui
de mala qualitat.

Torneu a intentar-ho més endavant.

Potser l'aparell receptor no funciona
correctament.

Intenteu enviar el fax a una altra
màquina de fax.

306

Capítol 10 Resolució de problemes

CAWW

background image

Problema

Causa

Solució

Potser la línia telefònica no funciona.

Desconnecteu l’accessori de fax de la
presa de telèfon i connecteu-hi un
telèfon. Intenteu realitzar una trucada
per assegurar-vos que la línia funciona
correctament.

Les trucades de fax de sortida marquen
contínuament.

L'accessori de fax torna a marcar
automàticament un número de fax si les
opcions

Torna a marcar si comunica

o

Torna a marcar si no hi ha resposta

estan activades.

Això forma part del funcionament
normal. Si no voleu que el fax ho torni a
intentar, establiu les opcions

Torna a

marcar si comunica

,

Torna a marcar si

no hi ha resposta

y

Torna a marcar si hi

ha error

a 0.

Els faxos que envieu no arriben a la
màquina de fax destinatària.

Pot ser que la màquina de fax
destinatària estigui apagada o que s’hi
hagi produït un error de condició, com
per exemple no tenir paper.

Demaneu al destinatari que comprovi
que la seva màquina de fax està encesa
i preparada per rebre faxos.

Pot ser que hi hagi un fax a la memòria
en espera per tornar a marcar un
número ocupat, o pot ser que hi hagi
altres tasques en espera abans de la
vostra.

Si hi ha una tasca de fax a la memòria
per algun d'aquests motius, apareixerà
una entrada per a la tasca al registre
del fax. Imprimiu el registre d’activitat
del fax i comproveu la columna
Resultat per treballs amb la indicació
Pendent.

CAWW

Resolució de problemes amb el fax

307