HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Problemes generals del fax

background image

Problemes generals del fax

Problema

Causa

Solució

El fax no s'ha pogut enviar.

JBIG està habilitat i la màquina de fax
de destinació no té la capacitat JBIG.

Desactiveu el paràmetre JBIG.

Es mostra el missatge d'estat "Sense
memòria" al tauler de control del
producte.

El disc d’emmagatzematge del producte
està ple.

Elimineu algunes tasques
emmagatzemades del disc. Des de la
pantalla d’inici del tauler de control del
producte, toqueu el botó

Recupera des

de la memòria del dispositiu

. Obriu la

llista de tasques emmagatzemades o
faxos emmagatzemats. Seleccioneu la
tasca que voleu eliminar i toqueu el botó

Suprimeix

.

La qualitat d’impressió d’una fotografia
és baixa o imprimeix com una "caixa
gris"

Esteu utilitzant un paràmetre de
contingut de pàgina o de resolució
incorrecte.

Proveu d'establir l'opció

Optimiza text/

imatge

en el paràmetre

Fotografia

.

Heu tocat el botó Atura al tauler de
control del producte per cancel·lar la
transmissió d'un fax, però el fax s’ha
enviat igualment.

Si el procés d'enviament de la tasca
està molt avançat, no podeu cancel·lar-
la.

Això forma part del funcionament
normal.

No apareix cap botó de llibreta
d'adreces de fax.

No s’ha activat la funció de llibreta
d'adreces de fax.

Utilitzeu la utilitat de configuració de
l’HP MFP Digital Sending Software per a
activar la funció de la llibreta d’adreces
de fax.

No puc localitzar la configuració del fax
a l’HP Web Jetadmin.

La configuració del fax a
l’HP Web Jetadmin es troba al menú
desplegable de l’estat del dispositiu.

Seleccioneu Enviament digital i fax
al menú desplegable.

L'encapçalament s'afegeix a la part
superior de la pàgina quan l'opció de
transparència està habilitada.

En tots els faxos transmesos, el producte
afegeix l'encapçalament de
transparència a la part superior de la
pàgina.

Això forma part del funcionament
normal.

Hi ha una barreja de noms i números al
quadre de destinataris.

Poden mostrar-se tant noms com
números, segons la seva procedència.
La llibreta d'adreces de fax conté noms,
mentre que totes les altres bases de
dades contenen números.

Això forma part del funcionament
normal.

Un fax d’una pàgina s’imprimeix en
dues.

La capçalera del fax s’afegeix a la part
superior del fax i desplaça el text a una
segona pàgina.

Per imprimir un fax d’una pàgina en una
sola pàgina, ajusteu l'encapçalament de
transparència en el mode de
transparència, o bé establiu el
paràmetre d'ajustar pàgina.

Un document s'atura a l'alimentador de
documents enmig de la transmissió de
fax.

Hi ha un embús a l'alimentador de
documents.

Elimineu l'embús i torneu a enviar el fax.

El volum dels sons que emet l’accessori
de fax és massa alt o massa baix.

Cal ajustar la configuració del volum.

Ajusteu el volum al menú

Paràmetres

d'enviament de fax

i al menú

Paràmetres

de recepció de fax

.

302

Capítol 10 Resolució de problemes

CAWW