HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Utilitzar el fax mitjançant xarxes de VoIP

background image

Utilitzar el fax mitjançant xarxes de VoIP

La tecnologia de VoIP (Veu per protocol d'Internet) converteix el senyal telefònic analògic en bits

digitals. Aquests bits s'agrupen en paquets que viatgen a través de la xarxa. Els paquets es

converteixen de nou en senyals analògics i es transmeten de tornada a la destinació o molt a prop

d'ella.

La transmissió de la informació per Internet es fa per via digital i no per via analògica. Per aquest

motiu, hi ha diverses restriccions pel que fa a la transmissió de faxos que podrien requerir uns

paràmetres de fax diferents des de la xarxa telefònica pública (PSTN) analògica. El fax depèn molt del

temps i de la qualitat del senyal, de manera que una transmissió de fax és més sensible a un entorn

VoIP.

A continuació s'indiquen com a suggeriment uns canvis de configuració per a l'Accessori de
fax analògic 500 HP LaserJet quan es connecta a un servei de VoIP:

Comenceu amb la velocitat del fax al mode Ràpid (V.34), i amb el Mode de correcció d'errors

(ECM) activat. El protocol V.34 gestiona qualsevol canvi de la velocitat de transmissió necessari

per tal d'ajustar les xarxes de VoIP.

Si es produeixen molts errors o reintents amb la velocitat de fax definida com a Ràpida, establiu-

la en Mitjana (V.17).

Si els errors i els reintents persisteixen, definiu una velocitat de fax a l'opció Lent (V.29), ja que

alguns sistemes de VoIP no poden gestionar les velocitats de senyal superiors associades amb el

fax.

Si els errors persisteixen (molt rarament), desactiveu el mode ECM del producte. La qualitat de la

imatge podria baixar. Assegureu-vos que la qualitat de la imatge és acceptable amb el mode

ECM abans de fer servir aquesta configuració.

Si els canvis de configuració anteriors no han millorat la fiabilitat del fax per VoIP, poseu-vos en

contacte amb el vostre proveïdor de VoIP per obtenir ajuda.

CAWW

Resolució de problemes amb el fax

303