HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Grapadora/apiladora (només models z i z+)

background image

Grapadora/apiladora (només models z i z+)

La grapadora/apiladora permet engrapar tasques de fins a 30 fulls de paper de 75 g/m

2

. Pot apilar

fins a 500 fulls de paper. La grapadora es pot utilitzar amb aquestes mides:

A3 (orientació vertical)

A4

B4 (orientació vertical)

B5 (orientació horitzontal)

Tabloide (orientació vertical)

Legal (orientació vertical)

Carta

El pes de paper està comprès entre 60 i 120 g/m

2

. Si el paper és més gruixut, potser només podran

engrapar-se menys de 30 fulls.

Si la feina només té un full o té més de 30 fulls, el producte envia la tasca a la safata però no

l'engrapa.

La grapadora només admet paper. No grapeu altres tipus de paper, com sobres, transparències o

etiquetes.

Per configurar la ubicació per defecte on el producte col·loca les grapes a les pàgines, seguiu aquest

procediment:

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, desplaceu-vos i toqueu el botó

Administració

.

2.

Obriu els següents menús:

Configuració de grapadora/apiladora

Engrapat

3.

Seleccioneu la ubicació d'una grapa de la llista d'opcions i després toqueu el botó

Desa

. Estan

disponibles les opcions següents:

Cap

Superior esquerra o dreta

NOTA:

Per a documents amb orientació vertical, la grapa es troba a la cantonada

superior esquerra. Per a documents amb orientació horitzontal, la grapa es troba a la

cantonada superior dreta.

CAWW

Safata de sortida estàndard

53

background image

Superior esquerra

Superior dreta

54

Capítol 3 Safates d'entrada i safates de sortida

CAWW