HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Capacitat de la safata i orientació del paper

background image

Capacitat de la safata i orientació del paper

Per evitar embussos, no sobrecarregueu les safates. Assegureu-vos que la part superior de la pila està

per sota de l'indicador del límit de càrrega de la safata. Per a paper curt/estret i gruixut/brillant,

carregueu el paper a menys de la meitat dels indicadors de safata plena.

Taula 3-2

Capacitat de la safata 1

Tipus de paper

Especificacions

Quantitat

Paper

Interval:

De paper bond de 60 g/m

2

16 lliures a paper bond

de 220 g/m

2

58 lliures

Alçada màxima de la pila: 10 mm 0,39 polz.

Equivalent a 100 fulls de paper bond de 75 g/m

2

20 lb

Sobres

Paper bond de menys de 60 g/m

2

16 lb a paper

bond de 90 g/m

2

24 lb

Fins a 10 sobres

Etiquetes

Màxim: Gruix de 0,102 mm 0,004 polz.

Alçada màxima de la pila: 10 mm 0,39 polz.

Transparències

Mínim: Gruix de 0,102 mm 0,004 polz.

Alçada màxima de la pila: 10 mm 0,39 polz.

Fins a 50 fulls

Paper setinat

Interval:

Paper bond (1a. qual.) de 105 g/m

2

a paper bond

(1a. qual.) de 220 g/m

2

Alçada màxima de la pila: 10 mm 0,39 polz.

Fins a 50 fulls

CAWW

Safata 1

35

background image

Taula 3-3

Orientació del paper a la safata 1

Tipus de paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Preimprès, perforat o amb
capçalera

Vertical

Impressió a una cara

Cara avall

Marge superior cap a la part posterior del
producte

Impressió automàtica a 2
cares

Cara amunt

Marge superior cap a la part posterior del
producte

Preimprès o amb capçalera

Horitzontal

Impressió a una cara

Cara avall

Marge superior cap a la part posterior del
producte

36

Capítol 3 Safates d'entrada i safates de sortida

CAWW

background image

Taula 3-3

Orientació del paper a la safata 1 (continuació)

Tipus de paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Impressió automàtica a 2
cares

Cara amunt

Marge superior cap a la part posterior del
producte

Sobres

Marge curt del sobre cap a
l'entrada del producte

Impressió a una cara

Cara avall

Marge superior cap a la part posterior del
producte

CAWW

Safata 1

37