HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Capacitat de la safata i orientació del paper

background image

Capacitat de la safata i orientació del paper

Per evitar embussos, no sobrecarregueu les safates. Assegureu-vos que la part superior de la pila està

per sota de l'indicador del límit de càrrega de la safata. Per a paper curt/estret i gruixut/brillant,

carregueu el paper a menys de la meitat dels indicadors de safata plena.

Taula 3-4

Capacitat de la safata 2

Tipus de paper

Especificacions

Quantitat

Paper

Interval:

Paper bond de 60 g/m

2

a 220 g/m

2

Alçada màxima de la pila: 25 mm

Equivalent a 250 fulls de paper bond de 75 g/m

2

Transparències

Mínim: Gruix de 0,102 mm

Alçada màxima de la pila: 25 mm

Paper setinat

Interval:

De paper bond de 105 g/m

2

a paper bond de

220 g/m

2

Alçada màxima de la pila: 25 mm

1

La safata 2 pot imprimir en paper bond més gruixut de 220 g/m

2

en alguns casos, però HP no en garanteix els resultats.

Taula 3-5

Orientació del paper a la safata 2

Tipus de paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Preimprès o amb capçalera

Vertical

Impressió a una cara

Cara amunt

Marge superior a la part posterior de la
safata

Impressió automàtica a 2
cares

Cara avall

Marge superior a la part posterior de la
safata

CAWW

Safata 2

41

background image

Taula 3-5

Orientació del paper a la safata 2 (continuació)

Tipus de paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Horitzontal

Impressió a una cara

Cara amunt

Marge superior cap al cantó dret de la
safata

Impressió automàtica a 2
cares

Cara avall

Marge superior cap al cantó dret de la
safata

Perforat

Vertical

Impressió a una cara

Impressió automàtica a 2
cares

Forats cap al cantó dret de la safata

42

Capítol 3 Safates d'entrada i safates de sortida

CAWW