HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Capacitat de la safata i orientació del paper

background image

Capacitat de la safata i orientació del paper

Per evitar embussos, no sobrecarregueu les safates. Assegureu-vos que la part superior de la pila està

per sota de l'indicador del límit de càrrega de la safata. Per a paper curt/estret i gruixut/brillant,

carregueu el paper a menys de la meitat dels indicadors de safata plena.

Taula 3-6

Capacitat de la safata 3 per a 500 fulls

Tipus de paper

Especificacions

Quantitat

Paper

Interval:

Paper bond de 60 g/m

2

16 lb a paper bond de

220 g/m

2

59 lb

Equivalent a 500 fulls de paper bond de 75 g/m

2

20 lb

Alçada màxima de la pila: 53 mm 2,1 polz.

Transparències

Mínim: Gruix de 0,102 mm 0,004 polz.

Alçada màxima de la pila: 53 mm 2,1 polz.

Paper setinat

Interval:

Paper bond de 105 g/m

2

28 lb a paper bond de

220 g/m

2

58 lb

Alçada màxima de la pila: 53 mm 2,1 polz.

1

Les safates de 500 fulls poden imprimir en paper bond més gruixut de 220 g/m

2

en alguns casos, però HP no en garanteix

els resultats.

Taula 3-7

Orientació del paper de la safata per a 500 fulls

Tipus de paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Preimprès o amb capçalera

Vertical

Impressió a una cara

Cara amunt

Marge superior a la part posterior de la
safata

46

Capítol 3 Safates d'entrada i safates de sortida

CAWW

background image

Taula 3-7

Orientació del paper de la safata per a 500 fulls (continuació)

Tipus de paper

Orientació de la imatge

Mode dúplex

Com carregar paper

Impressió automàtica a 2
cares

Cara avall

Marge superior a la part posterior de la
safata

Horitzontal

Impressió a una cara

Cara amunt

Marge superior cap al cantó dret de la
safata

Impressió automàtica a 2
cares

Cara avall

Marge superior cap al cantó dret de la
safata

Perforat

Vertical

Impressió a una cara

Impressió automàtica a 2
cares

Forats cap al cantó dret de la safata

CAWW

Safates de 500 fulls.

47