HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Tipus de paper compatibles

background image

Tipus de paper compatibles

Configuració de les safates

Mode de capçalera alternativa

Safata 1

Safata 2

Safates de 500 fulls.

Safata de gran capacitat per a 3.500 fulls

Safata de sortida estàndard

Grapadora/apiladora (només models z i z+)

CAWW

25

background image

Mides de paper compatibles

NOTA:

per obtenir els millors resultats, seleccioneu la mida i el tipus de paper correctes al

controlador d'impressió abans d'imprimir.

Taula 3-1

Mides de paper compatibles

Mida i dimensions

Safata 1

Safata 2

Safates de 500
fulls.

Safata de gran
capacitat per a
3.500 fulls

Impressió
dúplex
automàtica

Carta

279 x 216 mm

Carta girada

216 x 279 mm

Legal

216 x 356 mm

Executiu

267 x 184 mm

Informe

216 x 140 mm

Oficio (8,5 x 13)

216 x 330 mm

11 x 17

279 x 432 mm

12 x 18

305 x 457 mm

3 x 5

76 x 127 mm

4 x 6

102 x 152 mm

5 x 7

127 x 178 mm

5 x 8

127 x 203 mm

A3

297 x 420 mm

26

Capítol 3 Safates d'entrada i safates de sortida

CAWW

background image

Taula 3-1

Mides de paper compatibles (continuació)

Mida i dimensions

Safata 1

Safata 2

Safates de 500
fulls.

Safata de gran
capacitat per a
3.500 fulls

Impressió
dúplex
automàtica

A4

297 x 210 mm

A4 girat

210 x 297 mm

A5

148 x 210 mm

A6

105 x 148 mm

RA3

305 x 430 mm

SRA3

320 x 450 mm

RA4

215 x 305 mm

SRA4

225 x 320 mm

B4 (JIS)

257 x 364 mm

B5 (JIS)

257 x 182 mm

B6 (JIS)

128 x 182 mm

10 x 15 cm

102 x 152 mm

Oficio (216 x 343)

216 x 343 mm

Oficio (216 x 347)

216 x 347 mm

8K de 270 x 390 mm

270 x 390 mm

CAWW

Mides de paper compatibles

27

background image

Taula 3-1

Mides de paper compatibles (continuació)

Mida i dimensions

Safata 1

Safata 2

Safates de 500
fulls.

Safata de gran
capacitat per a
3.500 fulls

Impressió
dúplex
automàtica

16K de 195 x 270 mm

270 x 195 mm

8K de 260 x 368 mm

260 x 368 mm

16K de 184 x 260 mm

260 x 184 mm

8K de 273 x 394 mm

273 x 394 mm

16K de 197 x 273 mm

273 x 197 mm

Targeta postal (JIS)

100 x 148 mm

Targeta postal D (JIS)

148 x 200 mm

Sobre #9

98 x 225 mm

Sobre #10

105 x 241 mm

Sobre allargat

98 x 191 mm

Sobre B5

176 x 250 mm

Sobre C5

162 x 229 mm

Sobre C6

114 x 162 mm

Sobre DL

110 x 220 mm

28

Capítol 3 Safates d'entrada i safates de sortida

CAWW

background image

Taula 3-1

Mides de paper compatibles (continuació)

Mida i dimensions

Safata 1

Safata 2

Safates de 500
fulls.

Safata de gran
capacitat per a
3.500 fulls

Impressió
dúplex
automàtica

Personalitzat

De 76 x 127 mm a 320 x 470
mm

Personalitzat

De 148 x 182 mm a 297 x 432
mm

Personalitzat

De 210 x 148 mm a 297 x 432
mm

Personalitzada

De 148 x 182 mm a 320 x 457
mm

CAWW

Mides de paper compatibles

29

background image

Tipus de paper compatibles

Per obtenir una llista completa de paper HP específic admès per aquest producte, aneu a

www.hp.com/support/lj700colorMFPM775

.

NOTA:

per obtenir els millors resultats, seleccioneu la mida i el tipus de paper correctes al

controlador d'impressió abans d'imprimir.

Tipus de paper

Safata 1

Safata 2

Safates de
500 fulls.

Safata de
gran capacitat
per a 3.500
fulls

Impressió
dúplex
automàtica

Normal

Lleuger 60-74 g

Ordinari

Reciclat

HP mat 105 g

HP mat 120 g

HP brillant suau 120 g

Brillant HP 120 g

Gramatge mitjà 96-110 g

Gruixut 111-130 g

Setinat de gramatge mitjà 96-110 g

Setinat gruixut 111-130 g

HP mat 150 g

Brillant HP 150 g

Extra gruixut 131–175 g

Setinat extragruixut 131-175 g

HP mat 200 g

Brillant HP 200 g

Cartolina 176-220g

Cartolina brillant 176–220 g

Transparència en color

Etiquetes

Paper amb capçalera

Sobre

Preimprès

30

Capítol 3 Safates d'entrada i safates de sortida

CAWW

background image

Tipus de paper

Safata 1

Safata 2

Safates de
500 fulls.

Safata de
gran capacitat
per a 3.500
fulls

Impressió
dúplex
automàtica

Perforat

De colors

Rugós

Paper resistent HP

Pel·lícula opaca

CAWW

Tipus de paper compatibles

31