Nápověda pro HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Uživatelská příručka

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez

předchozího písemného souhlasu zakázány

kromě případů, kdy to povoluje autorský

zákon.

Změna informací obsažených v tomto

dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou

uvedeny ve výslovných prohlášeních o

záruce dodaných s těmito výrobky a

službami. Z tohoto dokumentu nelze

vyvozovat další záruky. Společnost HP není

odpovědná za technické nebo textové chyby

nebo opomenutí obsažená v tomto

dokumentu.

Číslo dílu: CC522-90904

Edition 2, 10/2012

Ochranné známky

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

a

PostScript

®

jsou ochranné známky

společnosti Adobe Systems Incorporated.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky

společnosti Apple Computer, Inc.

registrované v USA a dalších zemích /

oblastech. iPod je ochranná známka

společnosti Apple Computer, Inc. iPod je

určen pouze pro legální kopírování či

kopírování autorizované držitelem

autorských práv. Nekraďte hudbu.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP a

Windows Vista® jsou v USA registrované

ochranné známky společnosti Microsoft

Corporation.

PANTONE® je ochranná známka standardu

barev společnosti Pantone.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

background image

Obsah

1 Úvod k produktu .............................................................................................................. 1

Srovnání produktů .................................................................................................................... 2
Zobrazení produktu .................................................................................................................. 5

Pohled na produkt zepředu ........................................................................................ 5
Pohled na produkt zezadu ......................................................................................... 7
Možnosti vstupu produktu ........................................................................................... 8
Porty rozhraní ........................................................................................................... 9
Umístění sériového čísla a čísla modelu ..................................................................... 10

Ovládací panel ...................................................................................................................... 11

Rozvržení ovládacího panelu .................................................................................... 11
Hlavní obrazovka ovládacího panelu ........................................................................ 11
Čištění ovládacího panelu ........................................................................................ 13
Nápověda na ovládacím panelu ............................................................................... 13

Hlášení produktu .................................................................................................................... 15

2 Připojení produktu a instalace softwaru ......................................................................... 17

Připojení produktu k počítači pomocí USB kabelu a instalace softwaru (Windows) ......................... 18
Připojení produktu k síti pomocí síťového kabelu a instalace softwaru (Windows) .......................... 19

Konfigurace IP adresy .............................................................................................. 19
Instalace softwaru ................................................................................................... 20

Připojení produktu k počítači pomocí kabelu USB a instalace softwaru (Mac OS X) ........................ 21
Připojení produktu k síti pomocí síťového kabelu a instalace softwaru (Mac OS X) ......................... 22

Konfigurace IP adresy .............................................................................................. 22
InstaIace softwaru ................................................................................................... 23

3 Vstupní a výstupní zásobníky ......................................................................................... 25

Podporované formáty papíru ................................................................................................... 26
Podporované typy papíru ........................................................................................................ 30
Konfigurace zásobníků ........................................................................................................... 32

Konfigurace zásobníku při vkládání papíru ................................................................ 32
Konfigurace zásobníku podle nastavení tiskové úlohy .................................................. 32

CSWW

iii

background image

Konfigurace zásobníku pomocí ovládacího panelu ...................................................... 32

Alternativní režim hlavičkového papíru ..................................................................................... 34
Zásobník 1 ............................................................................................................................ 35

Kapacita zásobníku a orientace papíru ..................................................................... 35
Plnění zásobníku 1 .................................................................................................. 38
Automatické rozpoznávání papíru (režim automatického čidla) ..................................... 40

Nastavení režimu Auto čidlo ..................................................................... 40

Zásobník 2 ............................................................................................................................ 41

Kapacita zásobníku a orientace papíru ..................................................................... 41
Naplnění zásobníku 2 ............................................................................................. 43
Automatické rozpoznávání papíru (režim automatického čidla) ..................................... 44

Nastavení režimu Auto čidlo ..................................................................... 45

Zásobníky na 500 listů ........................................................................................................... 46

Kapacita zásobníku a orientace papíru ..................................................................... 46
Naplnění zásobníků na 500 listů .............................................................................. 48
Automatické rozpoznávání papíru (režim automatického čidla) ..................................... 49

Nastavení režimu Auto čidlo ..................................................................... 50

Velkokapacitní zásobník na 3 500 listů .................................................................................... 51

Velkokapacitní vstupní zásobník na 3 500 listů – vstupní kapacita a orientace papíru ..... 51
Velkokapacitní vstupní zásobník na 3 500 listů ........................................................... 51

Standardní výstupní přihrádka ................................................................................................. 53
Sešívačka/stohovač (pouze modely z a z+) .............................................................................. 53

4 Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství ............................................................ 55

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu ................................................ 56
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálního spotřebního materiálu ........................................ 57
Webové stránky společnosti HP proti padělání .......................................................................... 58
Tisk v případě, že tonerová kazeta dosáhne konce životnosti ...................................................... 59
Povolení nebo zakázání voleb Velmi nízký stav na ovládacím panelu ........................................... 60
Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem ............................................................................. 61
Příslušenství ........................................................................................................................... 64
Tonerové kazety .................................................................................................................... 65

Zobrazení tonerové kazety ....................................................................................... 65
Informace o tonerové kazetě .................................................................................... 66

Recyklace tonerových kazet ....................................................................... 66
Skladování tonerových kazet ..................................................................... 66
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálních tonerových kazet ................. 66

Výměna tonerových kazet ........................................................................................ 67

Jednotka pro sběr toneru ......................................................................................................... 70

Výměna jednotky pro sběr toneru .............................................................................. 70

Svorky (pouze modely se sešívačkou) ....................................................................................... 73

iv

CSWW

background image

Doplnění svorek ...................................................................................................... 73

5 Tisk ................................................................................................................................ 75

Podporované tiskové ovladače (Windows) ................................................................................ 76

Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) ........................................................................ 77

Režimy instalace UPD ............................................................................... 77

Změna nastavení tiskové úlohy (Windows) ................................................................................ 78

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 78
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 78
Změna nastavení konfigurace zařízení ....................................................................... 78

Změna nastavení tiskové úlohy (Mac OS X) ............................................................................... 79

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 79
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 79
Změna nastavení konfigurace produktu ...................................................................... 79

Tiskové úlohy (systém Windows) .............................................................................................. 80

Použití zkratky pro tisk (Windows) ............................................................................ 80
Vytvoření zkratek pro tisk (Windows) ......................................................................... 82
Automatický tisk na obě strany (Windows) ................................................................. 85
Ruční oboustranný tisk (Windows) ............................................................................. 87
Tisk více stránek na list (Windows) ............................................................................ 89
Výběr orientace stránky (Windows) ........................................................................... 91
Výběr typu papíru (Windows) ................................................................................... 93
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír (Windows) ............................................ 96
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Windows) ................................................... 99
Vytvoření brožury (Windows) ................................................................................. 101
Výběr voleb sešívání (systém Windows) ................................................................... 103

Tiskové úlohy (systém Mac OS X) ........................................................................................... 105

Použití předvolby tisku (Mac OS X) ......................................................................... 105
Vytvoření předvolby tisku (Mac OS X) ...................................................................... 105
Automatický oboustranný tisk (Mac OS X) ................................................................ 105
Ruční oboustranný tisk (Mac OS X) .......................................................................... 105
Tisk více stránek na list (Mac OS X) ......................................................................... 106
Výběr orientace stránky (Mac OS X) ........................................................................ 106
Výběr typu papíru (Mac OS X) ............................................................................... 106
Tisk titulní stránky (Mac OS X) ................................................................................ 107
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Mac OS X) ................................................ 107
Vytvoření brožury (Mac OS X) ................................................................................ 107
Výběr voleb sešívání (Mac OS X) ............................................................................ 108

Další tiskové úlohy (systém Windows) ..................................................................................... 109

Zrušení tiskové úlohy (Windows) ............................................................................. 109
Výběr formátu papíru (Windows) ............................................................................ 109

CSWW

v

background image

Výběr vlastního formátu papíru (Windows) ............................................................... 110
Tisk vodoznaků (Windows) .................................................................................... 110

Další tiskové úlohy (systém Mac OS X) .................................................................................... 111

Zrušení tiskové úlohy (Mac OS X) ............................................................................ 111
Výběr formátu papíru (Mac OS X) ........................................................................... 111
Výběr vlastního formátu papíru (Mac OS X) ............................................................. 111
Tisk vodoznaků (Mac OS X) ................................................................................... 112

Barevný tisk ......................................................................................................................... 113

Použití funkce HP EasyColor ................................................................................... 113
Změna možností barev (Windows) .......................................................................... 113
Změna motivu barev u tiskové úlohy (Windows) ........................................................ 114
Změna možností barev (Mac OS X) ......................................................................... 115
Ruční nastavení barev ............................................................................................ 115
Shoda barev ........................................................................................................ 116

Shoda barev podle vzorníku .................................................................... 116
Tisk vzorků barev ................................................................................... 117
Shoda barev PANTONE® ....................................................................... 117

Ukládání tiskových úloh v produktu ........................................................................................ 118

Vytvoření uložené úlohy (Windows) ........................................................................ 118
Vytvoření uložené úlohy (Mac OS X) ....................................................................... 120
Tisk uložené úlohy ................................................................................................. 121
Odstranění uložené úlohy ...................................................................................... 121

Přidání stránky pro oddělení úloh (Windows) .......................................................................... 123
Použití služby HP ePrint ......................................................................................................... 124
Použití softwaru HP ePrint ...................................................................................................... 125
Používání funkce Apple AirPrint ............................................................................................. 126

Připojení produktu k funkci AirPrint .......................................................................... 126
Jak najít název produktu pro funkci AirPrint .............................................................. 126
Tisk pomocí funkce AirPrint ..................................................................................... 126
Změna názvu produktu pro funkci AirPrint ................................................................ 127
Řešení problémů se zařízením AirPrint ..................................................................... 127

Použití nástroje HP Smart Print (Windows) ............................................................................... 128
Tisk z připojeného zařízení USB ............................................................................................ 129

Přímý tisk dokumentů ze zařízení USB ...................................................................... 129

6 Kopírování ................................................................................................................... 131

Nastavení nového výchozího nastavení kopírování .................................................................. 132
Vytvoření jediné kopie .......................................................................................................... 134
Vytvoření více kopií .............................................................................................................. 135
Kopírování vícestránkové předlohy ......................................................................................... 137
Kompletování úlohy kopírování .............................................................................................. 139

vi

CSWW

background image

Sešívání kopií ...................................................................................................................... 141
Oboustranné kopírování (duplexní) ........................................................................................ 142

Automatické oboustranné kopírování ....................................................................... 142
Ruční oboustranné kopírování ................................................................................. 143

Zmenšení nebo zvětšení kopírovaného obrazu ......................................................................... 145
Barevné nebo černobílé kopírování ........................................................................................ 147
Optimalizace kvality kopírovaní pro text nebo obrázky ............................................................ 148
Úprava světlosti/tmavosti při kopírování ................................................................................. 149
Nastavení formátu a typu papíru při kopírování na speciální papír ............................................ 151
Použití režimu sestavení úlohy ............................................................................................... 152
Kopírování knihy .................................................................................................................. 153
Kopírování fotografie ........................................................................................................... 155

7 Skenování/odesílání ..................................................................................................... 157

Nastavení funkcí skenování a odesílání .................................................................................. 158
Změna výchozího nastavení skenování/odesílání na ovládacím panelu zařízení .......................... 160
Odeslání naskenovaného dokumentu do síťové složky .............................................................. 162
Odeslání naskenovaného dokumentu do složky v paměti zařízení .............................................. 166
Odeslání naskenovaného dokumentu na jednotku USB flash ...................................................... 167

Skenování a ukládání dokumentu ............................................................................ 167

Odeslání naskenovaného dokumentu na jednu či více e-mailových adres .................................... 170
Použití adresáře k odesílání e-mailů ........................................................................................ 173

Přidání kontaktů do adresáře pomocí ovládacího panelu zařízení ............................... 173
Odeslání dokumentu do e-mailu pomocí adresáře ..................................................... 175

Skenování fotografie ............................................................................................................ 178

8 Fax .............................................................................................................................. 181

Konfigurace vyžadovaných nastavení faxu .............................................................................. 182

Průvodce nastavením faxu ...................................................................................... 182
Nastavení a ověření data a času ............................................................................ 183
Nastavení nebo ověření formátu data a času ............................................................ 184

Konfigurace nastavení vytáčení faxu ....................................................................................... 185
Konfigurace obecných nastavení odesílání faxu ....................................................................... 187
Konfigurace účtovacích kódů faxu .......................................................................................... 188
Konfigurace výchozích možností pro úlohy odesílání faxu ......................................................... 189
Konfigurace nastavení příjmu faxu ......................................................................................... 191
Použití plánu tisku faxů ......................................................................................................... 192
Blokování příchozích faxů ..................................................................................................... 193

Vytvoření seznamu blokovaných faxových čísel ......................................................... 193
Odstranění čísel ze seznamu blokovaných faxových čísel ........................................... 193

Konfigurace výchozích možností pro úlohy příjmu faxu ............................................................. 194

CSWW

vii

background image

Archivace a přeposílání faxů ................................................................................................. 195

Povolení archivace faxů ......................................................................................... 195
Povolení přeposílání faxů ....................................................................................... 195

Vytvoření seznamu rychlé volby ............................................................................................. 196
Přidání čísla do existujícího seznamu rychlé volby .................................................................... 199
Odstranění seznamu rychlé volby .......................................................................................... 200
Odstranění jednoho čísla ze seznamu rychlé volby .................................................................. 201
Odeslání faxu ručním zadáním čísla ....................................................................................... 202
Odeslání faxu pomocí rychlé volby ........................................................................................ 204
Vyhledání v seznamu rychlého vytáčení podle názvu ................................................................ 206
Odeslání faxu pomocí čísel z adresáře faxových čísel .............................................................. 207
Hledání v adresáři faxu ........................................................................................................ 210
Zrušení faxu ........................................................................................................................ 211
Hlášení faxu ........................................................................................................................ 212

Fax activity log (Protokol činnosti faxu) ..................................................................... 212
Billing code report (Hlášení o účtovacích kódech) ..................................................... 213
Blocked fax list report (Hlášení o blokovaných faxových číslech) ................................. 213
Speed dial list report (Hlášení o seznamech rychlých voleb) ....................................... 213
Fax call report (Hlášení o faxovém volání) ................................................................ 213

9 Správa produktu .......................................................................................................... 215

Konfigurace nastavení sítě IP ................................................................................................. 216

Odmítnutí sdílení tiskárny ....................................................................................... 216
Zobrazení nebo změna nastavení sítě ...................................................................... 216
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu .......................... 216
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu .......................... 217

Integrovaný webový server HP ............................................................................................... 218

Spuštění integrovaného webového serveru HP .......................................................... 218
Funkce integrovaného webového serveru HP ............................................................ 219

Karta Informace ..................................................................................... 219
Karta Obecné ........................................................................................ 219
Karta Kopírovat/Tisknout ........................................................................ 220
Karta Skenování/Digitální odesílání ......................................................... 221
Karta Fax .............................................................................................. 222
Karta Odstraňování problémů .................................................................. 223
Karta Zabezpečení ................................................................................. 223
Karta Webové služby HP ........................................................................ 223
Karta Připojení do sítě ............................................................................ 224
Seznam Další odkazy ............................................................................. 224

Nástroj HP Utility (Mac OS X) ................................................................................................ 225

Spuštění nástroje HP Utility ..................................................................................... 225

viii

CSWW

background image

Funkce nástroje HP Utility ....................................................................................... 225

Použití softwaru HP Web Jetadmin ......................................................................................... 227
Úsporné nastavení ............................................................................................................... 228

Optimální rychlost a spotřeba energie ..................................................................... 228
Nastavení režimu spánku ....................................................................................... 228
Nastavení časového plánu režimu spánku ................................................................ 229

Funkce zabezpečení produktu ............................................................................................... 230

Bezpečnostní pokyny ............................................................................................. 230
Zabezpečení protokolu IP ....................................................................................... 230
Přihlášení k produktu ............................................................................................. 230
Přiřazení hesla systému .......................................................................................... 230
Podpora šifrování: Vysoce výkonné zabezpečené pevné disky HP ............................... 231
Uzamčení skříně formátoru ..................................................................................... 231

Upgrade firmwaru produktu .................................................................................................. 232

10 Řešení problémů ......................................................................................................... 233

Kontrolní seznam řešení potíží ............................................................................................... 234
Faktory, které ovlivňují výkon produktu ................................................................................... 236
Obnovení výchozích nastavení z výroby ................................................................................. 237
Nápověda na ovládacím panelu ............................................................................................ 238
Papír se nesprávně podává nebo uvíznul ................................................................................ 239

Produkt nepodává papír ........................................................................................ 239
Produkt podává více listů papíru. ............................................................................ 239
Uvíznutí papíru, podavač mačká papír, nebo podává více listů papíru ........................ 240
Zabránění uvíznutí papíru ...................................................................................... 240

Odstranění uvíznutého papíru ............................................................................................... 242

Místa uvíznutí ....................................................................................................... 242
Automatický postup pro odstraňování uvíznutých médií .............................................. 242
Odstraňte uvíznutí papíru v podavači dokumentů ...................................................... 243
Odstranění uvíznutí v oblasti výstupní přihrádky ........................................................ 245
Odstranění uvíznuté svorky .................................................................................... 245
Odstranění uvíznutého papíru z odkládacího zásobníku / sešívačky ........................... 248
Odstranění uvíznutí v pravých dvířkách ................................................................... 250
Odstranění uvíznutí v zásobníku 1 .......................................................................... 252
Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 2 ............................................................ 254
Odstranění papíru uvíznutého v podavači na 1 x 500 listů nebo podavači na
1 x 500 listů se skříní ............................................................................................ 256
Odstranění papíru uvíznutého v podavači na 3 x 500 listů ........................................ 258
Odstranění papíru uvíznutého ve velkokapacitním zásobníku na 3 500 listů ................. 260

Nastavení funkce obnovení po uvíznutí papíru ......................................................................... 263
Zlepšení kvality tisku ............................................................................................................. 264

CSWW

ix

background image

Tisk pomocí jiného programu .................................................................................. 264
Nastavení typu papíru pro tiskovou úlohu ................................................................ 264

Kontrola nastavení typu papíru (Windows) ................................................ 264
Kontrola nastavení typu papíru (Mac OS X) ............................................... 264

Kontrola stavu tonerové kazety ............................................................................... 265
Kalibrace produktu pro vyrovnání barev .................................................................. 266
Tisk čisticí stránky .................................................................................................. 266
Interní stránky pro řešení problémů s kvalitou tisku ..................................................... 267
Vizuální kontrola tonerové kazety ............................................................................ 267
Kontrola papíru a tiskového prostředí ...................................................................... 267

Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP .......................... 267
Kontrola prostředí .................................................................................. 268

Úprava nastavení barev (Windows) ........................................................................ 268
Vyzkoušení odlišného ovladače tisku ....................................................................... 269
Nastavení zarovnání jednotlivých zásobníků papíru .................................................. 271

Zlepšení kvality kopírování .................................................................................................... 272

Kontrola výskytu nečistot nebo šmouh na skle skeneru ................................................ 272
Kalibrace skeneru ................................................................................................. 274
Kontrola nastavení papíru ...................................................................................... 274

Kontrola formátu a typu papíru ................................................................ 274
Výběr zásobníku pro kopie ..................................................................... 274

Kontrola nastavení úpravy obrazu ........................................................................... 274
Optimalizace kvality kopírovaní pro text nebo obrázky ............................................. 275
Kopírování od okraje k okraji ................................................................................. 275
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................... 276

Zlepšení kvality skenování ..................................................................................................... 278

Kontrola výskytu nečistot nebo šmouh na skle skeneru ................................................ 278
Kontrola nastavení rozlišení .................................................................................... 279
Kontrola nastavení barev ....................................................................................... 280
Kontrola nastavení úpravy obrazu ........................................................................... 280
Optimalizace kvality skenování pro text nebo obrázky .............................................. 281
Kontrola nastavení kvality výstupu ........................................................................... 281
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................... 282

Zlepšení kvality faxu ............................................................................................................. 284

Kontrola výskytu nečistot nebo šmouh na skle skeneru ................................................ 284
Kontrola nastavení rozlišení odesílaného faxu ........................................................... 286
Kontrola nastavení úpravy obrazu ........................................................................... 286
Optimalizace kvality faxu pro text nebo obrázky ...................................................... 286
Kontrola nastavení opravy chyb .............................................................................. 287
Odeslání na jiný fax .............................................................................................. 287
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................... 287

x

CSWW

background image

Kontrola nastavení přizpůsobení na stránku .............................................................. 289
Kontrola faxu odesílatele ........................................................................................ 289

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu. ..................................................................................... 290

Produkt netiskne. ................................................................................................... 290
Produkt tiskne pomalu. ........................................................................................... 290

Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB .............................................................................. 291

Nabídka Načtení z jednotky USB se nezobrazí při připojení paměťové jednotky USB . . . 291
Soubor z jednotky USB nelze vytisknout ................................................................... 292
Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce Načtení z jednotky USB ........... 292

Řešení potíží s připojením USB .............................................................................................. 293
Řešení potíží s kabelovou sítí ................................................................................................. 294

Produkt má špatné připojení k síti ............................................................................ 294
Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu ........................................................ 294
Počítač nekomunikuje s produktem. ......................................................................... 295
Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě ....................................... 295
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou. .................... 295
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny. ................................. 295
Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná. .................................. 295

Řešení problémů s faxem ...................................................................................................... 296

Postupy řešení potíží s faxem .................................................................................. 296

Jaký typ telefonní linky používáte? ............................................................ 296
Používáte zařízení pro ochranu proti přepětí? ............................................ 296
Používáte službu hlasových zpráv telefonní společnosti nebo záznamník? ..... 297
Podporuje vaše linka funkci čekajícího hovoru? .......................................... 297

Kontrola stavu faxového příslušenství ....................................................................... 298
Obecné potíže s faxem .......................................................................................... 299
Použití faxu v sítích VoIP ........................................................................................ 300
Potíže s příjmem faxů ............................................................................................ 301
Potíže s odesíláním faxů ......................................................................................... 303
Kódy chyb faxu .................................................................................................... 305
Chybová hlášení faxu na ovládacím panelu produktu ................................................ 305

Zprávy o odesílaných faxech ................................................................... 306
Zprávy o přijímaných faxech ................................................................... 307

Servisní nastavení ................................................................................................. 308

Nastavení v nabídce Řešení problémů ...................................................... 308

Řešení potíží se softwarem produktu (Windows) ....................................................................... 309

Ovladač tisku pro produkt se nezobrazuje ve složce Tiskárna ..................................... 309
Během instalace softwaru se zobrazila chybová zpráva ............................................. 309
Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne .............................................................. 309

Řešení potíží se softwarem produktu (Mac OS X) ..................................................................... 311

CSWW

xi

background image

Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Tisk a fax nebo Tisk a
skenování ............................................................................................................. 311
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu ......................................... 311
Při připojení USB kabelem se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu
Tisk a fax nebo Tisk a skenování ............................................................................. 311

Odebrání softwaru (Windows) .............................................................................................. 313
Odebrání tiskového ovladače (Mac OS X) .............................................................................. 314

Rejstřík ............................................................................................................................. 315

xii

CSWW