HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Optimalizace kvality faxu pro text nebo obrázky

background image

Optimalizace kvality faxu pro text nebo obrázky

Optimalizujte faxovou úlohu podle typu předlohy: text, obrázky nebo fotografie.

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení stiskněte tlačítko

Kopie

.

2.

Stiskněte tlačítko

Další možnosti

a potom tlačítko

Optimalizace textu/obrázku

.

3.

Vyberte některou z předdefinovaných možností nebo stiskněte tlačítko

Ručně nastavit

a upravte

polohu posuvníku v oblasti

Optimalizovat pro

. Stiskněte tlačítko

OK

.

4.

Stiskněte tlačítko Spustit .

286

Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

POZNÁMKA:

Toto nastavení je pouze dočasné. Po dokončení dané úlohy se zařízení vrátí

k výchozímu nastavení.