HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Kontrola výskytu nečistot nebo šmouh na skle skeneru

background image

Kontrola výskytu nečistot nebo šmouh na skle skeneru

Při provozu se mohou na skle skeneru a bílém plastovém podkladu nashromáždit nečistoty, které

mohou mít dopad na výkon zařízení. Pomocí následujícího postupu očistěte sklo skeneru a bílý plastový

podklad.

1.

Stisknutím vypínače produkt vypněte a odpojte

napájecí kabel ze zásuvky.

2.

Otevřete víko skeneru. Papír, který se

nepodařilo správně zkopírovat, položte na

sklo skeneru a zkontrolujte, kde se nachází

nečistoty.

272

Kapitola 10 Řešení problémů

CSWW

background image

3.

Očistěte sklo hlavního skeneru, sklo podavače

dokumentů (malý kousek skla nacházející se

na levé straně skeneru) a bílý pěnový podklad.

Použijte měkký hadřík nebo houbičkou lehce

navlhčenou prostředkem na čištění skla, který

neobsahuje brusné složky. Osušte sklo a bílý

plastový podklad jelenicí nebo buničinou, aby

se nevytvořily skvrny.

UPOZORNĚNÍ:

Na žádné části zařízení

nepoužívejte brusné prostředky, aceton,

benzen, čpavek, etanol nebo chlorid uhličitý.

Tyto látky mohou zařízení poškodit. Zabraňte

přímému kontaktu skla nebo desky s

tekutinami. Ty by mohly zatéci do zařízení a

poškodit je.

POZNÁMKA:

Pokud jsou při použití

podavače dokumentů na kopiích nežádoucí

pruhy, očistěte malý kousek skla na levé straně

skeneru.

POZNÁMKA:

Na anglicky namluveném

videu si můžete prohlédnout ukázku toho, jak

mohou nečistoty způsobit pruhy na

kopírovaných výtiscích:

www.youtube.com/

watch?v=CGn7FJvH8sE

.

4.

Připojte napájecí kabel k zásuvce a stisknutím

vypínače produkt zapněte.

CSWW

Zlepšení kvality kopírování

273