HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Optimalizace kvality skenování pro text nebo obrázky

background image

Optimalizace kvality skenování pro text nebo obrázky

Optimalizujte úlohu skenování podle typu předlohy: text, obrázky nebo fotografie.

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu produktu stiskněte jedno z tlačítek funkcí pro skenování

nebo odeslání.

Uložit do síťové složky

Uložení do paměti zařízení

Uložení do jednotky USB

2.

Stiskněte tlačítko

Další možnosti

a potom tlačítko

Optimalizace textu/obrázku

.

3.

Vyberte některou z předdefinovaných možností nebo stiskněte tlačítko

Ručně nastavit

a upravte

polohu posuvníku v oblasti

Optimalizovat pro

. Stiskněte tlačítko

OK

.

4.

Stiskněte tlačítko Spustit .

POZNÁMKA:

Toto nastavení je pouze dočasné. Po dokončení dané úlohy se zařízení vrátí

k výchozímu nastavení.