HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfigurace obecných nastavení odesílání faxu

background image

Konfigurace obecných nastavení odesílání faxu

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení přejděte na obrazovku s tlačítkem

Správa

a stiskněte jej.

2.

Otevřete následující nabídky:

Nastavení faxu

Nastavení odesílání faxu

Nastavení odesílání faxu

Obecná nastavení odesílání faxu

Můžete konfigurovat následující nastavení:

Položka nabídky

Popis

Potvrzení faxového čísla

Je-li povolena funkce

Potvrzení faxového čísla

, faxové číslo je třeba zadat dvakrát,

aby bylo ověřeno, že bylo zadáno správně. Ve výchozím nastavení je tato funkce
zakázána.

Odesílání faxů z počítače

Funkce

Odesílání faxů z počítače

slouží k odesílání faxů z počítače. Ve výchozím

stavu je tato funkce povolena.

Hlavička faxu

Pomocí funkce

Hlavička faxu

lze nastavit, zda má být hlavička zobrazena nahoře a

obsah posunut dolů, nebo zda má být hlavička překryta přes předchozí hlavičku.

Komprese JBIG

Povolením funkce

Komprese JBIG

můžete snížit telefonní poplatky zkrácením doby

přenosu faxů. Proto se obvykle jedná o preferované nastavení. Při komunikaci se
staršími faxy však může funkce

Komprese JBIG

způsobovat potíže s kompatibilitou.

V takovém případě bude pravděpodobně nutné ji zakázat.

POZNÁMKA:

Funkce

Komprese JBIG

funguje pouze v případě, pokud ji

podporuje faxový přístroj odesílatele i příjemce.

Režim opravy chyb

Faxové příslušenství obvykle během odesílání nebo příjmu faxu sleduje signály
na telefonní lince. Pokud faxové příslušenství zjistí během přenosu chybu a je
zapnuta funkce

Režim opravy chyb

, může faxové příslušenství požádat

o opakované zaslání chybné části faxu.

Ve výchozím stavu je funkce

Režim opravy chyb

povolena. Funkci vypněte pouze

v případě, že máte potíže s odesíláním nebo příjmem faxu a jste ochotni
akceptovat chyby přenosu a pravděpodobné snížení kvality obrazu. Vypnutí tohoto
nastavení může být užitečné, pokud odesíláte nebo přijímáte fax ze zámoří nebo
pokud používáte satelitní telefonní spojení.

POZNÁMKA:

Někteří poskytovatelé služeb VoIP mohou doporučit funkci

Režim

opravy chyb

nepoužívat. Takový postup však většinou není nezbytný.

CSWW

Konfigurace obecných nastavení odesílání faxu

187