HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Integrovaný webový server HP

background image

Integrovaný webový server HP

Implementovaný webový server HP použijte k zobrazení stavu produktu, konfiguraci nastavení sítě

produktu a ke správě tiskových funkcí z počítače místo z ovládacího panelu tiskárny. Následují

příklady funkcí, které implementovaný webový server HP umožňuje používat:

Zobrazení informací o stavu zařízení

Určení zbývající životnosti spotřebního materiálu a objednání nového

Zobrazení a změna konfigurace zásobníků

Zobrazení a změna konfigurace nabídky ovládacího panelu produktu

Zobrazení a tisk interních stránek

Příjem oznámení o událostech týkajících se produktu a spotřebního materiálu

Zobrazení a změna konfigurace sítě

Abyste mohli použít integrovaný webový server HP, váš prohlížeč musí splňovat tyto požadavky:

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 nebo novější či Netscape 6.2 nebo novější

Mac OS X: Safari nebo Firefox s použitím služby Bonjour nebo IP adresy

Linux: pouze Netscape Navigator

HP-UX 10 a HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

Integrovaný webový server HP funguje, pokud je produkt připojen k síti používající protokol IP.

Integrovaný webový server HP nepodporuje připojení produktu používající protokol IPX. Použití

integrovaného webového serveru HP není podmíněno přístupem na Internet.

Pokud je produkt připojen k síti, implementovaný webový server HP je k dispozici automaticky.