HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Konfigurace zásobníku pomocí ovládacího panelu

background image

Konfigurace zásobníku pomocí ovládacího panelu

Zásobníky můžete konfigurovat na typ a formát i bez zobrazení výzvy produktu.

1.

Na hlavní obrazovce ovládacího panelu zařízení přejděte na obrazovku s tlačítkem

Zásobníky

a stiskněte jej.

2.

Stiskněte řádek zásobníku, který chcete konfigurovat, a poté tlačítko

Upravit

.

32

Kapitola 3 Vstupní a výstupní zásobníky

CSWW

background image

3.

V seznamech voleb vyberte formát a typ papíru.

4.

Stisknutím tlačítka

OK

uložte výběr.

CSWW

Konfigurace zásobníků

33