HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series hjælp

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Brugervejledning

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

Brugervejledning

background image

Copyright og licens

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

er, uden forudgående skriftlig tilladelse,

forbudt, for så vidt det ikke er udtrykkeligt

tilladt i henhold til loven om ophavsret.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres

uden forudgående varsel.

De eneste garantier for HP-produkter og -

serviceydelser er at finde i de udtrykkelige

garantierklæringer, der følger med

produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri

skal opfattes som en ekstra garanti. HP er

ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle

fejl eller mangler heri.

Varenummer: CC522-90905

Edition 2, 10/2012

Varemærker

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

og

PostScript

®

er varemærker tilhørende Adobe

Systems Incorporated.

Apple og Apple-logoet er varemærker

tilhørende Apple Computer, Inc., der

registreret i USA og andre lande/områder.

iPod er et varemærke tilhørende Apple

Computer, Inc. iPod må kun anvendes til

lovlig kopiering eller kopiering autoriseret af

indehaveren af rettighederne. Stjæl ikke

musik.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP og

Windows Vista® er varemærker registreret i

USA tilhørende Microsoft Corporation.

PANTONE® er Pantone, Inc's check-

standard-varemærke for farve.

UNIX

®

er et registreret varemærke tilhørende

The Open Group.

background image

Indholdsfortegnelse

1 Produktpræsentation ........................................................................................................ 1

Produktsammenligning .............................................................................................................. 2
Produktoversigter ..................................................................................................................... 5

Produktet set forfra .................................................................................................... 5
Produktet vist bagfra .................................................................................................. 6
Produkinputindstillinger .............................................................................................. 7
Interfaceporte ........................................................................................................... 8
Placering af serienummer og modelnummer .................................................................. 9

Kontrolpanel .......................................................................................................................... 10

Kontrolpanellayout .................................................................................................. 10
Startskærmbillede for kontrolpanelet .......................................................................... 10
Rengøring af kontrolpanel ........................................................................................ 12
Hjælp til kontrolpanel .............................................................................................. 12

Produktrapporter .................................................................................................................... 14

2 Tilslut produktet, og installer softwaren .......................................................................... 17

Tilslut produktet til en computer via USB-kabel, og installer softwaren (Windows) ........................... 18
Tilslut produktet til et netværk via et netværkskabel, og installer softwaren (Windows) ..................... 19

Konfigurer IP-adressen ............................................................................................. 19
Installation af softwaren ........................................................................................... 20

Tilslut produktet til en computer ved brug af et USB-kabel, og installer softwaren (Mac OS X) .......... 21
Tilslut produktet til et netværk via netværkskabel, og installer softwaren (Mac OS X) ....................... 22

Konfigurer IP-adressen ............................................................................................. 22
Installer softwaren ................................................................................................... 23

3 Dokumentføder og outputbakke ..................................................................................... 25

Understøttede papirformater .................................................................................................... 26
Understøttede papirtyper ......................................................................................................... 30
Konfiguration af bakker .......................................................................................................... 32

Konfiguration af en bakke, når du ilægger papir ........................................................ 32
Konfiguration af en bakke, så den passer til indstillingerne for udskriftsjobbet ................. 32

DAWW

iii

background image

Konfigurer en bakke fra kontrolpanelet ...................................................................... 32

Alternativt brevhoved-tilstand ................................................................................................... 33
Bakke 1 ................................................................................................................................ 34

Bakkekapacitet og papirretning ................................................................................ 34
Læg papir i bakke 1 ................................................................................................ 36
Automatisk papirregistrering (autoregistreringstilstand) ................................................. 38

Indstillinger for automatisk registrering ........................................................ 38

Bakke 2 ................................................................................................................................ 39

Bakkekapacitet og papirretning ................................................................................ 39
Opfyldning af bakke 2 ............................................................................................ 41
Automatisk papirregistrering (autoregistreringstilstand) ................................................. 42

Indstillinger for automatisk registrering ........................................................ 43

500-arks bakker .................................................................................................................... 44

Bakkekapacitet og papirretning ................................................................................ 44
Opfyldning af bakkerne til 500 ark ........................................................................... 46
Automatisk papirregistrering (autoregistreringstilstand) ................................................. 47

Indstillinger for automatisk registrering ........................................................ 48

Højkapacitetsbakke til 3.500 ark ............................................................................................. 49

Kapacitet og papirretning for højkapacitetsindføringbakke til 3.500 ark ........................ 49
Opfyldning af højkapacitetsbakken til 3.500 ark ........................................................ 49

Standardudskriftsbakke ........................................................................................................... 51
Hæfter/stabler (kun z- og z+-modeller) ..................................................................................... 51

4 Dele, forbrugsvarer og tilbehør ...................................................................................... 53

Bestilling af reservedele, ekstraudstyr og forbrugsvarer ............................................................... 54
HP's politik vedrørende forbrugsvarer, der ikke er fra HP ............................................................ 55
HP's websted for antiforfalskning ............................................................................................. 56
Udskriv, når en tonerpatron når slutningen af den anslåede levetid .............................................. 57
Aktivering eller deaktivering af indstillingerne Indstillinger for Meget lav fra kontrolpanelet ............. 58
Dele til reparationer foretaget af kunden ................................................................................... 59
Tilbehør ................................................................................................................................ 62
Tonerpatroner ........................................................................................................................ 63

Visning af tonerpatron ............................................................................................. 63
Oplysninger om tonerpatron ..................................................................................... 64

Genbrugstonerpatron ................................................................................ 64
Opbevaring af tonerpatroner ..................................................................... 64
HP-politik vedrørende tonerpatroner fra andre producenter end HP ................ 64

Udskift tonerpatronerne ............................................................................................ 65

Toneropsamlingsenhed ........................................................................................................... 68

Udskift toneropsamlingsenheden ............................................................................... 68

Hæfteklammer (kun modeller med hæfteenhed) .......................................................................... 71

iv

DAWW

background image

Ilægning af hæfteklammer ........................................................................................ 71

5 Udskriv .......................................................................................................................... 73

Understøttede printerdrivere (Windows) .................................................................................... 74

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 74

UPD-installationstilstande ........................................................................... 75

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Windows) .................................................................... 76

Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 76
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 76
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 76

Ændring af indstillinger for udskriftsjob (Mac OS X) ................................................................... 77

Sådan ændres indstillingerne for alle udskriftsjob, indtil programmet lukkes .................... 77
Sådan ændres standardindstillingerne for alle udskriftsjob ............................................ 77
Sådan ændres produktets konfigurationsindstillinger .................................................... 77

Udskrivningsopgaver (Windows) ............................................................................................. 78

Brug af en udskrivningsgenvej (Windows) .................................................................. 78
Opret udskrivningsgenveje (Windows) ....................................................................... 80
Udskriv automatisk på begge sider (Windows) ........................................................... 83
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Windows) ............................................. 85
Udskrivning af flere sider pr. ark (Windows) ............................................................... 87
Valg af sideretning (Windows) ................................................................................. 89
Valg af papirtype (Windows) ................................................................................... 91
Udskrivning af første eller sidste side på andet papir (Windows) ................................... 94
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Windows) ............................. 97
Oprettelse af en brochure (Windows) ........................................................................ 99
Vælg hæfteindstillinger (Windows) .......................................................................... 101

Udskrivningsopgaver (Mac OS X) .......................................................................................... 103

Brug af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) ................................................ 103
Oprettelse af en forudindstilling til udskrivning (Mac OS X) ........................................ 103
Automatisk udskrivning på begge sider (Mac OS X) .................................................. 103
Manuel udskrivning på begge sider (dupleks) (Mac OS X) ......................................... 103
Udskrivning af flere sider pr. ark (Mac OS X) ........................................................... 104
Valg af sideretning (Mac OS X) .............................................................................. 104
Valg af papirtype (Mac OS X) ................................................................................ 104
Udskrivning af en forside (Mac OS X) ...................................................................... 105
Skalering af et dokument, så det passer til papirformatet (Mac OS X) .......................... 105
Oprettelse af en brochure (Mac OS X) ..................................................................... 105
Vælg hæfteindstillinger (Mac OS X) ......................................................................... 106

Flere udskrivningsopgaver (Windows) .................................................................................... 107

Annullering af et udskriftsjob (Windows) .................................................................. 107
Valg af papirformat (Windows) .............................................................................. 107

DAWW

v

background image

Valg af et brugerdefineret papirformat (Windows) .................................................... 108
Udskrivning af vandmærker (Windows) ................................................................... 108

Flere udskrivningsopgaver (Mac OS X) ................................................................................... 109

Annullering af et udskriftsjob (Mac) ......................................................................... 109
Valg af papirformat (Mac OS X) ............................................................................. 109
Valg af et brugerdefineret papirformat (Mac OS X) ................................................... 109
Udskrivning af vandmærker (Mac OS X) .................................................................. 110

Udskrivning i farver .............................................................................................................. 111

Bruge indstillingen HP EasyColor ............................................................................ 111
Skift farveindstillinger (Windows) ............................................................................ 111
Ændring af farvetema for et udskriftsjob (Windows) .................................................. 112
Ændring af farveindstillinger (Mac OS X) ................................................................. 113
Manuelle farveindstillinger ..................................................................................... 113
Afstemning af farver .............................................................................................. 114

Farveafstemning med farveprøvebog ........................................................ 114
Udskriv farveprøver ................................................................................ 115
PANTONE®-farveafstemning ................................................................... 115

Gem udskriftsjob på produktet ............................................................................................... 116

Opret et lagret job (Windows) ................................................................................ 116
Opret et gemt job (Mac OS X) ................................................................................ 118
Udskrivning af et lagret job .................................................................................... 119
Sletning af et lagret job .......................................................................................... 119

Tilføj en jobseparatorside (Windows) ..................................................................................... 121
Brug HP ePrint ..................................................................................................................... 122
Brug HP ePrint-softwaren ....................................................................................................... 123
Brug Apple AirPrint .............................................................................................................. 124

Tilslut produktet til AirPrint ...................................................................................... 124
Find produktnavnet AirPrint .................................................................................... 124
Udskrivning fra AirPrint .......................................................................................... 124
Rediger produktnavnet AirPrint ................................................................................ 125
Afhjælpe AirPrint-problemer ................................................................................... 125

Brug HP Smart Print (Windows) .............................................................................................. 126
Brug af easy-access USB-udskrivning ...................................................................................... 127

Udskrivning af easy-access USB-dokumenter ............................................................. 127

6 Kopiering ..................................................................................................................... 129

Angivelse af nye standardkopiindstillinger ............................................................................... 130
Oprettelse af en enkelt kopi ................................................................................................... 132
Oprettelse af flere kopier ...................................................................................................... 133
Kopiering af en flersidet original. ........................................................................................... 135
Sortering af et kopijob .......................................................................................................... 137

vi

DAWW

background image

Hæftning af et kopijob .......................................................................................................... 139
Kopiere på begge sider (dupleksudskrivning) .......................................................................... 140

Automatisk kopiering på begge sider ...................................................................... 140
Manuel kopiering på begge sider ........................................................................... 141

Formindskelse eller forstørrelse af kopibillede .......................................................................... 143
Oprette farvekopier eller sort-hvide kopier ............................................................................... 145
Optimer kopikvalitet for tekst eller billeder ............................................................................... 146
Juster kopiens lyshed eller mørkhed ........................................................................................ 147
Angive papirformat og -type for kopiering på specialpapir ....................................................... 149
Brug tilstanden Job Build (Opret job) ...................................................................................... 150
Kopiere en bog ................................................................................................................... 151
Kopiere et foto ..................................................................................................................... 153

7 Scan/send .................................................................................................................... 155

Konfigurere funktioner til scanning/afsendelse ......................................................................... 156
Ændre standardindstillinger for scanning/afsendelse fra produktets kontrolpanel ......................... 158
Sende et scannet dokument til en netværksmappe .................................................................... 160
Send et scannet dokument til en mappe i produkthukommelsen .................................................. 164
Send et scannet dokument til et USB-flashdrev .......................................................................... 165

Scan og gem dokumentet ....................................................................................... 165

Sende et scannet dokument til en eller flere e-mail-adresser ....................................................... 168
Send e-mail via adressebogen ............................................................................................... 171

Tilføje kontaktpersoner til adressebogen fra produktets kontrolpanel ............................ 171
Sende et dokument til e-mail ved hjælp af adressebogen ............................................ 173

Scanning af et foto ............................................................................................................... 176

8 Fax .............................................................................................................................. 179

Konfigurer de nødvendige faxindstillinger ............................................................................... 180

Guiden Faxopsætning ........................................................................................... 180
Indstil eller bekræft dato og klokkeslæt ..................................................................... 181
Indstil eller bekræft dato- og klokkeslætsformatet. ...................................................... 182

Konfigurer opkaldsindstillinger for fax ..................................................................................... 183
Konfigurer generelle indstillinger for afsendelse af fax .............................................................. 185
Opsæt faktureringskoder ....................................................................................................... 186
Konfigurer standardindstillinger for afsendelse af faxjob ........................................................... 187
Konfigurer indstillingerne for modtagelse af fax ....................................................................... 189
Brug en faxudskrivningsplan .................................................................................................. 190
Bloker indgående faxer ........................................................................................................ 191

Opret en liste over blokerede faxnumere .................................................................. 191
Slet numre fra listen over blokerede faxnumre ........................................................... 191

Konfigurer standardindstillinger for modtagelse af faxjob .......................................................... 192

DAWW

vii

background image

Faxarkivering og -videresendelse ........................................................................................... 193

Aktiver faxarkivering ............................................................................................. 193
Aktiver videresendelse af fax .................................................................................. 193

Opret en hurtigopkaldsliste .................................................................................................... 194
Tilføj et nummer til en eksisterende hurtigopkaldsliste ................................................................ 197
Slette en hurtigopkaldsliste .................................................................................................... 198
Slet et enkelt nummer i en hurtigopkaldsliste ............................................................................ 199
Send en fax ved at angive numrene manuelt ........................................................................... 200
Afsendelse af en fax ved hjælp af hurtigopkald ....................................................................... 202
Søg en hurtigopkaldsliste efter navn ....................................................................................... 204
Send en fax ved at bruge faxadressekartoteksnumre ................................................................. 205
Søg i faxadressebogen ......................................................................................................... 208
Annuller en fax .................................................................................................................... 209
Faxrapporter ....................................................................................................................... 210

Faxaktivitetslog ..................................................................................................... 210
Takstkoderapport .................................................................................................. 211
Rapport for liste over blokerede faxnumre ................................................................ 211
Rapport for hurtigopkaldsliste ................................................................................. 211
Faxopkaldsrapport ................................................................................................ 211

9 Administrer produktet .................................................................................................. 213

Konfiguration af IP-netværksindstillinger .................................................................................. 214

Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med printerdeling .................................................... 214
Få vist eller foretag ændringer til netværksindstillinger ............................................... 214
Manuel konfiguration af TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet .................................. 214
Manuel konfiguration af IPv6 TCP/IP-parametrene fra kontrolpanelet ........................... 215

HP's integrerede webserver ................................................................................................... 216

Åbn HP's integrerede webserver ............................................................................. 216
Funktioner for HP's integrerede webserver ................................................................ 217

Fanen Oplysninger ................................................................................. 217
Fanen Generelt ...................................................................................... 217
Fanen Kopier/udskriv ............................................................................. 218
Fanen Scan/Digital sending .................................................................... 219
Fanen Fax ............................................................................................. 220
Fanen Fejlfinding ................................................................................... 220
Fanen Sikkerhed .................................................................................... 221
Fanen HP Web Services .......................................................................... 221
Fanen Netværk ...................................................................................... 221
Listen Andre links ................................................................................... 222

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 223

Åbn HP Utility ....................................................................................................... 223

viii

DAWW

background image

HP Utility-funktioner ............................................................................................... 223

Brug programmet HP Web Jetadmin ....................................................................................... 225
Economy-indstillinger ............................................................................................................ 226

Optimere hastigheden eller energiforbruget .............................................................. 226
Angiv dvaletilstand ................................................................................................ 226
Indstil dvaleplanen ................................................................................................ 227

Produktsikkerhedsfunktioner ................................................................................................... 228

Sikkerhedserklæringer ........................................................................................... 228
IP-sikkerhed .......................................................................................................... 228
Log ind på produktet ............................................................................................. 228
Angiv en systemadgangskode ................................................................................ 228
Krypteringssupport: HP High-Performance Secure-harddiske ....................................... 229
Lås processorkort .................................................................................................. 229

Opgrader produktets firmware .............................................................................................. 230

10 Løs problemer ............................................................................................................ 231

Tjekliste for problemløsning ................................................................................................... 232
Faktorer, der påvirker enhedens ydeevne ................................................................................ 234
Gendan fabriksstandarderne ................................................................................................. 235
Kontrolpanelhjælp ................................................................................................................ 236
Papiret fremføres forkert eller sidder fast ................................................................................. 237

Produktet tager ikke papir ...................................................................................... 237
Produktet tager flere ark papir ................................................................................ 237
Papir i dokumentføderen sætter sig fast, indføres skævt eller der tages flere stykker
papir ad gangen .................................................................................................. 238
Forebyg papirstop ................................................................................................. 238

Afhjælpning af papirstop ...................................................................................................... 239

Mulige placeringer af papirstop .............................................................................. 239
Auto-navigation til afhjælpning af papirstop ............................................................. 239
Fjern papirstop i dokumentføderen .......................................................................... 240
Afhjælpning af papirstop i udskriftsbakkeområdet ..................................................... 242
Afhjælp hæfterstop ................................................................................................ 242
Afhjælpning af stop i hæfteenheden/stableren ......................................................... 245
Udbedring af papirstop i højre dæksel ..................................................................... 247
Afhjælpning af papirstop i bakke 1 ......................................................................... 249
Afhjælpning af papirstop i bakke 2 ......................................................................... 251
Afhjælpning af papirstop i fremføringsenheden til 1 x 500 ark eller fremføringsenheden
til 1 x 500 ark med kabinet .................................................................................... 253
Afhjælpning af papirstop i fremføringsenheden til 3 x 500 ark ................................... 255
Afhjælpning af papirstop i højkapacitetsbakken til 3.500 ark ..................................... 257

Skifte papirstopudbedring ..................................................................................................... 260

DAWW

ix

background image

Forbedring af udskriftskvaliteten ............................................................................................. 261

Udskriv fra et andet softwareprogram ...................................................................... 261
Indstilling af papirtype for udskriftsjobbet ................................................................. 261

Kontrol af papirtypeindstilling (Windows) .................................................. 261
Kontrol af papirtypeindstilling (Mac OS X) ................................................ 261

Kontrol af status for tonerpatron .............................................................................. 262
Kalibrer produktet for at justere farverne .................................................................. 263
Udskriv en renseside .............................................................................................. 263
Interne sider til udskriftskvalitetstest .......................................................................... 264
Visuel undersøgelse af tonerpatronen ...................................................................... 264
Kontroller papiret og udskrivningsmiljøet .................................................................. 264

Brug papir, der opfylder HP's specifikationer ............................................. 264
Kontroller miljøet .................................................................................... 265

Juster farveindstillingerne (Windows) ....................................................................... 265
Prøv en anden printerdriver .................................................................................... 266
Individuel bakkejustering ........................................................................................ 268

Forbedring af kopikvaliteten .................................................................................................. 269

Kontroller, om der er snavs eller udtværede pletter på scannerglasset .......................... 269
Kalibrering af scanneren ........................................................................................ 271
Kontroller papirindstillingerne ................................................................................. 271

Kontroller papirformat og opsætningstype ................................................. 271
Vælg, hvilken bakke der skal bruges til kopieringen ................................... 271

Kontroller billedjusteringsindstillingerne .................................................................... 271
Optimer kopikvalitet for tekst eller billeder ................................................................ 272
Kant til kant-kopiering ............................................................................................ 272
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen .......................... 273

Forbedring af scanningskvaliteten .......................................................................................... 275

Kontroller, om der er snavs eller udtværede pletter på scannerglasset .......................... 275
Angiv indstillingerne for opløsning .......................................................................... 277
Kontroller farveindstillingerne .................................................................................. 277
Kontroller billedjusteringsindstillingerne .................................................................... 277
Optimer scanningskvalitet til tekst eller billeder ......................................................... 278
Kontroller indstillingerne for output-kvalitet ................................................................ 278
Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen .......................... 279

Forbedring af faxkvaliteten .................................................................................................... 281

Kontroller, om der er snavs eller udtværede pletter på scannerglasset .......................... 281
Kontroller indstillingerne for opløsning ved afsendelse af fax ...................................... 283
Kontroller billedjusteringsindstillingerne .................................................................... 283
Optimer faxkvaliteten for tekst eller billeder .............................................................. 283
Kontroller indstillingerne for fejlkorrektion ................................................................. 284
Send til en anden faxmaskine ................................................................................. 284

x

DAWW

background image

Rengør opsamlingsvalserne og separationspuden i dokumentføderen .......................... 284
Kontroller indstillingen for tilpasning til side .............................................................. 286
Kontroller afsenderens faxmaskine .......................................................................... 286

Produktet udskriver ikke siderne eller udskriver langsomt. .......................................................... 287

Produktet udskriver ikke. ......................................................................................... 287
Produktet udskriver langsomt ................................................................................... 288

Løs problemer med direkte USB-udskrivning ............................................................................. 289

Menuen Hente fra USB åbner ikke, når du indsætter USB-flashdrevet ........................... 289
Filen udskrives ikke fra USB-flashdrevet .................................................................... 290
Filen, du vil udskrive, er ikke anført i Hente fra USB-menuen ....................................... 290

Løsning af generelle USB-problemer ....................................................................................... 291
Løsning af problemer med kablet netværk ............................................................................... 292

Produktet har dårlig fysisk forbindelse ...................................................................... 292
Computeren bruger den forkerte IP-adresse for produktet ............................................ 292
Computeren kan ikke kommunikere med produktet. ................................................... 293
Produktet bruger forkerte indstillinger for link og dupleks for netværket ......................... 293
Nye softwareprogrammer kan forårsage kompatibilitetsproblemer .............................. 293
Computeren eller arbejdsstationen kan være konfigureret forkert ................................. 293
Produktet er deaktiveret, eller andre netværksindstillinger er forkerte ............................ 293

Afhjælpning af faxproblemer ................................................................................................. 294

Tjekliste til løsning af problemer med fax .................................................................. 294

Hvilken type telefonlinje bruger du? .......................................................... 294
Anvender du en strømbeskyttelsesenhed? .................................................. 294
Anvender du telefonselskabets tjeneste til indtalte meddelelser eller en
telefonsvarer? ........................................................................................ 295
Har din telefonlinje en funktion til ventende opkald? ................................... 295

Kontroller status for faxtilbehør ................................................................................ 296
Generelle faxproblemer ......................................................................................... 297
Brug af fax via VoIP-netværk ................................................................................... 298
Problemer med faxmodtagelse ................................................................................ 299
Problemer med faxafsendelse ................................................................................. 301
Faxfejlkoder ......................................................................................................... 303
Faxfejlmeddelelse på produktets kontrolpanel. .......................................................... 303

Send Fax-meddelelser ............................................................................. 304
Meddelelser for faxmodtagelse ................................................................ 305

Serviceindstillinger ................................................................................................ 306

Indstillinger i menuen Fejlfinding .............................................................. 306

Løs problemer med produktsoftware (Windows) ....................................................................... 307

En printerdriver til produktet er ikke synlig i mappen Printer ........................................ 307
Der vises en fejlmeddelelse under softwareinstallationen ............................................ 307
Produktet er i Klar-tilstand, men der udskrives ikke ..................................................... 307

DAWW

xi

background image

Løs problemer med produktsoftware (Mac OS X) ...................................................................... 309

Produktnavnet vises ikke på produktlisten, på listen Udskriv & fax eller på listen Udskriv
& scan ................................................................................................................. 309
Et udskriftsjob blev ikke sendt til det produkt, du ønskede ........................................... 309
Hvis produktet er tilsluttet med et USB-kabel, vises det ikke på listerne Udskriv & fax
eller Udskriv & scan, efter at driveren er valgt ........................................................... 309

Fjernelse af software (Windows) ............................................................................................ 311
Fjern printerdriveren (Mac OS X) ........................................................................................... 312

Indeks .............................................................................................................................. 313

xii

DAWW