HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Guiden Faxopsætning

background image

Guiden Faxopsætning

Guiden Faxopsætning fører dig gennem en trinvis fremgangsmåde for at konfigurere de

faxindstillinger, der er nødvendige for at kunne bruge faxfunktionen. Hvis indstillingerne ikke er

konfigureret, er faxfunktionen deaktiveret.

Første gang produktet tændes, mens der er installeret et faxtilbehør, skal du åbne guiden Faxopsætning

ved at følge nedenstående fremgangsmåde:

1.

Tryk på knappen

Startopsætning

på startskærmbilledet på produktkontrolpanelet.

2.

Tryk på menuen

Opsætningsguide til fax

.

3.

Følg anvisningerne i guiden Faxopsætning for at konfigurere de ønskede indstillinger.

4.

Når guiden Faxopsætning afsluttes, vises indstillingen til at skjule knappen

Startopsætning

startskærmbilledet.

Åbn guiden Faxopsætning efter den indledende opsætning via kontrolpanelet ved hjælp af

nedenstående fremgangsmåde:

1.

På startskærmbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen

Administration

.

2.

Åbn følgende menuer:

Faxindstillinger

Faxafsendelse - indstillinger

180

Kapitel 8 Fax

DAWW

background image

Opsætning af faxafsendelse

Opsætningsguide til fax

3.

Følg anvisningerne i guiden Faxopsætning for at konfigurere de ønskede indstillinger.

Faxopsætningen er fuldført.

BEMÆRK:

De indstillinger, der er konfigureret ved hjælp af guiden Faxopsætning på kontrolpanelet,

tilsidesætter alle indstillinger, der er foretaget i HP's integrerede webserver.

BEMÆRK:

Hvis menuen Faxindstillinger ikke vises på menulisten, kan LAN- eller internetfax være

aktiveret. Når LAN- eller internetfax er aktiveret, slås det analoge faxtilbehør fra, og faxmenuen vises

ikke. Der kan kun være aktiveret én faxfunktion ad gangen – enten LAN-fax, analog fax eller

internetfax. Hvis du vil bruge analog fax, når LAN-fax er aktiveret, skal du bruge HP MFP Digital

Sending Software – Konfigurationsværktøj eller HP's integrerede webserver til at deaktivere LAN-fax

med.