HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Kontroller indstillingen for tilpasning til side

background image

Kontroller indstillingen for tilpasning til side

Hvis indstillingen

Tilpas til side

er aktiveret, og den indgående fax er større end standardpapirformatet,

forsøger produktet at skalere billedet, så det passer til siden. Hvis denne indstilling er slået fra, bliver

større billeder fordelt over flere sider.

1.

På startskærmbilledet på produktets kontrolpanel skal du rulle til og trykke på knappen

Administration

.

2.

Åbn følgende menuer:

Faxindstillinger

Faxmodtagelse - indstillinger

Standardjobindstillinger

Tilpas til side

3.

Tryk på indstillingen

Aktiveret

for at slå indstillingen til, eller tryk på indstillingen

Deaktiveret

for at

slå den fra. Tryk på knappen

Gem

.