Βοήθεια HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Οδηγός χρήσης

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

Έγχρωμος HP LaserJet Enterprise 700
MFP M775

Οδηγός χρήσης

background image

Πνευματικά δικαιώματα και άδεια

χρήσης

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η

προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς

προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα

όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί

πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν

μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα

προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται

στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που

συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις

υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν

πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη

εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή

συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του

παρόντος.

Αριθμός εξαρτήματος: CC522-90907

Edition 2, 10/2012

Πιστοποιήσεις εμπορικών σημάτων

Τα Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

και PostScript

®

είναι εμπορικά σήματα της

Adobe Systems Incorporated.

Η ονομασία Apple και το λογότυπο της

Apple είναι σήματα κατατεθέντα της Apple

Computer, Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες

χώρες/περιοχές. Η ονομασία iPod είναι σήμα

κατατεθέν της Apple Computer, Inc. Η χρήση

του iPod μπορεί να γίνει μόνο με νόμιμη

αντιγραφή ή αντιγραφή κατόπιν

εξουσιοδότησης από τον κάτοχο των

δικαιωμάτων. Μην αντιγράφετε παράνομα

μουσική.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®,

Windows® XP και Windows Vista® είναι

σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της

Microsoft Corporation.

Το PANTONE® είναι εμπορικό σήμα του

προτύπου χρωμάτων της εταιρείας Pantone,

Inc.

Το UNIX

®

είναι σήμα κατατεθέν της The

Open Group.

background image

Πίνακας περιεχομένων

1 Πληροφορίες για τη συσκευή ............................................................................................ 1

Σύγκριση συσκευών .................................................................................................................. 2
Προβολές προϊόντος ................................................................................................................ 5

Μπροστινή πλευρά συσκευής ....................................................................................... 5
Πίσω πλευρά συσκευής ............................................................................................... 7
Επιλογές εισόδου συσκευής ......................................................................................... 8
Θύρες διασύνδεσης ................................................................................................... 9
Θέση αριθμού σειράς και αριθμού μοντέλου ............................................................... 10

Πίνακας ελέγχου ..................................................................................................................... 11

Διάταξη πίνακα ελέγχου ............................................................................................ 11
Αρχική οθόνη πίνακα ελέγχου ................................................................................... 11
Καθαρισμός πίνακα ελέγχου ..................................................................................... 13
Βοήθεια πίνακα ελέγχου ............................................................................................ 13

Αναφορές προϊόντος .............................................................................................................. 15

2 Σύνδεση της συσκευής και εγκατάσταση λογισμικού ....................................................... 17

Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και εγκατάσταση του λογισμικού
(Windows) ............................................................................................................................ 18
Σύνδεση του προϊόντος σε δίκτυο μέσω καλωδίου δικτύου και εγκατάσταση του λογισμικού
(Windows) ............................................................................................................................ 19

Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP ................................................................................. 19
Εγκατάσταση του λογισμικού ..................................................................................... 20

Σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και εγκατάσταση του λογισμικού (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 21
Σύνδεση της συσκευής σε δίκτυο με καλώδιο δικτύου και εγκατάσταση του λογισμικού (Mac OS X) .... 22

Διαμόρφωση της διεύθυνσης IP ................................................................................. 22
Εγκατάσταση του λογισμικού ..................................................................................... 23

3 Δίσκοι εισόδου και θήκες εξόδου .................................................................................... 25

Υποστηριζόμενα μεγέθη χαρτιού ............................................................................................... 26
Υποστηριζόμενοι τύποι χαρτιού ................................................................................................. 30
Ρύθμιση δίσκων ..................................................................................................................... 32

ELWW

iii

background image

Ρύθμιση δίσκου κατά την τοποθέτηση χαρτιού .............................................................. 32
Ρύθμιση δίσκου σύμφωνα με τις ρυθμίσεις μιας εκτύπωσης ............................................ 32
Διαμόρφωση δίσκου με τον πίνακα ελέγχου ................................................................. 33

Εναλλακτική λειτουργία επιστολόχαρτου ..................................................................................... 34
Δίσκος 1 ............................................................................................................................... 36

Χωρητικότητα δίσκου και προσανατολισμός χαρτιού ..................................................... 36
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στο Δίσκο 1 .................................................................. 39
Αυτόματη ανίχνευση χαρτιού (τρόπος λειτουργίας αυτόματης ανίχνευσης) ........................ 41

Ρυθμίσεις αυτόματης ανίχνευσης ................................................................. 41

Δίσκος 2 ............................................................................................................................... 42

Χωρητικότητα δίσκου και προσανατολισμός χαρτιού ..................................................... 42
Τοποθέτηση χαρτιού στο Δίσκο 2 ............................................................................... 44
Αυτόματη ανίχνευση χαρτιού (τρόπος λειτουργίας αυτόματης ανίχνευσης) ........................ 45

Ρυθμίσεις αυτόματης ανίχνευσης ................................................................. 46

Δίσκοι 500 φύλλων ................................................................................................................ 47

Χωρητικότητα δίσκου και προσανατολισμός χαρτιού ..................................................... 47
Τοποθέτηση χαρτιού στους δίσκους 500 φύλλων ......................................................... 49
Αυτόματη ανίχνευση χαρτιού (τρόπος λειτουργίας αυτόματης ανίχνευσης) ........................ 50

Ρυθμίσεις αυτόματης ανίχνευσης ................................................................. 51

Δίσκος υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων ............................................................................ 52

Χωρητικότητα και προσανατολισμός χαρτιού στο δίσκο εισόδου υψηλής χωρητικότητας
3.500 φύλλων ........................................................................................................ 52
Τοποθέτηση χαρτιού στο δίσκο υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων ............................ 52

Βασική θήκη εξόδου ............................................................................................................... 54
Εξάρτημα συρραφής/στοίβαξης (μόνο για τα μοντέλα z και z+) .................................................... 54

4 Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εξαρτήματα ...................................................................... 57

Παραγγελία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και αναλωσίμων ........................................................... 58
Πολιτική της HP για τα αναλώσιμα άλλων κατασκευαστών ............................................................ 59
Τοποθεσία Web της HP για τις απομιμήσεις ............................................................................... 60
Εκτύπωση όταν ένα δοχείο γραφίτη βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής του ............................... 61
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των επιλογών Πολύ χαμηλές ρυθμίσεις από τον πίνακα ελέγχου ....... 62
Εξαρτήματα που επισκευάζονται από τον πελάτη .......................................................................... 63
Εξαρτήματα ........................................................................................................................... 66
Δοχεία γραφίτη ...................................................................................................................... 67

Προβολή δοχείων γραφίτη ........................................................................................ 67
Πληροφορίες για τα δοχεία γραφίτη ........................................................................... 68

Ανακύκλωση δοχείων γραφίτη .................................................................... 68
Αποθήκευση του δοχείου γραφίτη ............................................................... 68
Πολιτική της HP για δοχεία γραφίτη εκτός HP .............................................. 68

Αντικατάσταση των δοχείων γραφίτη ........................................................................... 69

iv

ELWW

background image

Μονάδα συλλογής γραφίτη ..................................................................................................... 72

Αντικατάσταση της μονάδας συλλογής γραφίτη ............................................................ 72

Κλιπ συρραφής (μόνο για τα μοντέλα με μονάδα συρραφής) ........................................................ 75

Τοποθέτηση συρραπτικών ......................................................................................... 75

5 Εκτύπωση ....................................................................................................................... 77

Υποστηριζόμενα προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης (Windows) ................................................... 78

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 79

Τρόποι λειτουργίας εγκατάστασης του UPD ................................................... 80

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Windows) .................................................................... 81

Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................................ 81
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 81
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 82

Αλλαγή ρυθμίσεων εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) ................................................................... 83

Αλλαγή των ρυθμίσεων όλων των εργασιών εκτύπωσης, έως ότου τερματιστεί το
πρόγραμμα λογισμικού ............................................................................................ 83
Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για όλες τις εργασίες εκτύπωσης ......................... 83
Αλλαγή των ρυθμίσεων διαμόρφωσης του προϊόντος .................................................... 83

Εργασίες εκτύπωσης (Windows) ............................................................................................... 84

Χρήση μιας συντόμευσης εκτύπωσης (Windows) .......................................................... 84
Δημιουργία συντομεύσεων εκτύπωσης (Windows) ......................................................... 86
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Windows) ....................................................... 89
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Windows) ................................................. 91
Εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (Windows) ....................................................... 93
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Windows) ............................................................ 95
Επιλογή τύπου χαρτιού (Windows) ............................................................................. 97
Εκτύπωση της πρώτης ή της τελευταίας σελίδας σε διαφορετικό χαρτί (Windows) ............ 100
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Windows) ....................................... 103
Δημιουργία φυλλαδίου (Windows) .......................................................................... 105
Ορισμός επιλογών συρραφής (Windows) ................................................................. 107

Εργασίες εκτύπωσης (Mac OS X) ............................................................................................ 109

Χρήση μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) ....................................................... 109
Δημιουργία μιας προεπιλογής εκτύπωσης (Mac OS X) ................................................ 109
Αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) ................................................... 109
Μη αυτόματη εκτύπωση και στις δύο όψεις (Mac OS X) .............................................. 110
Εκτύπωση πολλών σελίδων ανά φύλλο (Mac OS X) .................................................... 110
Επιλογή προσανατολισμού σελίδας (Mac OS X) ........................................................ 110
Επιλογή τύπου χαρτιού (Mac OS X) .......................................................................... 111
Εκτύπωση εξώφυλλου (Mac OS X) ........................................................................... 111
Προσαρμογή εγγράφου στο μέγεθος της σελίδας (Mac OS X) ..................................... 111

ELWW

v

background image

Δημιουργία φυλλαδίου (Mac OS X) ......................................................................... 112
Ορισμός επιλογών συρραφής (Mac OS X) ................................................................ 112

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Windows) .................................................................................... 113

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Windows) ......................................................... 113
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Windows) ...................................................................... 113
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Windows) ............................................. 114
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Windows) .................................................................. 114

Άλλες εργασίες εκτύπωσης (Mac OS X) ................................................................................... 115

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης (Mac OS X) ........................................................ 115
Επιλογή μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) ..................................................................... 115
Επιλογή προσαρμοσμένου μεγέθους χαρτιού (Mac OS X) ............................................ 115
Εκτύπωση υδατογραφημάτων (Mac OS X) ................................................................. 116

Έγχρωμη εκτύπωση ............................................................................................................... 117

Χρησιμοποιήστε την επιλογή HP EasyColor ................................................................ 117
Αλλαγή των επιλογών χρώματος (Windows) .............................................................. 117
Αλλαγή χρωματικού θέματος για μια εργασία εκτύπωσης (Windows) ............................ 118
Αλλαγή επιλογών χρώματος (Mac OS X) .................................................................. 119
Ρυθμίσεις χρώματος "Μη αυτόματο" ........................................................................ 119
Αντιστοίχιση χρωμάτων ........................................................................................... 120

Ταίριασμα χρωμάτων δείγματος βιβλίου .................................................... 121
Εκτύπωση δειγμάτων χρώματος ................................................................. 121
Αντιστοίχιση χρωμάτων PANTONE® ......................................................... 121

Αποθήκευση εργασιών εκτύπωσης στη συσκευή ......................................................................... 123

Δημιουργία αποθηκευμένης εργασίας (Windows) ...................................................... 123
Δημιουργία αποθηκευμένης εργασίας (Mac OS X) ..................................................... 125
Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας ................................................................... 126
Διαγραφή μιας αποθηκευμένης εργασίας .................................................................. 126

Προσθήκη σελίδας διαχωρισμού εργασιών (Windows) .............................................................. 128
Χρήση της λειτουργίας HP ePrint ............................................................................................. 129
Χρήση του λογισμικού HP ePrint ............................................................................................. 130
Χρήση του Apple AirPrint ...................................................................................................... 131

Σύνδεση της συσκευής στο AirPrint ........................................................................... 131
Εύρεση του ονόματος AirPrint της συσκευής .............................................................. 131
Εκτύπωση με τη λειτουργία AirPrint ........................................................................... 131
Αλλαγή ονόματος AirPrint συσκευής ......................................................................... 132
Επίλυση προβλημάτων λειτουργίας του AirPrint .......................................................... 132

Χρήση του HP Smart Print (Windows) ...................................................................................... 133
Χρήση εκτύπωσης μέσω εύκολα προσβάσιμης θύρας USB .......................................................... 134

Εκτύπωση εγγράφων από εύκολα προσβάσιμη θύρα USB ............................................ 134

vi

ELWW

background image

6 Αντιγραφή .................................................................................................................... 137

Ορισμός νέων προεπιλεγμένων ρυθμίσεων αντιγραφής ............................................................... 138
Δημιουργία μεμονωμένου αντίγραφου ..................................................................................... 140
Δημιουργία πολλών αντιγράφων ............................................................................................. 141
Αντιγραφή πολυσέλιδου πρωτοτύπου ....................................................................................... 143
Συρραφή μιας εργασίας αντιγραφής ....................................................................................... 145
Συρραφή εργασίας αντιγραφής .............................................................................................. 147
Αντιγραφή και των δύο όψεων (διπλής όψης) ........................................................................... 148

Αυτόματη αντιγραφή και στις δύο όψεις .................................................................... 148
Μη αυτόματη αντιγραφή διπλής όψης ...................................................................... 149

Σμίκρυνση ή μεγέθυνση εικόνας αντιγράφου ............................................................................. 151
Δημιουργία έγχρωμων αντιγράφων ή ασπρόμαυρων αντιγράφων ................................................. 153
Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής για κείμενο ή εικόνες ........................................................ 154
Ρύθμιση φωτεινότητας/σκουρότητας αντιγράφου ....................................................................... 155
Καθορίζει το μέγεθος και τον τύπο του χαρτιού για την αντιγραφή σε ειδικό χαρτί .......................... 157
Χρήση λειτουργίας Δημιουργία εργασίας ................................................................................. 158
Αντιγραφή βιβλίου ............................................................................................................... 159
Αντιγραφή φωτογραφίας ....................................................................................................... 161

7 Σάρωση/αποστολή ....................................................................................................... 163

Ρύθμιση λειτουργιών σάρωσης και αποστολής .......................................................................... 164
Χρήση προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σάρωσης/αποστολής από τον πίνακα ελέγχου προϊόντος ........... 166
Αποστολή σαρωμένου εγγράφου σε φάκελο δικτύου .................................................................. 168
Αποστολή σαρωμένου εγγράφου σε έναν φάκελο στη μνήμη του προϊόντος ................................... 172
Αποστολή σαρωμένου αρχείου σε μονάδα flash USB ................................................................. 173

Σάρωση και αποθήκευση του εγγράφου .................................................................... 173

Αποστολή σαρωμένου εγγράφου σε μία ή περισσότερες διευθύνσεις e-mail ................................... 176
Χρήση του βιβλίου διευθύνσεων για την αποστολή email ........................................................... 179

Προσθήκη επαφών στο βιβλίο επαφών από τον πίνακα ελέγχου του προϊόντος ............... 179
Αποστολή εγγράφου σε email με χρήση του βιβλίου διευθύνσεων ................................. 181

Σάρωση φωτογραφίας ........................................................................................................... 184

8 Φαξ .............................................................................................................................. 187

Διαμόρφωση απαιτούμενων ρυθμίσεων φαξ ............................................................................. 188

Οδηγός ρύθμισης φαξ ........................................................................................... 188
Ορισμός ή επαλήθευση της ημερομηνίας και της ώρας ............................................... 189
Ορισμός ή επαλήθευση της μορφής της ημερομηνίας/ώρας ........................................ 190

Διαμόρφωση ρυθμίσεων κλήσης φαξ ...................................................................................... 191
Διαμόρφωση γενικών ρυθμίσεων αποστολής φαξ ...................................................................... 193
Διαμόρφωση κωδικών χρέωσης φαξ ........................................................................................ 194

ELWW

vii

background image

Διαμόρφωση προεπιλογών για εργασίες αποστολής φαξ ............................................................ 195
Διαμόρφωση ρυθμίσεων λήψης φαξ ....................................................................................... 197
Χρήση χρονοδιαγράμματος εκτύπωσης φαξ .............................................................................. 198
Μπλοκάρισμα εισερχόμενων φαξ ............................................................................................ 199

Δημιουργία λίστας μπλοκαρισμένων φαξ ................................................................... 199
Διαγραφή αριθμών από τη λίστα αποκλεισμένων φαξ .................................................. 199

Διαμόρφωση προεπιλογών για εργασίες λήψης φαξ .................................................................. 200
Αρχειοθέτηση και προώθηση φαξ ........................................................................................... 201

Ενεργοποίηση της λειτουργίας αρχειοθέτησης φαξ ...................................................... 201
Ενεργοποίηση προώθησης φαξ ................................................................................ 201

Δημιουργία λίστας μνημών .................................................................................................... 202
Προσθήκη αριθμού σε μια υπάρχουσα λίστα μνημών ................................................................ 205
Διαγραφή λίστας με μνήμες ................................................................................................... 206
Διαγραφή μεμονωμένου αριθμού από τη λίστα ταχέων κλήσεων ................................................... 207
Αποστολή φαξ με μη αυτόματη εισαγωγή αριθμού ..................................................................... 208
Αποστολή ενός φαξ με χρήση μιας ταχείας κλήσης .................................................................... 210
Αναζήτηση λίστας μνημών κατά όνομα .................................................................................... 212
Αποστολή φαξ με χρήση αριθμών από το βιβλίο διευθύνσεων φαξ .............................................. 213
Αναζήτηση του βιβλίου διευθύνσεων φαξ ................................................................................. 216
Ακύρωση φαξ ...................................................................................................................... 217
Αναφορές φαξ ..................................................................................................................... 218

Αρχείο καταγραφής δραστηριότητας φαξ .................................................................. 218
Αναφορά κωδικών χρέωσης .................................................................................... 219
Αναφορά λίστας αποκλεισμένων φαξ ........................................................................ 219
Αναφορά λίστας ταχείας κλήσης .............................................................................. 219
Αναφορά κλήσεων φαξ .......................................................................................... 220

9 Διαχείριση της συσκευής ............................................................................................... 221

Διαμόρφωση ρυθμίσεων δικτύου ΙΡ ......................................................................................... 222

Αποποίηση ευθυνών σχετικά με την κοινή χρήση του εκτυπωτή ...................................... 222
Προβολή ή αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου .................................................................... 222
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv4 από τον πίνακα ελέγχου ........... 222
Μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων TCP/IP του IPv6 από τον πίνακα ελέγχου ........... 223

Ενσωματωμένος διακομιστής Web της HP ................................................................................ 224

Άνοιγμα του Ενσωματωμένου διακομιστή Web της HP ............................................... 224
Δυνατότητες του ενσωματωμένου διακομιστή web της HP ............................................. 225

Καρτέλα Πληροφορίες ............................................................................. 225
Καρτέλα Γενικά ....................................................................................... 226
Καρτέλα Αντιγραφή/Εκτύπωση ................................................................. 227
Καρτέλα Σάρωση/Digital Send ................................................................. 227
Καρτέλα Φαξ .......................................................................................... 229

viii

ELWW

background image

Καρτέλα Αντιμετώπιση προβλημάτων ......................................................... 229
Καρτέλα Ασφάλεια .................................................................................. 230
Καρτέλα Υπηρεσίες Web της HP ............................................................... 230
Καρτέλα Δικτύωση .................................................................................. 231
Λίστα Άλλες συνδέσεις ........................................................................... 231

Βοηθητικό πρόγραμμα HP (Mac OS X) .................................................................................... 232

Άνοιγμα Βοηθητικού προγράμματος HP ................................................................... 232
Λειτουργίες του Βοηθητικού προγράμματος HP .......................................................... 232

Χρήση λογισμικού HP Web Jetadmin ...................................................................................... 235
Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ....................................................................................................... 236

Βελτιστοποίηση ταχύτητας ή χρήσης ενέργειας ............................................................ 236
Ρύθμιση λειτουργίας αναστολής ............................................................................... 236
Ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος αναστολής λειτουργίας ............................................ 237

Λειτουργίες ασφαλείας συσκευής ............................................................................................ 238

Δηλώσεις ασφαλείας .............................................................................................. 238
Ασφάλεια IP .......................................................................................................... 238
Είσοδος στο προϊόν ............................................................................................... 238
Εκχώρηση κωδικού πρόσβασης συστήματος .............................................................. 238
Υποστήριξη κρυπτογράφησης: Ασφαλείς σκληροί δίσκοι HP High-Performance .............. 239
Κλείδωμα του περιβλήματος μορφοποιητή ................................................................. 239

Αναβάθμιση του υλικολογισμικού του προϊόντος ...................................................................... 241

10 Επίλυση προβλημάτων ................................................................................................ 243

Επίλυση προβλημάτων από τη λίστα ελέγχου ............................................................................. 244
Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος ........................................................... 246
Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών ................................................................................. 247
Βοήθεια πίνακα ελέγχου ........................................................................................................ 248
Λανθασμένη τροφοδότηση ή εμπλοκή χαρτιού .......................................................................... 249

Το προϊόν δεν έλκει χαρτί ........................................................................................ 249
Το προϊόν έλκει πολλά φύλλα χαρτιού ...................................................................... 249
Ο τροφοδότης εγγράφων παρουσιάζει εμπλοκή, δεν διατηρεί ίσιο το φύλλο ή πιάνει
πολλά φύλλα χαρτιού ............................................................................................. 250
Αποτροπή εμπλοκών χαρτιού ................................................................................... 250

Αποκατάσταση εμπλοκών ....................................................................................................... 252

Θέσεις εμπλοκών ................................................................................................... 252
Αυτόματη πλοήγηση για αποκατάσταση εμπλοκών ...................................................... 252
Αποκαταστήστε τις εμπλοκές από τον τροφοδότη εγγράφων .......................................... 253
Αποκατάσταση εμπλοκών στην περιοχή της θήκης εξόδου ............................................ 255
Αποκατάσταση εμπλοκών των κλιπ συρραφής ............................................................ 255
Αποκατάσταση εμπλοκών στη μονάδα συρραφής/στοίβαξης ........................................ 258
Αποκατάσταση εμπλοκών στη δεξιά θύρα .................................................................. 260

ELWW

ix

background image

Αποκατάσταση εμπλοκών στο Δίσκο 1 ...................................................................... 262
Αποκατάσταση εμπλοκών στο δίσκο 2 ...................................................................... 264
Αποκατάσταση εμπλοκών στον τροφοδότη 500 φύλλων ή στον τροφοδότη 500 φύλλων
με ερμάριο ........................................................................................................... 266
Αποκατάσταση εμπλοκών στον τροφοδότη 3 δίσκων 500 φύλλων ................................ 268
Αποκατάσταση εμπλοκών στο δίσκο υψηλής χωρητικότητας 3.500 φύλλων .................... 270

Αλλαγή τρόπου αποκατάστασης εμπλοκών ............................................................................... 273
Βελτίωση ποιότητας εκτύπωσης ............................................................................................... 274

Εκτύπωση από διαφορετικό πρόγραμμα λογισμικού .................................................... 274
Ορισμός της ρύθμισης τύπου χαρτιού για την εργασία εκτύπωσης ................................ 274

Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Windows) ........................................ 274
Έλεγχος της ρύθμισης τύπου χαρτιού (Mac OS X) ....................................... 274

Έλεγχος κατάστασης δοχείων γραφίτη ...................................................................... 275
Βαθμονόμηση του προϊόντος για ευθυγράμμιση των χρωμάτων .................................... 276
Εκτύπωση σελίδας καθαρισμού ............................................................................... 276
Εσωτερικές σελίδες δοκιμής ποιότητας εκτύπωσης ....................................................... 277
Οπτικός έλεγχος του δοχείου γραφίτη ....................................................................... 277
Έλεγχος χαρτιού και περιβάλλοντος εκτύπωσης .......................................................... 277

Χρησιμοποιήστε χαρτί που πληροί τις προδιαγραφές της HP .......................... 277
Έλεγχος του περιβάλλοντος ..................................................................... 278

Προσαρμογή ρυθμίσεων χρωμάτων (Windows) ......................................................... 278
Δοκιμή διαφορετικού προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης .......................................... 280
Ρύθμιση ευθυγράμμισης μεμονωμένου δίσκου ........................................................... 281

Βελτίωση ποιότητας αντιγραφής .............................................................................................. 282

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για σκόνη ή λεκέδες ...................................... 282
Βαθμονόμηση του σαρωτή ...................................................................................... 284
Έλεγχος ρυθμίσεων χαρτιού .................................................................................... 284

Έλεγχος της διαμόρφωσης του μεγέθους και του τύπου χαρτιού .................... 284
Επιλογή του δίσκου που θα χρησιμοποιηθεί για την αντιγραφή ...................... 284

Έλεγχος των ρυθμίσεων προσαρμογής εικόνας .......................................................... 285
Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής για κείμενο ή εικόνες ......................................... 285
Αντιγραφή από άκρη σε άκρη .................................................................................. 285
Καθαρισμός των κυλίνδρων συλλογής και του προστατευτικού διαχωρισμού του
τροφοδότη εγγράφων ............................................................................................. 286

Βελτίωση ποιότητας σάρωσης ................................................................................................. 288

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για σκόνη ή λεκέδες ...................................... 288
Έλεγχος ρυθμίσεων ανάλυσης ................................................................................. 290
Έλεγχος ρυθμίσεων χρωμάτων ................................................................................ 290
Έλεγχος των ρυθμίσεων προσαρμογής εικόνας .......................................................... 290
Βελτιστοποίηση ποιότητας σάρωσης για κείμενο ή εικόνες ............................................ 291
Έλεγχος των ρυθμίσεων ποιότητας αποτελέσματος ...................................................... 291

x

ELWW

background image

Καθαρισμός των κυλίνδρων συλλογής και του προστατευτικού διαχωρισμού του
τροφοδότη εγγράφων ............................................................................................. 292

Βελτίωση ποιότητας φαξ ........................................................................................................ 294

Ελέγξτε τη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή για σκόνη ή λεκέδες ...................................... 294
Έλεγχος των ρυθμίσεων ανάλυσης φαξ αποστολής ..................................................... 296
Έλεγχος των ρυθμίσεων προσαρμογής εικόνας .......................................................... 296
Βελτιστοποίηση ποιότητας φαξ για κείμενο ή εικόνες .................................................... 296
Έλεγχος των ρυθμίσεων διόρθωσης σφαλμάτων ........................................................ 297
Αποστολή σε άλλη συσκευή φαξ .............................................................................. 297
Καθαρισμός των κυλίνδρων συλλογής και του προστατευτικού διαχωρισμού του
τροφοδότη εγγράφων ............................................................................................. 298
Έλεγχος ρύθμισης προσαρμογής στη σελίδα ............................................................. 299
Έλεγχος συσκευής φαξ αποστολέα ........................................................................... 300

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ή εκτυπώνει αργά ................................................................................ 301

Το προϊόν δεν εκτυπώνει ......................................................................................... 301
Το προϊόν εκτυπώνει αργά ....................................................................................... 302

Επίλυση προβλημάτων εκτύπωσης μέσω USB εύκολης πρόσβασης ............................................... 303

Το μενού "Ανάκτηση από USB" δεν ανοίγει όταν τοποθετείτε τη μονάδα flash USB ........... 303
Το αρχείο δεν εκτυπώνεται από τη μονάδα flash USB ................................................... 304
Το αρχείο που θέλετε να εκτυπώσετε δεν εμφανίζεται στο μενού Ανάκτηση από USB .......... 304

Επίλυση προβλημάτων σύνδεσης USB ...................................................................................... 305
Επίλυση προβλημάτων ενσύρματου δικτύου .............................................................................. 306

Η φυσική σύνδεση της συσκευής δεν είναι καλή ......................................................... 306
Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί εσφαλμένη διεύθυνση ΙΡ για το προϊόν ............................. 306
Ο υπολογιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με το προϊόν ............................................ 307
Το προϊόν χρησιμοποιεί εσφαλμένες ρυθμίσεις σύνδεσης και διπλής όψης για το δίκτυο . . 307
Τα προβλήματα συμβατότητας μπορεί να οφείλονται σε νέα προγράμματα. .................... 307
Ο υπολογιστής ή ο σταθμός εργασίας μπορεί να μην έχει ρυθμιστεί σωστά .................... 307
Το προϊόν έχει απενεργοποιηθεί ή κάποιες άλλες ρυθμίσεις δικτύου είναι εσφαλμένες ...... 307

Επίλυση προβλημάτων φαξ .................................................................................................... 308

Λίστα ελέγχου για την επίλυση προβλημάτων φαξ ....................................................... 308

Τι τύπο τηλεφωνικής γραμμής χρησιμοποιείτε; ............................................. 308
Χρησιμοποιείτε συσκευή καταστολής αιχμών τάσης; ..................................... 308
Χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία τηλεφωνητή της τηλεφωνικής εταιρείας ή
αυτόματο τηλεφωνητή; ............................................................................. 309
Η τηλεφωνική σας γραμμή διαθέτει δυνατότητα αναμονής κλήσης; ................. 309

Έλεγχος της κατάστασης του εξαρτήματος φαξ ........................................................... 310
Γενικά προβλήματα φαξ .......................................................................................... 311
Χρήση φαξ μέσω δικτύων VoIP ................................................................................ 312
Προβλήματα στη λήψη φαξ ..................................................................................... 313
Προβλήματα στην αποστολή φαξ ............................................................................. 315

ELWW

xi

background image

Κωδικοί σφαλμάτων φαξ ........................................................................................ 317
Μηνύματα σφάλματος φαξ στον πίνακα ελέγχου του προϊόντος .................................... 317

Μηνύματα αποστολής φαξ ....................................................................... 318
Μηνύματα λήψης φαξ ............................................................................. 320

Ρυθμίσεις σέρβις ................................................................................................... 321

Ρυθμίσεις στο μενού Αντιμετώπιση προβλημάτων ......................................... 321

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού του προϊόντος (Windows) ..................................................... 322

Ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης για το προϊόν δεν εμφανίζεται στο φάκελο
"Εκτυπωτής" ......................................................................................................... 322
Εμφανίστηκε μήνυμα σφάλματος κατά την εγκατάσταση του λογισμικού ......................... 322
Η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας αλλά δεν εκτυπώνεται τίποτα .................. 322

Επίλυση προβλημάτων λογισμικού συσκευής (Mac OS X) ........................................................... 324

Το όνομα της συσκευής δεν εμφανίζεται στη λίστα συσκευών, στη λίστα Print & Fax
(Εκτύπωση & Φαξ) ή στη λίστα Print & Scan (Εκτύπωση & Σάρωση) ............................... 324
Κάποια εργασία εκτύπωσης δεν στάλθηκε στο προϊόν που θέλατε .................................. 324
Όταν η συσκευή έχει συνδεθεί με καλώδιο USB, δεν εμφανίζεται στη λίστα Print & Fax
(Εκτύπωση & Φαξ) ή στη λίστα Print & Scan (Εκτύπωση & Σάρωση) μετά την επιλογή του
προγράμματος οδήγησης ........................................................................................ 324

Κατάργηση λογισμικού (Windows) ......................................................................................... 326
Κατάργηση του προγράμματος οδήγησης εκτύπωσης (Mac OS X) ................................................ 327

Ευρετήριο ......................................................................................................................... 329

xii

ELWW