HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series ohje

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Käyttöopas

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP
M775

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Tämän materiaalin kopioiminen,

sovittaminen tai kääntäminen on kiellettyä,

paitsi tekijänoikeuslain sallimilla tavoilla.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat

muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat

kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana

toimitettavissa nimenomaisissa

takuulausekkeissa esitettyihin takuisiin.

Mitään tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita

lisätakuuksi. HP ei ole vastuussa tämän

julkaisun mahdollisesti sisältämistä teknisistä

tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Osanumero: CC522-90910

Edition 2, 10/2012

Tavaramerkkitietoja

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

ja

PostScript

®

ovat Adobe Systems

Incorporatedin tavaramerkkejä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Computer,

Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity

Yhdysvalloissa ja muissa maissa. iPod on

Apple Computer, Inc:n tavaramerkki. iPod

on tarkoitettu vain lailliseen tai

tekijänoikeuksien haltijan sallimaan

kopiointiin. Älä varasta musiikkia.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ja

Windows Vista® ovat Microsoft

Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

tavaramerkkejä.

PANTONE® on Pantone Inc:n

hyväksyntästandardi värejä varten.

UNIX

®

on Open Group -yhtiön rekisteröimä

tavaramerkki.

background image

Sisällysluettelo

1 Tuote-esittely .................................................................................................................... 1

Mallivertailu ............................................................................................................................ 2
Tuotteen kuvat ......................................................................................................................... 5

Laite edestä .............................................................................................................. 5
Laite takaa ............................................................................................................... 6
Laitteen syöttövaihtoehdot .......................................................................................... 7
Liitäntäportit ............................................................................................................. 8
Sarjanumeron ja mallinumeron sijainti ......................................................................... 9

Ohjauspaneeli ....................................................................................................................... 10

Ohjauspaneelin asettelu ........................................................................................... 10
Ohjauspaneelin aloitusnäyttö .................................................................................... 10
Ohjauspaneelin puhdistaminen ................................................................................. 12
Ohjauspaneelin ohje ............................................................................................... 12

Laiteraportit ........................................................................................................................... 14

2 Laitteen liittäminen ja ohjelmiston asentaminen .............................................................. 17

Laitteen liittäminen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Windows) ............... 18
Laitteen liittäminen verkkoon verkkokaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Windows) .................... 19

IP-osoitteen määrittäminen ........................................................................................ 19
Ohjelmiston asentaminen ......................................................................................... 20

Laitteen liittäminen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Mac OS X) .............. 21
Laitteen liittäminen verkkoon verkkokaapelilla ja ohjelmiston asentaminen (Mac OS X) ................... 22

IP-osoitteen määrittäminen ........................................................................................ 22
Ohjelmiston asentaminen ......................................................................................... 23

3 Syöttö- ja tulostelokerot ................................................................................................. 25

Tuetut paperikoot ................................................................................................................... 26
Tuetut paperityypit .................................................................................................................. 30
Lokeroiden määrittäminen ....................................................................................................... 32

Lokeron määrittäminen paperin lisäämisen yhteydessä ................................................. 32
Lokeron määrittäminen tulostustyön asetusten mukaan .................................................. 32

FIWW

iii

background image

Lokeron määrittäminen ohjauspaneelin avulla ............................................................. 32

Vaihtoehtoinen kirjelomaketila ................................................................................................. 33
Lokero 1 ............................................................................................................................... 34

Lokeron kapasiteetti ja paperin suunta ....................................................................... 34
Lokeron 1 täyttäminen ............................................................................................. 37
Automaattinen paperintunnistus (automaattinen tunnistustila) ......................................... 38

Automaattitunnistusasetukset ...................................................................... 39

Lokero 2 ............................................................................................................................... 40

Lokeron kapasiteetti ja paperin suunta ....................................................................... 40
Lokeron 2 täyttäminen ............................................................................................. 42
Automaattinen paperintunnistus (automaattinen tunnistustila) ......................................... 43

Automaattitunnistusasetukset ...................................................................... 44

500 arkin lokerot ................................................................................................................... 45

Lokeron kapasiteetti ja paperin suunta ....................................................................... 45
500 arkin lokeroiden täyttäminen .............................................................................. 47
Automaattinen paperintunnistus (automaattinen tunnistustila) ......................................... 48

Automaattitunnistusasetukset ...................................................................... 49

3 500 arkin suurikapasiteettinen lokero .................................................................................... 50

3 500 arkin suurikapasiteettisen syöttölokeron kapasiteetti ja paperin suunta ................. 50
3 500 arkin suurikapasiteettisen lokeron täyttäminen ................................................... 50

Perustulostuslokero ................................................................................................................. 52
Nitoja/pinontalokero (vain mallit z ja z+) ................................................................................. 52

4 Osat, tarvikkeet ja lisävarusteet ..................................................................................... 53

Osien, lisävarusteiden ja tarvikkeiden tilaaminen ....................................................................... 54
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet ................................................................................................... 55
HP:n väärennösten vastainen Web-sivusto ................................................................................. 56
Tulostaminen, kun värikasetin arvioitu käyttöikä on lopussa ......................................................... 57
Hyvin vähissä -asetukset -vaihtoehdon ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
ohjauspaneelissa ................................................................................................................... 58
Asiakkaan korjattavissa olevat osat .......................................................................................... 59
Lisälaitteet ............................................................................................................................. 62
Värikasetit ............................................................................................................................. 63

Näytä värikasetti ..................................................................................................... 63
Värikasetin tiedot .................................................................................................... 64

Värikasettien kierrättäminen ....................................................................... 64
Värikasetin säilyttäminen ........................................................................... 64
HP ja muut kuin HP-tarvikkeet ..................................................................... 64

Tulostuskasettien vaihtaminen .................................................................................... 65

Väriaineen keräysyksikkö ........................................................................................................ 68

Väriaineen keräysyksikön vaihtaminen ....................................................................... 68

iv

FIWW

background image

Niitit (vain nitovissa malleissa) ................................................................................................. 71

Niittien lisääminen .................................................................................................. 71

5 Tulostus .......................................................................................................................... 73

Tuetut tulostinohjaimet (Windows) ............................................................................................ 74

HP:n yleistulostinohjain (UPD) ................................................................................... 74

UPD-asennustilas ...................................................................................... 75

Tulostustyöasetusten muuttaminen (Windows) ............................................................................. 76

Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka .................. 76
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen .................................................... 76
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................ 76

Tulostustyöasetusten muuttaminen (Mac OS X) ........................................................................... 77

Kaikkien tulostustöiden asetusten muuttaminen ohjelman sulkemiseen saakka .................. 77
Kaikkien tulostustöiden oletusasetusten muuttaminen .................................................... 77
Laitteen kokoonpanoasetusten muuttaminen ................................................................ 77

Tulostustehtävät (Windows) ..................................................................................................... 78

Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Windows) ....................................................... 78
Tulostuksen pikavalintojen luominen (Windows) .......................................................... 80
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (Windows) .......................................... 83
Manuaalinen tulostaminen molemmille puolille (Windows) ........................................... 85
Useiden sivujen tulostaminen arkille (Windows) .......................................................... 87
Sivun suunnan valitseminen (Windows) ...................................................................... 89
Paperityypin valitseminen (Windows) ........................................................................ 91
Ensimmäisen tai viimeisen sivun tulostaminen eri paperille (Windows) ........................... 94
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Windows) ......................................... 97
Vihkon luominen (Windows) ..................................................................................... 99
Nidonta-asetusten valitseminen (Windows) ............................................................... 101

Tulostustehtävät (Mac OS X) .................................................................................................. 103

Tulostuksen pikavalinnan käyttäminen (Mac OS X) .................................................... 103
Tulostuksen pikavalinnan luominen (Mac OS X) ........................................................ 103
Automaattinen molemmille puolille tulostaminen (Mac OS X) ...................................... 103
Manuaalinen tulostaminen molemmille puolille (Mac OS X) ........................................ 103
Useiden sivujen tulostaminen arkille (Mac OS X) ....................................................... 104
Sivun suunnan valitseminen (Mac OS X) ................................................................... 104
Paperityypin valitseminen (Mac OS X) ..................................................................... 104
Kansilehden tulostaminen (Mac OS X) ..................................................................... 105
Asiakirjan skaalaaminen sivukokoa vastaavaksi (Mac OS X) ...................................... 105
Vihkon luominen (Mac OS X) .................................................................................. 105
Nidonta-asetusten valitseminen (Mac OS X) .............................................................. 106

Muut tulostustehtävät (Windows) ............................................................................................ 107

Tulostustyön peruuttaminen (Windows) ..................................................................... 107

FIWW

v

background image

Paperikoon valitseminen (Windows) ........................................................................ 107
Mukautetun paperikoon valitseminen (Windows) ....................................................... 108
Vesileimojen tulostaminen (Windows) ...................................................................... 108

Muut tulostustehtävät (Mac OS X) ........................................................................................... 109

Tulostustyön peruuttaminen (Mac OS X) ................................................................... 109
Paperikoon valitseminen (Mac OS X) ....................................................................... 109
Mukautetun paperikoon valitseminen (Mac OS X) ..................................................... 109
Vesileimojen tulostaminen (Mac OS X) ..................................................................... 110

Väritulostus .......................................................................................................................... 111

HP EasyColor -asetuksen käyttäminen ...................................................................... 111
Väriasetusten muuttaminen (Windows) ..................................................................... 111
Tulostustyön väriteeman muuttaminen (Windows) ...................................................... 112
Väriasetusten muuttaminen (Mac OS X) .................................................................... 112
Manuaaliset väriasetukset ...................................................................................... 113
Värientäsmäys ...................................................................................................... 113

Värintäsmäytys mallikirjoihin ................................................................... 114
Värinäytteiden tulostaminen ..................................................................... 114
PANTONE®-värintäsmäytys .................................................................... 115

Tulostustöiden tallentaminen laitteeseen ................................................................................... 116

Tallennetun työn luominen (Windows) ...................................................................... 116
Tallennetun työn luominen (Mac OS X) .................................................................... 118
Tallennetun työn tulostaminen ................................................................................. 119
Tallennetun työn poistaminen .................................................................................. 119

Työn erotinsivun lisääminen (Windows) .................................................................................. 120
HP ePrint -apuohjelman käyttäminen ....................................................................................... 121
HP ePrint -ohjelmiston käyttäminen ......................................................................................... 122
Applen AirPrint-toiminnon käyttäminen .................................................................................... 123

Laitteen liittäminen AirPrintiin .................................................................................. 123
Laitteen AirPrint-nimen etsiminen ............................................................................. 123
Tulostaminen AirPrintistä ........................................................................................ 123
AirPrint-tuotenimen muuttaminen .............................................................................. 124
AirPrint-ongelmien ratkaiseminen ............................................................................. 124

HP Smart Print (Windows) ..................................................................................................... 125
Käytä helppokäyttöistä USB-tulostusta ..................................................................................... 126

Asiakirjojen tulostaminen helppokäyttöisen USB-tulostustoiminnon avulla ...................... 126

6 Kopioi .......................................................................................................................... 129

Kopioinnin uusien oletusasetusten määrittäminen ...................................................................... 130
Yksittäisen kopion tekeminen ................................................................................................. 132
Useiden kopioiden tekeminen ................................................................................................ 133
Monisivuisen asiakirjan kopioiminen ...................................................................................... 135

vi

FIWW

background image

Kopiointityön lajitteleminen .................................................................................................... 137
Kopiointityön nidonta ........................................................................................................... 139
Kopioiminen molemmille puolille (kaksipuolisesti) ..................................................................... 140

Kopioiminen automaattisesti molemmille puolille ....................................................... 140
Kopioiminen molemmille puolille manuaalisesti ......................................................... 141

Kopioitavan kuvan pienentäminen tai suurentaminen ................................................................ 143
Väri- tai mustavalkokopioiden valitseminen .............................................................................. 145
Kopioitavan kuvan optimoiminen tekstiä tai kuvia varten ........................................................... 146
Kopion vaaleuden/tummuuden säätäminen ............................................................................. 147
Paperikoon ja -tyypin määrittäminen erikoispaperille kopiointia varten ........................................ 149
Työkoontitilan käyttäminen .................................................................................................... 150
Kirjan kopioiminen ............................................................................................................... 151
Valokuvan kopioiminen ......................................................................................................... 153

7 Skannaa/lähetä ........................................................................................................... 155

Skannaus- ja lähetystoimintojen määrittäminen ........................................................................ 156
Skannauksen ja lähetyksen oletusasetusten muuttaminen laitteen ohjauspaneelista ........................ 158
Skannatun asiakirjan lähettäminen verkkokansioon .................................................................. 160
Skannatun asiakirjan lähettäminen laitteen muistissa olevaan kansioon ....................................... 164
Skannatun asiakirjan lähettäminen USB-asemaan ..................................................................... 165

Asiakirjan skannaaminen ja tallentaminen ................................................................ 165

Skannatun asiakirjan lähettäminen yhteen tai useampaan sähköpostiosoitteeseen ........................ 168
Osoitekirjan käyttäminen sähköpostin lähettämiseen ................................................................. 171

Yhteystietojen lisääminen osoitekirjaan laitteen ohjauspaneelista ................................. 171
Asiakirjan lähettäminen sähköpostiin osoitekirjaa käyttämällä ..................................... 173

Valokuvan skannaaminen ..................................................................................................... 176

8 Faksi ............................................................................................................................ 179

Tarvittavien faksiasetusten määrittäminen ................................................................................ 180

Ohjattu faksimääritys ............................................................................................. 180
Aseta tai tarkista päivämäärä ja kellonaika. ............................................................. 181
Päivämäärän/kellonajan esitysmuodon asettaminen tai tarkistaminen .......................... 182

Faksinumeronvalinta-asetusten määrittäminen .......................................................................... 183
Yleisten faksin lähetysasetusten määrittäminen ......................................................................... 185
Faksin laskutuskoodien määrittäminen .................................................................................... 186
Faksitöiden lähetyksen oletusasetusten määrittäminen ............................................................... 187
Faksin vastaanottoasetusten määrittäminen .............................................................................. 189
Faksien tulostuksen ajastaminen ............................................................................................. 190
Tulevien faksien estäminen .................................................................................................... 191

Estettyjen faksien luettelon luominen ......................................................................... 191
Numeroiden poistaminen estettyjen faksien luettelosta ............................................... 191

FIWW

vii

background image

Faksitöiden vastaanoton oletusasetusten määrittäminen ............................................................. 192
Faksien arkistointi ja edelleenlähetys ...................................................................................... 193

Faksiarkiston ottaminen käyttöön ............................................................................. 193
Faksin edelleenlähetyksen ottaminen käyttöön ........................................................... 193

Pikavalintaluettelon luominen ................................................................................................. 194
Numeron lisääminen pikavalintaluetteloon .............................................................................. 197
Pikavalintaluettelon poistaminen ............................................................................................. 198
Yhden numeron poistaminen pikavalintaluettelosta ................................................................... 199
Faksin lähettäminen määrittämällä numerot manuaalisesti ......................................................... 200
Faksin lähettäminen pikavalinnan avulla ................................................................................. 202
Pikavalintaluettelosta nimen perusteella etsiminen ..................................................................... 204
Faksin lähettäminen faksiosoitekirjan numeroiden avulla ........................................................... 205
Haku faksiosoitekirjasta ........................................................................................................ 208
Faksin peruuttaminen ............................................................................................................ 209
Faksiraportit ........................................................................................................................ 210

Faksitoimintaloki ................................................................................................... 210
Laskutuskoodiraportti ............................................................................................. 211
Estettyjen faksien luetteloraportti .............................................................................. 211
Pikavalintaluetteloraportti ....................................................................................... 211
Faksipuheluraportti ................................................................................................ 211

9 Laitteen hallinta ............................................................................................................ 213

IP-verkkoasetusten määrittäminen ........................................................................................... 214

Tulostimen jakamista koskeva vastuunvapautus ......................................................... 214
Verkkoasetusten tarkasteleminen tai muuttaminen ...................................................... 214
TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista ............................. 214
IPv6:n TCP/IP-parametrien määrittäminen manuaalisesti ohjauspaneelista .................... 215

HP:n sulautettu Web-palvelin ................................................................................................. 216

HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen ............................................................. 216
HP:n sulautetun Web-palvelimen ominaisuudet .......................................................... 217

Tietoja-välilehti ....................................................................................... 217
Yleiset-välilehti ....................................................................................... 217
Kopioi/Tulosta-välilehti ........................................................................... 218
Skann./Digitaaliläh. -välilehti .................................................................. 219
Faksi-välilehti ......................................................................................... 220
Vianmääritys-välilehti .............................................................................. 220
Suojaus-välilehti ..................................................................................... 221
HP:n Web-palvelut-välilehti ...................................................................... 221
Verkot-välilehti ....................................................................................... 222
Muita linkkejä -luettelo ............................................................................ 222

HP-apuohjelma (Mac OS X) ................................................................................................... 223

viii

FIWW

background image

HP-apuohjelman avaaminen ................................................................................... 223
HP-apuohjelman ominaisuudet ................................................................................ 223

HP Web Jetadmin -ohjelmiston käyttäminen ............................................................................. 225
EconoMode-asetukset ........................................................................................................... 226

Nopeuden tai energiankulutuksen optimoiminen ....................................................... 226
Lepotilan määrittäminen ......................................................................................... 226
Lepotilan aikataulun määrittäminen ......................................................................... 226

Tuotteen suojausominaisuudet ................................................................................................ 228

Turvallisuuslausunnot ............................................................................................. 228
IPsec (IP Security) .................................................................................................. 228
Laitteeseen kirjautuminen ........................................................................................ 228
Järjestelmäsalasanan määrittäminen ........................................................................ 228
Salaustuki: HP:n nopeat salatut kiintolevyt ................................................................ 229
Ohjainkorttipaikan lukitseminen .............................................................................. 229

Laitteen laiteohjelmiston päivittäminen .................................................................................... 230

10 Ongelmien ratkaiseminen ........................................................................................... 231

Ongelmanratkaisun tarkistusluettelo ........................................................................................ 232
Laitteen suorituskykyyn vaikuttavat tekijät ................................................................................ 234
Tehdasasetusten palauttaminen .............................................................................................. 235
Ohjauspaneelin ohje ............................................................................................................ 236
Laite ottaa paperit sisäänsä virheellisesti tai tukkeutuu ............................................................... 237

Laite ei poimi paperia ............................................................................................ 237
Laite poimii useita paperiarkkeja ............................................................................. 237
Asiakirjansyöttölaite tukkeutuu, se syöttää paperin vinoon tai poimii useita
paperiarkkeja kerralla. .......................................................................................... 238
Paperitukosten estäminen ....................................................................................... 238

Tukosten poistaminen ............................................................................................................ 239

Tukoksen sijainti .................................................................................................... 239
Automaattisiirtyminen tukosten poistamiseen ............................................................. 239
Tukosten poistaminen asiakirjansyöttölaitteesta ......................................................... 240
Paperitukosten poistaminen tulostelokeroalueelta ....................................................... 242
Nitojan tukosten poistaminen .................................................................................. 242
Nitoja/lajittelulaitteen tukoksen poistaminen ............................................................. 245
Tukosten poistaminen oikeasta luukusta .................................................................... 247
Tukosten poistaminen lokerosta 1 ............................................................................ 249
Tukosten poistaminen lokerosta 2 ............................................................................ 251
Tukosten poistaminen 1 x 500 arkin syöttölaitteesta tai 1 x 500 arkin kaapillisesta
syöttölaitteesta ...................................................................................................... 253
Tukosten poistaminen 3 x 500 arkin syöttölaitteesta .................................................. 255
Tukosten poistaminen 3 500 arkin suurikapasiteettisesta lokerosta ............................... 257

FIWW

ix

background image

Tukosselvityksen muuttaminen ................................................................................................ 260
Tulostuslaadun parantaminen ................................................................................................ 261

Tulostaminen toisesta ohjelmasta ............................................................................. 261
Määritä tulostustyön paperityyppiasetus ................................................................... 261

Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Windows) ......................................... 261
Paperityyppiasetuksen tarkistaminen (Mac OS X) ....................................... 261

Tarkista värikasetin tila .......................................................................................... 262
Kohdista värit kalibroimalla laite ............................................................................. 262
Puhdistussivun tulostaminen .................................................................................... 263
Sisäiset tulostuslaadun testisivut ............................................................................... 263
Tarkista värikasetti visuaalisesti ............................................................................... 263
Paperin ja tulostusympäristön tarkistaminen .............................................................. 264

Käytä paperia, joka täyttää HP:n asettamat vaatimukset ............................. 264
Ympäristön tarkistaminen ........................................................................ 264

Väriasetusten säätäminen (Windows) ...................................................................... 265
Toisen tulostinohjaimen kokeileminen ....................................................................... 266
Määritä yksittäisen lokeron kohdistus ....................................................................... 267

Kopiolaadun parantaminen ................................................................................................... 268

Skannerin lasin tarkistaminen lian ja tahrojen varalta ................................................ 268
Skannerin kalibroiminen ........................................................................................ 270
Paperiasetusten tarkistaminen ................................................................................. 270

Paperikoon ja -tyypin määritykset ............................................................. 270
Kopiointilokeron valitseminen .................................................................. 270

Kuvan säätöasetusten tarkistaminen ......................................................................... 270
Kopioitavan kuvan optimoiminen tekstiä tai kuvia varten ............................................ 271
Kopiointi reunasta reunaan .................................................................................... 271
Asiakirjansyöttölaitteen rullien ja erottelualustan puhdistaminen .................................. 272

Skannauslaadun parantaminen .............................................................................................. 274

Skannerin lasin tarkistaminen lian ja tahrojen varalta ................................................ 274
Tarkkuusasetusten tarkistaminen .............................................................................. 275
Väriasetusten tarkistaminen .................................................................................... 276
Kuvan säätöasetusten tarkistaminen ......................................................................... 276
Tekstin tai kuvien skannauslaadun optimointi ............................................................ 276
Tulostuslaadun asetusten tarkistaminen ..................................................................... 277
Asiakirjansyöttölaitteen rullien ja erottelualustan puhdistaminen .................................. 277

Faksilaadun parantaminen .................................................................................................... 279

Skannerin lasin tarkistaminen lian ja tahrojen varalta ................................................ 279
Faksin lähetystarkkuusasetusten tarkistaminen ........................................................... 281
Kuvan säätöasetusten tarkistaminen ......................................................................... 281
Tekstien tai kuvien faksilaadun optimointi ................................................................. 281
Virheenkorjausasetusten tarkistaminen ..................................................................... 282

x

FIWW

background image

Lähettäminen toiseen faksilaitteeseen ....................................................................... 282
Asiakirjansyöttölaitteen rullien ja erottelualustan puhdistaminen .................................. 282
Sovita sivulle -asetuksen tarkistaminen ...................................................................... 284
Lähettäjän faksilaitteen tarkistaminen ....................................................................... 284

Laite ei tulosta tai tulostaa hitaasti. ......................................................................................... 285

Laite ei tulosta. ...................................................................................................... 285
Tuote tulostaa hitaasti ............................................................................................ 285

Helppokäyttöisen USB-tulostuksen ongelmien ratkaiseminen ....................................................... 286

Hae USB-muistitikulta -valikko ei avaudu, kun USB-asema asetetaan paikalleen ............. 286
Tiedostoa ei voi tulostaa USB-asemalta .................................................................... 287
Tulostettava tiedosto ei näy Hae USB-muistitikulta -valikossa ........................................ 287

USB-liitäntäongelmien ratkaiseminen ...................................................................................... 288
Kiinteän verkon ongelmien ratkaiseminen ................................................................................ 289

Laitteen fyysinen yhteys on heikko ........................................................................... 289
Tietokone käyttää virheellistä IP-osoitetta laitteelle ...................................................... 289
Tietokone ei saa yhteyttä laitteeseen ........................................................................ 290
Laite käyttää verkolle virheellisiä yhteys- ja kaksisuuntaisuusasetuksia .......................... 290
Uudet ohjelmat saattavat aiheuttaa yhteensopivuusongelmia ...................................... 290
Tietokone tai työasema saattaa olla väärin määritetty ................................................ 290
Laite on poistettu käytöstä, tai muut verkkoasetukset ovat virheellisiä ............................ 290

Faksiongelmien ratkaiseminen ............................................................................................... 291

Tarkistusluettelo faksiongelmien ratkaisemiseksi ......................................................... 291

Millaista puhelinlinjaa käytät? .................................................................. 291
Onko käytössä ylijännitesuojalaite? .......................................................... 291
Käytätkö puhelinyhtiön ääniviestipalvelua tai puhelinvastaajaa? .................. 291
Onko puhelinlinjassa puheluiden jonotustoiminto? ...................................... 292

Faksilaitteen tilan tarkistaminen ............................................................................... 293
Yleisiä faksiongelmia ............................................................................................. 294
Fax over VoIP -verkkojen käyttäminen ...................................................................... 295
Faksin vastaanotto-ongelmat ................................................................................... 296
Faksin lähetysongelmat .......................................................................................... 298
Faksin virhekoodit ................................................................................................. 300
Faksin virheilmoitukset laitteen ohjauspaneelissa ....................................................... 300

Faksilähetyksen ilmoitukset ...................................................................... 301
Faksin vastaanottoilmoitukset ................................................................... 302

Huoltoasetukset ..................................................................................................... 303

Vianmääritys-valikon asetukset ................................................................. 303

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen (Windows) .......................................................... 304

Laitteen tulostinohjain ei näy Tulostin-kansiossa ......................................................... 304
Ohjelmiston asennuksen aikana näytettiin virhesanoma ............................................. 304
Laite on Valmis-tilassa, mutta mitään ei tulostu .......................................................... 304

FIWW

xi

background image

Laitteen ohjelmiston ongelmien ratkaiseminen (Mac OS X) ........................................................ 306

Laitteen nimi ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja skannaa -luettelon laiteluettelossa .... 306
Tulostustyötä ei lähetetty haluamaasi laitteeseen ........................................................ 306
USB-kaapelilla tietokoneeseen kytketty laite ei näy Tulosta ja faksaa- tai Tulosta ja
skannaa -luettelossa, kun ohjain on valittu ................................................................ 306

Ohjelmiston poistaminen (Windows) ...................................................................................... 308
Tulostinohjaimen poistaminen (Mac OS X) .............................................................................. 309

Hakemisto ........................................................................................................................ 311

xii

FIWW