HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Faksitöiden vastaanoton oletusasetusten määrittäminen

background image

Faksitöiden vastaanoton oletusasetusten
määrittäminen

HUOMAUTUS:

Työn oletusasetukset ovat samat kaikissa faksitoiminnoissa: analogisessa faksissa,

lähiverkkofaksissa ja Internet-faksissa.

1.

Selaa ohjauspaneelin aloitusnäytössä

Hallinta

-painikkeen kohtaan ja kosketa sitä.

2.

Avaa seuraavat valikot:

Faksiasetukset

Faksivastaanottoasetukset

Työn oletusasetukset

Määritä jotkin seuraavista asetuksista:

Valikkokohta

Kuvaus

Ilmoitus

Ilmoitus

-asetus määrittää, milloin tulevien faksien faksipuheluraportti tulostetaan.

Leimaa vastaanotetut faksit

Leimaa vastaanotetut faksit

-asetuksella otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä

saapuvien faksien leimaaminen. Leimaus merkitsee tulevan faksin jokaiselle sivulle
päivämäärän, kellonajan, puhelinnumeron ja sivunumeron.

Sovita sivulle

Tulostettavan faksin sivukokoa valittaessa tuote määrittää lähimmän vastaavan
sivukoon ja sovittaa halutun koon tuotteessa käytettävissä olevien kokoasetusten
mukaan. Jos sovita sivulle -asetus on käytössä ja vastaanotettu kuva on paperikokoa
suurempi, tuote yrittää skaalata kuvan sivulle sopivaksi. Jos tämä asetus ei ole
käytössä, sivua suurempi tuleva kuva jakautuu usealle sivulle.

Paperin valinta

Paperin valinta

-toiminnolla voit määritellä, mitä lokeroa käytetään faksien

tulostamiseen.

Sivut

Sivut

-toiminnolla voit valita, tulostetaanko faksit yksi- vai kaksipuoleisina.

192

Luku 8 Faksi

FIWW