HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - HP-apuohjelman ominaisuudet

background image

HP-apuohjelman ominaisuudet

HP-apuohjelma sisältää sivuja, joita voit avata Kaikki asetukset -luettelosta osoittamalla. Seuraavat

tiedot saat, kun avaat HP:n verkkosivusto valitsemalla kuvakkeen minkä tahansa sivun yläreunasta:

HP-tuki

Tarvikkeet

Rekisteröinti

Kierrätys

Seuraavassa taulukossa on kuvattu toimet, joita voit suorittaa HP-apuohjelman avulla.

Valikko

Kohde

Kuvaus

Tiedot ja tuki

Tarvikkeiden tila

Näyttää laitteiden tarvikkeiden tilan sekä tarvikkeiden online-
tilauslinkit.

Laitetiedot

Valitun laitteen tietojen näyttäminen.

Tiedoston lataus

Tiedostojen siirtäminen tietokoneesta laitteeseen.

Lataa fontit

Fonttitiedostojen siirtäminen tietokoneesta laitteeseen.

HP ePrintCenter

Avaa HP ePrintCenterin.

Päivitä
laiteohjelmisto

Siirtää laitteeseen laiteohjelmiston päivitystiedoston.

HUOMAUTUS:

Asetus on käytettävissä vasta, kun valitset Näytä-

valikosta kohdan Näytä lisäasetukset.

FIWW

HP-apuohjelma (Mac OS X)

223

background image

Valikko

Kohde

Kuvaus

Komennot

Lähettää laitteeseen erikoismerkkejä tai tulostuskomentoja tulostustyön
jälkeen.

HUOMAUTUS:

Asetus on käytettävissä vasta, kun valitset Näytä-

valikosta kohdan Näytä lisäasetukset.

Tulostimen asetukset

Tarvikkeiden hallinta

Määrittää, miten laite toimii, kun tarvikkeiden arvioitu käyttöikä on
päättymässä.

Lokeromääritys

Lokeroiden oletusasetusten muuttaminen.

Tulostuslaitteet

Valinnaisten tulostuslaitteiden asetusten hallinta

Kaksipuolinen
tulostustila

Automaattisen kaksipuolisen tulostuksen ottaminen käyttöön.

Suojaa suorat portit

Poistaa käytöstä tulostamisen USB- tai rinnakkaisporteista.

Tallennetut työt

Laitteen kiintolevylle tallennettujen tulostustöiden hallinta.

Verkkoasetukset

Määrittää verkkoasetukset, kuten IPv4- ja IPv6-asetukset.

Lisäasetukset

Mahdollistaa HP Embedded Web Serverin käytön.

Scan Settings
(Skannausasetukset)

Skannaa
sähköpostiin

Avaa HP:n sulautetun Web-palvelimen sivun, jossa voi määritellä
sähköpostiin skannaamisen asetukset.

HUOMAUTUS:

USB-yhteyksiä ei tueta.

Skannaus
verkkokansioon

Avaa HP:n sulautetun Web-palvelimen sivun, jossa voi määritellä
verkkokansioon skannaamisen asetukset.

HUOMAUTUS:

USB-yhteyksiä ei tueta.

224

Luku 9 Laitteen hallinta

FIWW