HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Faksin vastaanotto-ongelmat

background image

Faksin vastaanotto-ongelmat

Ongelma

Syy

Ratkaisu

Faksilaite ei vastaa saapuviin
faksilähetyksiin (faksia ei havaittu).

Vastausviiveen asetus on ehkä väärä.

Tarkista vastausviiveasetus.

Faksikaapelia ei ehkä ole kiinnitetty
kunnolla, tai faksikaapeli ei toimi.

Tarkista asennus. Varmista, että käytät
laitteen tai faksilisälaitteen mukana
toimitettua faksikaapelia.

Puhelinlinja ei ehkä toimi.

Irrota faksilisälaite puhelinpistokkeesta ja
kytke puhelin. Tarkista puhelinlinjan
toimivuus yrittämällä soittaa puhelu.

Jos käytössä on PBX-järjestelmä,
soittosignaaleja ei ehkä ole määritetty
oikein.

Tarkista soittosignaalien määritys PBX-
järjestelmässä.

Ääniviestipalvelu saattaa estää faksien
vastaanottamisen.

Tee jokin seuraavista:

Lakkauta viestipalvelu.

Käytä omaa puhelinlinjaa
faksipuheluille.

Muuta faksilaitteen vastausviive
äänipostin vastausviivettä
pienemmäksi.

Faksien vastaanottaminen on erittäin
hidasta.

Vastaanottamasi faksi saattaa olla
monimutkainen, esimerkiksi sellainen,
jossa on paljon kuvia.

Monimutkaisten faksien lähetys kestää
tavallista kauemmin.

Lähettävän faksin modeemin nopeus voi
olla pieni.

Faksilisälaite vastaanottaa faksin niin
nopeasti kuin lähettävän faksilaitteen
modeemi pystyy lähettämään. Odota,
kunnes faksilähetys on valmis.

Faksin lähetys- tai vastaanottotarkkuus
on erittäin korkea. Korkea
tarkkuusasetus tuottaa tavallisesti hyvän
laadun, mutta myös pidentää
lähetysaikaa.

Pyydä lähettäjää pienentämään faksin
tarkkuutta ja lähettämään se uudelleen.

Jos puhelinlinjayhteys on huono,
faksilaite ja lähettävä faksilaite yrittävät
korjata virheet hidastamalla toimintaa.

Pyydä lähettäjää lähettämään faksi
uudelleen. Pyydä puhelinyhtiötä
tarkistamaan puhelinlinja.

Tuote ei tulosta fakseja.

Syöttölokerossa ei ole paperia.

Lisää paperia. Kaikki faksit, jotka
saapuvat syöttölokeron ollessa tyhjä,
tallentuvat muistiin ja tulostuvat heti, kun
lokerossa on paperia.

Faksien tulostuksen ajastus

-toiminto on

käytössä.

Faksit tulostuvat aikataulun mukaisesti.
Voit tulostaa faksit heti poistamalla

Faksien tulostuksen ajastus

-ominaisuuden

käytöstä.

296

Luku 10 Ongelmien ratkaiseminen

FIWW

background image

Ongelma

Syy

Ratkaisu

Tuotteessa on vähän väriainetta, tai
väriaine on loppunut.

Jos määritys on tehty, laite lopettaa
tulostamisen heti, kun väriaine on
vähissä tai väriaine loppuu. Saapuvat
faksit tallennetaan muistiin ja tulostetaan
sen jälkeen, kun väriainetta on lisätty.

Saapuva puhelu saattaa olla
äänipuhelu.

Saapuvat puhelut näkyvät
puheluraportissa yleensä Faksia ei
havaittu
-virheenä. Koska nämä ovat
äänipuheluita eivätkä faksivirheitä,
mitään toimia ei tarvita.

Saapuvan faksin vastaanotto keskeytyi.

Tarkista, että faksipuhelinlinjassa ei ole
käytössä puheluiden jonotustoimintoa.
Jonotusilmoitus saattaa keskeyttää
meneillään olevan faksipuhelun, mikä
aiheuttaa tietoliikennevirheen.

Faksien tulostuksen ajastus

-toiminnon

asetukseksi on määritetty

Tallenna faksit

aina

.

Muuta

Faksien tulostuksen ajastus

-asetukseksi

Tulosta faksit aina

.

FIWW

Faksiongelmien ratkaiseminen

297