HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Tuote tulostaa hitaasti

background image

Tuote tulostaa hitaasti

Jos laite tulostaa hitaasti, kokeile seuraavia ratkaisutapoja.

1.

Varmista, että tietokone vastaa laitteen teknisten ominaisuuksien vähimmäisvaatimuksia. Saat

luettelon teknisistä tiedoista seuraavasta osoitteesta:

www.hp.com/support/lj700colorMFPM775

.

2.

Kun määrität laitteen tulostamaan tietyille paperityypeille, kuten painavalle paperille, laite tulostaa

hitaammin kuin tavallisesti, jotta se voi kiinnittää väriaineen paperiin oikein. Jos paperityypin

asetus ei vastaa käytettävän paperin tyyppiä, muuta asetus oikeanlaiseksi.

FIWW

Laite ei tulosta tai tulostaa hitaasti.

285