HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series Көмектесіңдер

background image

LASERJET ENTERPRISE 700 COLOR MFP

Пайдаланушы нұсқаулығы

M775dn

M775f

M775z

M775z+

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 color MFP

M775

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық жəне лицензия

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға
сəйкес жағдайлардан басқа кезде

, алдын

ала жазбаша түрде алынған рұқсатсыз

,

көшіруге

, бейімдендіруге немесе

аударуға рұқсат етілмейді

.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз
өзгертілуі мүмкін

.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін
кепілдіктер осындай өнімдер мен
қызметтерге берілетін тікелей кепілдік
жөніндегі мəлімдемелерде ғана
көрсетілген

. Бұл құжаттағы

мəлімдемелер қосымша кепілдік ретінде
қабылданбауы тиіс

. НР бұл құжаттағы

техникалық немесе редакторлық қателер
немесе кемшіліктер үшін жауап
бермейді

.

Бөлік нөмірі

: CC522-90918

Edition 2, 10/2012

Сауда белгілерінің иелері

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

, and

PostScript

®

Adobe Systems Incorporated

корпорациясының сауда белгілері

.

Apple жəне Apple логотипі — Apple

Computer, Inc. компаниясының АҚШ пен
басқа елдердегі сауда белгілері

. iPod —

Apple Computer, Inc компаниясының
сауда белгісі

. iPod белгісі заңды немесе

құқық иесі рұқсат еткен көшірме үшін
қолданылады

. Музыканы ұрламаңыз.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP
жəне

Windows Vista® — Microsoft

корпорациясының АҚШ

-та тіркелген

сауда белгілері

.

PANTONE® - Пантон Корпорациясын'ың
түске арналған бақылау

-стандартты

тауар белгісі

.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар

белгісі

.

background image

Maзмұны

1 Өніммен танысу ................................................................................................................. 1

Өнімдерді салыстыру

............................................................................................................. 2

Өнім көріністері

...................................................................................................................... 6

Өнімнің алдыңғы көрінісі

......................................................................................... 6

Өнімнің артқы көрінісі

.............................................................................................. 7

Өнім кірісінің параметрлері

..................................................................................... 8

Интерфейстік порттар

............................................................................................. 9

Сериялық нөмір мен үлгі нөмірінің орны

................................................................ 10

Басқару тақтасы

.................................................................................................................. 11

Басқару тақтасының орналасуы

............................................................................ 11

Негізгі экрандағы басқару тақтасы

......................................................................... 11

Басқару тақтасын тазалау

..................................................................................... 13

Басқару тақтасының анықтамасы

.......................................................................... 13

Өнім есептері

...................................................................................................................... 15

2 Өнімді жалғау жəне бағдарламаны орнату ......................................................................... 17

USB кабелін пайдаланып өнімді компьютерге жалғап, бағдарламаны орнатыңыз (Windows) . . 18
Желілік кабельді пайдаланып өнімді желіге қосып

, бағдарламаны орнатыңыз (Windows) ...... 19

IP мекенжайын конфигурациялау ........................................................................... 19
Бағдарламалық құралды орнату

............................................................................ 20

USB кабелін пайдаланып өнімді компьютерге жалғап, бағдарламалық құралды орнатыңыз
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 21
Желілік кабельді пайдаланып өнімді желіге қосып

, бағдарламалық құралды орнатыңыз

(Mac OS X) ........................................................................................................................... 22

IP мекенжайын конфигурациялау ........................................................................... 22
Бағдарламалық құралды орнату

............................................................................ 23

3 Кіріс науалары жəне шығыс себеттер ................................................................................ 25

Қолдау көрсетілетін қағаз өлшемдері

................................................................................... 26

Қолдау көрсетілетін қағаз түрлері

......................................................................................... 30

Науалардың параметрлерін реттеу

...................................................................................... 32

KKWW

iii

background image

Қағазды салғанда науаны реттеу

.......................................................................... 32

Науаны баспа тапсырмасының параметрлеріне сəйкестендіру үшін реттеңіз

. ........ 32

Науаның параметрлерін басқару тақтасынан реттеңіз

........................................... 33

Альтернативті бланк режимі

................................................................................................. 34

1-науа .................................................................................................................................. 35

Науа сыйымдылығы жəне қағаз бағдары

............................................................... 35

1-науаға қағаз салыңыз ......................................................................................... 38
Автоматты қағаз сезу

(авто сезу режимі) ............................................................... 40

Авто сезу параметрлері

......................................................................... 40

2-науа .................................................................................................................................. 41

Науа сыйымдылығы жəне қағаз бағдары

............................................................... 41

2-науаға қағаз салу ............................................................................................... 43
Автоматты қағаз сезу

(авто сезу режимі) ............................................................... 44

Авто сезу параметрлері

......................................................................... 45

500 парақтық науалар ......................................................................................................... 46

Науа сыйымдылығы жəне қағаз бағдары

............................................................... 46

500 парақтық науаны жүктеңіз .............................................................................. 48
Автоматты қағаз сезу

(авто сезу режимі) ............................................................... 49

Авто сезу параметрлері

......................................................................... 50

3 500 парақтық жоғары сыйымдылықты науа ....................................................................... 51

3 500 парақтық жоғары сыйымдылықты кіріс сыйымдылығы жəне қағаз бағдары ... 51
3 500 парақтық жоғары сыйымдылықты науаны салыңыз ...................................... 51

Стандартты шығару қалтасы

................................................................................................ 53

Қысқыш

/жинақтағыш (тек z жəне z+ модельдерінде) ............................................................ 53

4 Бөліктер, жабдықтар мен аксессуарлар ............................................................................. 55

Бөлшектерге

, керек-жарақтарға жəне жабдықтарға тапсырыс беру ....................................... 56

HP компаниясының HP шығармаған жабдықтарға қатысты саясаты ....................................... 57
HP компаниясының жалған өніммен күрес веб-торабы .......................................................... 58
Тонер картриджді шамаланған пайдалану мерзімінің соңына жақындағанда басып шығару

. . 59

Басқару тақтасы арқылы Өте төмен параметрлер опцияларын қосу немесе өшіру

................ 60

Тұтынушының өзі жөндейтін бөлшектер

............................................................................... 62

Керек

-жарақтар .................................................................................................................... 65

Тонер картридждері

: ............................................................................................................ 66

Тонер картриджін көру

.......................................................................................... 66

Тонер картриджі туралы ақпарат

........................................................................... 67

Тонер картридждерін қайта өңдеу

.......................................................... 67

Тонер картриджін сақтау

........................................................................ 67

HP шығармаған тонер картридждеріне қатысты HP саясаты .................... 67

Тонер картридждерін ауыстыру

............................................................................. 68

iv

KKWW

background image

Тонер жинау құрылғысы

....................................................................................................... 71

Тонер жинау құрылғысын ауыстырыңыз

................................................................ 71

Степлерлер

(тек степлерлеу үлгілерінде) ............................................................................. 74

Қапсырмаларды салу

............................................................................................ 74

5 Басып шығару ................................................................................................................. 77

Қолдау көрсетілетін принтер драйверлері

(Windows) ............................................................ 78

HP Əмбебап Принтер Драйвері (UPD) ..................................................................... 79

UPD орнату режимдері ........................................................................... 79

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту

(Windows) ..................................................... 80

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту

.......................................................................................... 80

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту

............ 80

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

.................................................. 81

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту

(Mac OS X) .................................................... 82

Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту

.......................................................................................... 82

Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту

............ 82

Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту

.................................................. 82

Басып шығару тапсырмалары

(Windows) .............................................................................. 84

Басып шығару төте жолын пайдалану

(Windows) ................................................... 84

Басып шығару төте жолдарын жасау

(Windows) .................................................... 86

Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару

(Windows жүйесі) ................. 89

Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару

(Windows) ........................................... 91

Бір параққа бірнеше бетті басып шығару

(Windows) ............................................... 93

Бет бағдарын таңдау

(Windows) ............................................................................ 95

Қағаз түрін таңдау

(Windows) ................................................................................ 97

Түрлі қағазға бірінші немесе соңғы бетті басып шығару

(Windows) ....................... 100

Бет өлшеміне лайықтау үшін құжатты масштабтау

(Windows) .............................. 103

Кітапша жасау

(Windows) .................................................................................... 105

Қыстыру параметрлерін таңдау

(Windows) .......................................................... 107

Басып шығару тапсырмалары

(Mac OS X) ........................................................................... 109

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрлерін пайдалану

(Mac OS X) ....... 109

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрін жасау

(Mac OS X) .................... 109

Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару

(Mac OS X) ......................... 109

Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару

(Mac OS X) ........................................ 110

Бір параққа бірнеше бетті басып шығару

(Mac OS X) ............................................ 110

Бет бағдарын таңдау

(Mac OS X) ......................................................................... 110

Қағаз түрін таңдау

(Mac OS X) ............................................................................. 111

Мұқаба бетті басып шығару

(Mac OS X) ............................................................... 111

KKWW

v

background image

Бет өлшемін лайықтау үшін құжатты масштабтау

(Mac OS X) ............................... 111

Кітапша жасау

(Mac OS X) ................................................................................... 111

Қыстыру параметрлерін таңдау

(Mac OS X) .......................................................... 112

Қосымша басып шығару тапсырмалары

(Windows) ............................................................. 113

Басып шығару тапсырмасын тоқтату

(Windows) ................................................... 113

Қағаз өлшемін таңдау

(Windows) ......................................................................... 113

Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау

(Windows) ..................................................... 114

Су таңбаларды басып шығару

(Windows) ............................................................ 114

Қосымша басып шығару тапсырмалары

(Mac OS X) ............................................................ 115

Басып шығару тапсырмасын тоқтату

(Mac OS X) .................................................. 115

Қағаз өлшемін таңдау

(Mac OS X) ........................................................................ 115

Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау

(Mac OS X) .................................................... 115

Су таңбаларды басып шығару

(Mac OS X) ........................................................... 116

Түсті басып шығару

........................................................................................................... 117

HP EasyColor опциясын пайдалану ....................................................................... 117
Түс опцияларын өзгерту

(Windows) ..................................................................... 117

Басып шығару тапсырмасы үшін түс тақырыбын өзгерту

(Windows) ..................... 118

Түс опцияларын өзгерту

(Mac OS X) .................................................................... 119

Қолмен реттелетін түс опциялары

....................................................................... 119

Түстер сəйкестігі

................................................................................................. 120

Үлгілер кітабының түсін сəйкестендіру

.................................................. 121

Түс үлгілерін басып шығару

.................................................................. 121

PANTONE® түс сəйкестендіруі ............................................................. 121

Басып шығару тапсырмаларын өнімде сақтау

.................................................................... 122

Сақталған тапсырма жасау

(Windows) ................................................................. 122

Сақталған тапсырманы жасау

(Mac OS X) ............................................................ 124

Сақталған тапсырманы басып шығару

................................................................. 125

Сақталған тапсырманы жою

................................................................................ 125

Тапсырмаларды бөлгіш бетті қосу

(Windows) ..................................................................... 127

HP ePrint қызметін пайдалану .............................................................................................. 128
HP ePrint бағдарламалық құралын пайдалану ..................................................................... 129
Apple AirPrint функциясын пайдалану ................................................................................. 130

Өнімді

AirPrint функциясына жалғаңыз ................................................................. 130

Өнімнің

AirPrint атауын табу ................................................................................ 130

AirPrint функциясынан басып шығару ................................................................... 130
AirPrint өнім атауын өзгерту ................................................................................. 131
AirPrint проблемаларын шешу ............................................................................. 131

HP Smart Print бағдарламасын пайдалану (Windows) ........................................................... 132
Оңай ашылатын

USB құрылғысынан басып шығару мүмкіндігін пайдалану .......................... 133

Оңай ашылатын

USB құжаттарын басып шығарыңыз ........................................... 133

vi

KKWW

background image

6 Көшіру .......................................................................................................................... 135

Əдепкі көшіру параметрлерін жаңадан орнату

.................................................................... 136

Жалғыз көшірме жасау

....................................................................................................... 138

Бірнеше көшірме жасау

...................................................................................................... 139

Бірнеше беттен тұратын түпнұсқаның көшірмесін жасау

..................................................... 141

Көшіру тапсырмасын салыстыру

........................................................................................ 143

Көшірме тапсырмасын қыстыру

.......................................................................................... 145

Екі жағына басып шығару

(дуплекс) .................................................................................... 146

Екі жағына автоматты түрде басып шығару

......................................................... 146

Қолмен екі жағына басып шығару

........................................................................ 147

Көшірмедегі бейнені үлкейту немесе кішірейту

................................................................... 149

Түрлі түсті немесе ақ

-қара көшірмелер жасау ..................................................................... 151

Мəтін немесе суреттер үшін көшірме сапасын оңтайландыру

............................................. 152

Көшіру ашықтығын

/күңгірттігін реттеу ................................................................................ 153

Арнайы қағазға көшіру үшін қағаз өлшемін жəне түрін орнатыңыз

....................................... 155

Тапсырмаларды құру режимін пайдалану

........................................................................... 156

Кітапты көшіру

................................................................................................................... 157

Фотосуретті көшіру

............................................................................................................ 159

7 Сканерлеу/жіберу .......................................................................................................... 161

Сканерлеу

/жіберу мүмкіндіктерін орнату ............................................................................ 162

Əдепкі сканерлеу

/жіберу параметрлерін өнімнің басқару тақтасында өзгерту ..................... 164

Сканерленген құжатты желілік қалтаға жіберу

.................................................................... 166

Сканерленген құжатты өнім жадындағы қалтаға жіберу

...................................................... 170

Сканерленген құжатты

USB флеш жадына жіберу ............................................................... 171

Құжатты сканерлеу жəне сақтау

.......................................................................... 171

Сканерленген құжатты бір немесе бірнеше электрондық пошта мекенжайларына жіберу

.... 174

Электрондық поштаны жіберу үшін мекенжайлық кітапты пайдалану

.................................. 177

Өнімнің басқару тақтасынан мекенжайлық кітапқа контактілерді қосу

................... 177

Мекенжайлық кітапты пайдалана отырып құжатты электрондық поштаға жіберу

. . 179

Фотосуреттерді сканерлеу

................................................................................................. 182

8 Факс ............................................................................................................................. 185

Міндетті факс параметрлерін конфигурациялау

................................................................. 186

Факс параметрлерін орнату шебері

..................................................................... 186

Күн мен уақытты орнату немесе тексеру

............................................................. 187

Күн

/уақыт пішімін орнату немесе тексеру ............................................................ 188

Факс теру параметрлерін конфигурациялау

........................................................................ 189

Жалпы факс жіберу параметрлерін конфигурациялау

........................................................ 191

Факс төлем кодтарын конфигурациялау

............................................................................. 192

KKWW

vii

background image

Факс жіберу тапсырмалары үшін əдепкі опцияларды конфигурациялау

............................... 193

Факс қабылдау параметрлерін конфигурациялау

................................................................ 195

Факстарды басып шығару кестесін пайдалану

.................................................................... 196

Кіріс факстарды бұғаттау

................................................................................................... 197

Бұғатталған факс тізімін жасау

............................................................................ 197

Бұғатталған факстар тізімінен нөмірлерді жою

.................................................... 197

Факс қабылдау тапсырмалары үшін əдепкі опцияларды конфигурациялау

.......................... 198

Факстарды мұрағаттау жəне қайта бағыттау

....................................................................... 199

Факстарды мұрағаттауды қосу

............................................................................. 199

Факстарды қайта бағыттауды қосу

....................................................................... 199

Жылдам теру тізімін жасау

................................................................................................. 200

Бар жылдам теру тізіміне нөмірді қосу

................................................................................ 203

Жылдам теру тізімін жою

................................................................................................... 204

Жылдам теру тізімінен бір нөмірді жою

............................................................................... 205

Нөмірлерді қолмен енгізу арқылы факс жіберу

................................................................... 206

Нөмірді тез теру арқылы факс жіберіңіз

.............................................................................. 208

Жылдам теру тізімінде аттары бойынша іздеу

.................................................................... 210

Факс мекенжай кітабының нөмірлерін пайдалана отырып факс жіберу

................................ 211

Факс мекенжайлық кітабында іздеу

.................................................................................... 214

Факсті тоқтату

.................................................................................................................... 215

Факс есептері

.................................................................................................................... 216

Факс жұмыстарын тіркеу журналы

....................................................................... 216

Төлем коды туралы есеп

..................................................................................... 217

Бұғатталған факстар тізімі туралы есеп

............................................................... 217

Жылдам теру тізімі туралы есеп

.......................................................................... 217

Факс шақыру туралы есеп

................................................................................... 217

9 Өнімді басқару .............................................................................................................. 219

IP желі параметрлерін реттеу ............................................................................................. 220

Принтер ортақтасқан дисклеймері

....................................................................... 220

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту

............................................................ 220

IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз .............................. 220
IPv6 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеңіз .............................. 221

HP енгізілген веб сервері .................................................................................................... 222

НР ендірілген веб

-серверін ашу ........................................................................... 222

HP енгізілген веб-серверінің мүмкіндіктері ............................................................ 223

Ақпарат қойындысы

............................................................................. 223

Жалпы қойындысы

............................................................................... 224

Көшіру

/басып шығару (Копирование/печать) қойындысы ..................... 225

viii

KKWW

background image

Сканерлеу

/сандық жіберу (Сканирование/цифровая отправка)

қойындысы

.......................................................................................... 225

Факс қойындысы

.................................................................................. 227

Ақаулықтарды жою қойындысы

............................................................ 228

Қауіпсіздік қойындысы

.......................................................................... 228

HP веб-қызметтері қойындысы .............................................................. 229
Желіге қосылу қойындысы

................................................................... 229

Басқа сілтемелер тізімі

......................................................................... 229

HP қызметтік бағдарламасы (Mac OS X) .............................................................................. 230

HP қызметтік бағдарламасын ашыңыз ................................................................. 230
HP утилитасының функциялары .......................................................................... 230

HP Web Jetadmin бағдарламалық құралын пайдалану ......................................................... 232
Үнемдеу параметрлері

....................................................................................................... 233

Жылдамдықты немесе қуатты пайдалануды оңтайландыру

................................. 233

Күту режимін реттеу

............................................................................................ 233

Күту режиміне өту кестесін орнату

....................................................................... 234

Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері

......................................................................................... 235

Қауіпсіздік мəлімделері

....................................................................................... 235

IP қауіпсіздігі ........................................................................................................ 235
Өнімге кіру

.......................................................................................................... 235

Жүйе кілтсөзін орнату

......................................................................................... 235

Шифрлау қолдауы

: HP өнімділігі жоғары қауіпсіз қатты дискілер .......................... 236

Форматтаушының қаңқасын құлыптаңыз

............................................................. 236

Өнімінің шағын бағдарламалық құралын жаңарту

............................................................... 237

10 Мəселелерді шешу ....................................................................................................... 239

«Мəселелерді шешу» тексеру парағы ................................................................................. 240
Өнімнің тиімділігіне əсер ететін жағдайлар

......................................................................... 242

Зауытта орнатылған əдепкі параметрлерді қалпына келтіру

............................................... 243

Басқару тақтасының анықтамасы

....................................................................................... 244

Қағаз қате беріледі немесе кептеледі

................................................................................. 245

Өнім қағазды тартып алмайды

............................................................................ 245

Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады

.................................................... 245

Құжатты беру құрылғысында кептелістер

, ығыс кету немесе қағаздың бірнеше

парақтарын алу туындаса

................................................................................... 246

Қағаз кептелістерінің алдын алу

.......................................................................... 246

Кептелістерді жою

............................................................................................................. 248

Кептелу орындары

.............................................................................................. 248

Кептелістерді жою үшін автожылжу

..................................................................... 248

Құжат бергіштегі кептелген қағазды алу

............................................................... 249

KKWW

ix

background image

Шығару қалтасы аумағындағы кептелуді тазалау

................................................. 251

Степлер кептелістерін тазалаңыз

........................................................................ 251

Степлер

/жинақтағыш ішіндегі кептелісті тазалау ................................................. 254

Оң жақтағы есіктегі кептелуді тазалау

................................................................. 256

1-науадағы кептелуді тазалау .............................................................................. 258
2-науадағы кептелістерді тазалау ........................................................................ 260
1 x 500 парақтық беру құралындағы немесе кабинеті бар 1 x 500 парақтық беру
құралындағы кептелістерді тазалау

..................................................................... 262

3 x 500 парақтық беру құралындағы кептелістерді тазалау .................................. 264
3 500 парақтық жоғары сыйымдылықты науадағы кептелістерді тазалаңыз ......... 266

Кептелісті жою параметрін өзгертіңіз

.................................................................................. 269

Баспа сапасын жақсарту

.................................................................................................... 270

Əртүрлі бағдарламалық құралдан басып шығару

................................................. 270

Баспа тапсырмасы үшін қағаз түрінің параметрін орнатыңыз

............................... 270

Қағаз түрінің параметрін тексеру

(Windows) .......................................... 270

Қағаз түрінің параметрін тексеру

(Mac OS X) ......................................... 270

Тонер картриджінің күйін тексеру

........................................................................ 271

Түстерді теңестіру үшін өнімді тексеру

................................................................ 272

Тазалағыш бетті басып шығару

........................................................................... 272

Ішкі басып шығару сапасының сынақ беттері

....................................................... 273

Тонер картриджін көзбен тексеріңіз

..................................................................... 273

Қағаз бен басып шығару ортасын тексеру

........................................................... 273

HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану ...................... 273
Ортаны тексеру

................................................................................... 274

Түс параметрлерін реттеу

(Windows) ................................................................... 274

Басқа принтер драйверін қолданып көру

............................................................. 276

Жеке науа туралануын орнату

............................................................................ 277

Көшіру сапасын жақсарту

................................................................................................... 278

Сканер əйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру

..................................... 278

Сканерді калибрлеу

............................................................................................ 280

Қағаз параметрлерін тексеру

.............................................................................. 280

Қағаз өлшемі мен түрінің конфигурациясын тексеру

............................. 280

Көшіру үшін пайдаланылатын науаны таңдау

....................................... 280

Суретті реттеу параметрлерін тексеру

................................................................ 281

Мəтін немесе суреттер үшін көшірме сапасын оңтайландыру

.............................. 281

Шетпен шетке көшіру

.......................................................................................... 281

Құжат бергішінің желімді білік пен бөлгіш төсемесін тазалаңыз

. ........................... 282

Сканерлеу сапасын жақсарту

............................................................................................. 284

Сканер əйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру

..................................... 284

Ажыратымдылық параметрлерін тексеру

............................................................ 285

x

KKWW

background image

Түс параметрлерін тексеру

................................................................................. 286

Суретті реттеу параметрлерін тексеру

................................................................ 286

Мəтін немесе суреттер үшін сканерлеу сапасын оңтайландыру

........................... 287

Басып шығарылған өнімнің параметрлерін тексеру

.............................................. 287

Құжат бергішінің желімді білік пен бөлгіш төсемесін тазалаңыз

. ........................... 288

Факс сапасын жақсарту

...................................................................................................... 290

Сканер əйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру

..................................... 290

Факс жіберу ажыратымдылық параметрлерін тексеру

.......................................... 292

Суретті реттеу параметрлерін тексеру

................................................................ 292

Мəтін немесе суреттер үшін факс сапасын оңтайландыру

................................... 292

Қатені түзету параметрлерін тексеру

................................................................... 293

Басқа факс құрылғысына жіберу

......................................................................... 293

Құжат бергішінің желімді білік пен бөлгіш төсемесін тазалаңыз

. ........................... 293

Бетке шақтау параметрін тексеру

........................................................................ 295

Жіберушінің факс құрылғысын тексеру

................................................................ 295

Өнім басып шығармайды немесе баяу басып шығарады

.................................................... 296

Өнім басып шығармайды

.................................................................................... 296

Өнім баяу басып шығарады

................................................................................ 297

Оңай қолданылатын

USB баспа ақаулықтарын жою ............................................................ 298

USB құрылғысы енгізілгенде USB құрылғысынан шығарып алу мəзірі ашылмайды 298
Файл

USB құрылғысынан басып шығармайды ...................................................... 299

Басылатын файл

USB құрылғысынан шығарып алу мəзірінде көрсетілмеген ........ 299

USB байланысының ақауларын жою ................................................................................... 300
Сымсыз желі мəселелерін шешу

........................................................................................ 301

Өнімнің физикалық байланысы нашар

. ................................................................ 301

Компьютер өнім үшін дұрыс емес

IP мекенжайын қолдануда ................................ 301

Компьютердің өніммен байланысуы мүмкін емес

. ................................................ 302

Өнім желі үшін дұрыс емес сілтеме жəне дуплекс параметрлерін пайдалануда

.... 302

Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы мүмкін

. ........... 302

Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған

. ...................... 302

Өнім ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес

. ........................ 302

Факс мəселелерін шешу

..................................................................................................... 303

Факс ақаулықтарын шешу кестесі

........................................................................ 303

Телефон желісінің қай түрін қолданудасыз

? .......................................... 303

Ток кернеуінің артуынан қорғайтын құрылғыны қолданып жатырсыз ба

? 303

Телефон компаниясының дыбыстық хабарлама қызметін немесе
жауап беру құрылғысын қолданып жатырсыз ба

? .................................. 304

Телефоныңызда қоңырауды күту мүмкіндігі бар ма

? ............................. 304

Факс жабдығының күйін тексеру

.......................................................................... 305

Жалпы факс ақаулықтары

................................................................................... 306

KKWW

xi

background image

VoIP арқылы факс желілерін пайдалану ............................................................... 308
Факстерді қабылдау мəселелері

.......................................................................... 309

Факстерді жіберу мəселелері

.............................................................................. 311

Факстің қате кодтары

.......................................................................................... 313

Құралдағы басқару тақтасындағы факстің қате хабарлары

.................................. 313

Факсті жіберу хабарлары

...................................................................... 314

Факсті қабылдау хабарлары

................................................................. 315

Қызмет баптаулары

............................................................................................ 317

Ақаулықтарды жою мəзіріндегі параметрлер

........................................ 317

Өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу

(Windows) .......................................... 318

Өнімнің принтер драйвері

Printer (Принтер) қалтасында көрінбейді ....................... 318

Бағдарламалық құралын орнату барысында экранға қателік хабары шығарылды

. 318

Өнім

«Дайын» режимінде, бірақ ештеңе басып шығарылмайды ........................... 318

Mac OS X жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мəселелерін шешу (Mac OS X) ........ 320

Өнім атауы

«Басып шығару жəне факс» немесе «Басып шығару жəне сканерлеу»

тізіміндегі өнімдер тізімінде пайда болмайды

....................................................... 320

Баспа тапсырмасы қажет өнімге жіберілмеді

. ...................................................... 320

USB кабелімен жалғаған кезде, драйвер таңдалған соң, өнім «Басып шығару
жəне факс

» немесе «Басып шығару жəне сканерлеу» тізімінде пайда болмайды .. 320

Бағдарламалық құралды жою

(Windows) ............................................................................ 322

Принтер драйверін жою

(Mac OS X) .................................................................................... 323

Индекс

.............................................................................................................................. 325

xii

KKWW