HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775 series - Түстерді теңестіру үшін өнімді тексеру

background image

Түстерді теңестіру үшін өнімді тексеру

Калибрлеу баспа сапасын оңтайландыратын өнім функциясы болып табылады

. Егер сіз бейне

сапасына қатысты мəселелерді кездестірсеңіз

, өнімді калибрлеңіз.

1.

Өнімнің басқару тақтасындағы негізгі экранда

Құрылғыға техникалық қызмет көрсету

түймешігін түртіңіз

.

2.

Мына мəзірлерді ашыңыз

:

Мөлшерлеу

/тазалау

Толық мөлшерлеу

3.

Калибрлеу процесін бастау үшін

Start («Бастау»)

түймешігін түртіңіз

.

4.

Өнімді калибрлеу аяқталғанша күтіп

, басып шығару əрекетін қайталаңыз.